Year 2017, Volume 31, Issue 5, Pages 1221 - 1238 2017-10-17

FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Bekir ELMAS [1] , Hakan Yılmaz [2] , Selçuk YALÇIN [3]

50 1296

Bu çalışmada, BIST bilişim sektöründe yer alan iki önemli firmanın şirket değerleme yöntemlerinden biri olan indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre değerlemesi yapılmıştır. Firmalar indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre değerlenirken, firmaya göre nakit akımları ve öz sermayeye göre nakit akımları olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır. Bu çalışma bahsedilen yöntemlerin BIST bilişim sektörü üzerinde anlamlı ve uygulanabilir sonuçlar verip vermediğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, öz sermayeye göre indirgenmiş nakit akımları yönteminin, firmaya göre indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre daha tutarlı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Firma Değerlemesi, Bilişim Sektörü, Nakit Akımları Yöntemi
 • Arumugam, Thevy. (2007), An Analysis of Discounted Cash Flow Approach to Business Valuation in Sri Lanka, Doktora Tezi.
 • Berk, Niyazi. (2002), Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Berle, A. A. and Means, G. C. (1968), The Modern Corporation and Private Property, Larcourt, Brace & World Inc., New York.
 • Brigham. Eugene F., (1999), Finansal Yönetimin Temelleri, Çev. Prof Dr. Özdemir Akmut, Prof. Dr. Halil Sarıaslan, Ankara Üniversitesi Yayınları No:212, Ankara.
 • Chambers, N. (2009), Firma Değerlemesi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Chambers, Nurgül. (2005), Firma Değerlemesi, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Copeland, Tom E. ve diğerleri, (1996), Valuation–Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company Inc.
 • Damodaran, A. (2001), Corporate Finance Theory and Practice, John Wiley& Sons Inc, New Jersey.
 • Damodaran, A. (2006) “Growth Rates and Terminal Value”, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/ovhds/dam2ed/growthandtermvalue.pdf, (Erişim: 20.07.2016).
 • Damodoran, Aswath. (2002), Investment Valuation, John Wiley & Sons, New York.
 • Ercan, M. Kamil. ve Üreten, Aykan. (2000), Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Fernadez, P. (2007) "Company Valuation Methods: The Most Common Errors in Valuations." Working paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.274973, (Erişim: 20.07.2016).
 • Fernandez, Pablo. (2002) “Valuation Methods and Shareholder Value Creation”. Academic Press, ss.37-45.
 • İvgen, H. (2003), Şirket Değerleme, Finnet Yayın, İstanbul.
 • Karapınar, A. ve, F. Zaif. (2009), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu Finansal Analiz, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Koller, Tim, Goedhart, Marc, Wessels, David, (2005), McKinsey & Company Inc., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons Inc., Fourth Edition, New Jersey.
 • Konuralp, Gürel. (2001), Sermaye Piyasaları, Analizler, Kurumlar ve Portföy Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Magni, C. A., Malagoli, S. ve Mastroleo, G. (2006) “An Alternative Approach to firms’Evaluation: Expert Systems and Fuzzy Logic”. International Journal of Information Technology & DecisionMaking. 5(1), ss.195-225.
 • Myers, C.S. (2001) "Capital Structure." Journal of Economic Perspectives, 15(2), ss. 81–102.
 • Pike, Richard. and Neale, Bill. 1999, Corporate Finance and Investment, Decisions and Strategies, Prentice Hall Europe, England
 • Ratner, Ian. and Stein, Grant., Weitnauer, John C. (2009), Business Valuation and Banktrupcy, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
 • Usta, Öcal. (2005), İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Bekir ELMAS
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hakan Yılmaz
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Selçuk YALÇIN
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { atauniiibd293376, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2017}, volume = {31}, pages = {1221 - 1238}, doi = {}, title = {FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ELMAS, Bekir and Yılmaz, Hakan and YALÇIN, Selçuk} }
APA ELMAS, B , Yılmaz, H , YALÇIN, S . (2017). FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (5), 1221-1238. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/31488/293376
MLA ELMAS, B , Yılmaz, H , YALÇIN, S . "FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2017): 1221-1238 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/31488/293376>
Chicago ELMAS, B , Yılmaz, H , YALÇIN, S . "FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2017): 1221-1238
RIS TY - JOUR T1 - FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA AU - Bekir ELMAS , Hakan Yılmaz , Selçuk YALÇIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1221 EP - 1238 VL - 31 IS - 5 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %A Bekir ELMAS , Hakan Yılmaz , Selçuk YALÇIN %T FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %D 2017 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 31 %N 5 %R %U
ISNAD ELMAS, Bekir , Yılmaz, Hakan , YALÇIN, Selçuk . "FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 / 5 (October 2017): 1221-1238.