Year 2016, Volume 30, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-04-21

NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ

Recep Tarı [1] , Sinem Gözde Beşballı [2]

1077 465

Bu çalışmada, uluslararası öğrenci başarılarının değerlendirilmesine yönelik sınavların, öğrencilerin bilişsel becerilerindeki gelişmeleri açıkladığı ve öğrenci başarılarını yansıttığı varsayımından hareketle, “eğitimin nicel ölçütlerinden ziyade nitel ölçütlerinin iktisadi büyüme üzerinde etkili olduğu” hipotezi test edilmiştir. Hipotezin test edilmesi amacıyla, uluslararası sınavlar, ilköğretim ve ortaöğretim olarak ikiye ayrılmıştır. İlköğretim matematik ve fen için 64 ülkenin 1995-2011, ilköğretim okuma becerileri için 43 ülkenin 2001-2011, ortaöğretim matematik, fen ve okuma için 53 ülkenin 2000-2009 yıllarına ait yıllık verileri kullanılarak oluşturulan üç farklı model, Panel Veri Regresyon Analizi ile tahmin edilmiştir.

Her üç modele ait sonuçlar, çalışmanın hipotezini desteklemektedir. İlköğretime ve ortaöğretime ilişkin uluslararası matematik, fen ve okuma becerileri sınavlarına ait skorların kişi başına GSYİH’nın yıllık büyüme oranı üzerindeki etkisi hem pozitif hem de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Modellerde yer alan nicel değişkenlerin yanı sıra nitel değişkenlerin, kişi başına GSYİH’nın yıllık büyüme oranını kesit bazında (ülkeler bazında) ortalamadan ne kadarlık bir sapmayla etkilediği, Dünya Bankası’nın gelir grubu sınıflandırmasına göre analiz edilmiştir. İlköğretime ve ortaöğretime ilişkin uluslararası matematik, fen ve okuma becerileri sınavlarına ait skorların, gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda iktisadi büyümeyi pozitif, gelişmiş ülkelerin birçoğunda ise negatif etkilediği görülmüştür. Bu durum, yakınsama hipotezinin varsayımını bir anlamda doğrulayabilmektedir.

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Recep Tarı

Author: Sinem Gözde Beşballı

Bibtex @ { atauniiibd322100, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Tarı, Recep and Beşballı, Sinem Gözde} }
APA Tarı, R , Beşballı, S . (2016). NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322100
MLA Tarı, R , Beşballı, S . "NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29907/322100>
Chicago Tarı, R , Beşballı, S . "NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ AU - Recep Tarı , Sinem Gözde Beşballı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ %A Recep Tarı , Sinem Gözde Beşballı %T NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD Tarı, Recep , Beşballı, Sinem Gözde . "NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 2 (April 2016): 0-0.