Year 2017, Volume 31, Issue 5, Pages 1239 - 1251 2017-10-17

FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI

Hakan Özkaya [1] , Süleyman Yükçü [2]

30 128

Önceleri salon gösterimi sona erdikten sonra bir filmin toplam yaşam boyu gelirlerinin neredeyse tümü gerçekleşirken, gelişen teknoloji ve yeni dağıtım kanallarının ortaya çıkmasıyla, sinema filmlerinin gelir getirme süreci ve süresi uzamıştır. Film gelirlerinin çeşitlenmesi ve zamana yayılması muhasebe bilimi açısından Muhasebenin Genel Kabul Görmüş İlkeleri’nden olan “dönemsel hasılat-maliyet eşleştirme” ilkesi konusunda zorluklar doğurmaktadır. Filmler yaşamları boyunca bir gelir akışı sağlama potansiyeli taşımasından dolayı diğer ürünlerden daha farklı uygulamalara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada öncelikle sinema filmleri için amortisman uygulaması Ülkemizde ve A.B.D.’de uygulandığı şekliyle ele alınmaktadır. Daha sonra sinema filmlerinin gelirlerinin ortaya çıkışındaki örüntü ile daha uyumlu olduğunu düşündüğümüz “birleşik mamuller” yaklaşımı sinema filmleri açısından tartışılmakta ve bu yaklaşıma uygun bir amortisman uygulaması sunulmaktadır. 

Film Yapımcılığı, Amortisman, Birleşik Ürünler
 • American Institute of Certified Public Accountants -AICPA Statement of Position-SOP00-2
 • Allen, R. (1999), “Home alone together: Hollywood and the “family film””, M. Stokes and R. Maltby (der), Identifying Hollywood Audiences: Cultural Identity and the Movies, London: British Film Institute.
 • Ferrari M. J. ve Rudd, A. (2008) “Investing in movies”, Journal of Asset Management, 9, ss. 22–40.
 • Holson, L. ve Lyman, R. (2002) “In Warner Brothers’ strategy, a movie is now a product line”, New York Times, 11 February.
 • Lehmann, Donald R. ve Charles B. Weinberg. (2000) “Sales via Sequential Distribution Channels: An Application to Movie Audiences,” Journal of Marketing, 64(3), ss. 13–33.
 • Maltby, R. (1998), “Nobody knows anything: post-classical historiography and consolidated entertainment”, S. Neale ve M. Smith (der), Contemporary Hollywood Cinema, London, Routledge.
 • Peker A. (1988), Modern Yönetim Muhasebesi, Dördüncü Baskı, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul.
 • Singleton, R. S. (1997), Film Scheduling, İkinci Baskı, Lone Eagle, Los Angeles, CA.
 • Vogel H.L. (2007), Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis, Yedinci Baskı, Cambridge University Press.
 • Wasko J. (2003), How Hollywood Works, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Weinberg, C. B. (2005), “Profits out of the picture: Research issues and revenue sources beyond the North American box office”, C. C. Moul, (der), A Concise Handbook of Movie Industry Economics, Cambridge University Press, New York.
 • Young, S.M., Gong J.J., Van der Stede, W.A. (2009), “Value Creation and the Possibilities for Management Accounting Research in the Entertainment Sector: the United States Motion Picture Industry”, C.S. Chapman, A.G. Hopwood ve M.D. Shields, (der), Handbook of Management Accounting Research Vol.3, Elsevier, Oxford, UK.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hakan Özkaya
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Süleyman Yükçü
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { atauniiibd314733, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2017}, volume = {31}, pages = {1239 - 1251}, doi = {}, title = {FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Özkaya, Hakan and Yükçü, Süleyman} }
APA Özkaya, H , Yükçü, S . (2017). FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (5), 1239-1251. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/31488/314733
MLA Özkaya, H , Yükçü, S . "FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2017): 1239-1251 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/31488/314733>
Chicago Özkaya, H , Yükçü, S . "FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2017): 1239-1251
RIS TY - JOUR T1 - FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI AU - Hakan Özkaya , Süleyman Yükçü Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1239 EP - 1251 VL - 31 IS - 5 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI %A Hakan Özkaya , Süleyman Yükçü %T FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI %D 2017 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 31 %N 5 %R %U
ISNAD Özkaya, Hakan , Yükçü, Süleyman . "FİLM YAPIMCILIĞINDA BİRLEŞİK MAMULLER UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 / 5 (October 2017): 1239-1251.