Year 2018, Volume 32, Issue 4, Pages 1085 - 1105 2018-10-05

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR

İhsan YILDIZTEKİN [1]

71 281

Küreselleşme olgusu ve uluslararası ticaretin hızlı gelişmesi ile birlikte çok uluslu şirketler ortaya çıkmıştır. Ülkelerin farklı muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarının olması,  finansal tablolarının karşılaştırılabilirliğini zorlaştırmaktadır. Uygulama farlılıklarının, işletmelerin birleşme ve işbirliği yapma, uluslararası piyasalardan ilave fon bulma ve yatırım yapma, sınırlar ötesi pazarlara ulaşma, hisse senetlerinin dünya borsalarında işlem görmesi ve rekabet gücü üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği saptanmıştır. Bu nedenle muhasebe uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması için standartlar geliştirilmiştir.  Var olan bazı engellere rağmen dünya çapında standartların tek bir setinin benimsenmiş olması, günümüzde her ülkenin kendine özgü farklı standartların bir setini kullanmış olması durumuna göre daha yüksek bir seviyede finansal tablolarda karşılaştırabililik sağlayabilecektir.

UMS/UFRS arasında bazı farklılıklar, UMS ile MSUGT farklılıkları
  • 1-AKDOĞAN, Nalan ve SEVİLENGÜL, Orhan (2007) “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tek Düzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 84, İstanbul: İSMMMO yayın organı 29-70
  • 2- ALTINTAŞ, A.Taylan, (2011) “Uluslararası Muhasebe ve Türkiye’de Muhasebe Hukuku”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (1) 162-174
  • 3 –DEMİR, Volkan (2007) “KOBİ’ler İçin UFRS’nin Son Taslağı ve Değerlendirmeler”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın organı, Mart-Nisan 2007, sayı: 80 sayfa 43-55.
  • 4-ELİTAŞ Cemal, (2011), “UFRS (TMS-TFRS) UYGULAMALARI” Hipotez Yayınları, Bursa
  • 5- HOYLE, Joe B, Schaefer, Thomas F. Doupnik, Timothy S. (2015) “Advanced Accounting”, Twelfth Edition, published by McGraw-Hill Education, New York, 2015
  • 6- GÖKÇEN, Gürbüz, ATAMAN, Başak ve ÇAKICI, Cemal, (2011),”Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları” Türkmen kitabevi, İstanbul
  • 7-PEKDEMİR, Recep (2008), “Muhasebeciler için TMS-TFRS uygulama Rehberi”, İSMMMO Yayınları, Kasım 2008.
  • 8-PEKDEMİR, Recep (2010), “TMS-Türkiye Muhasebe Standartları, TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları”, Eğitim semineri sunum, www.tmsk.org.tr. Sayfa 12
  • 9-ŞENSOY, Necdet, “Değerleme Esaslarında Eğilim ve Etkileşimler”, Türkiye XXII. Muhasebe
  • Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İİBF, 21‐25 Mayıs 2003
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İhsan YILDIZTEKİN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd293201, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1085 - 1105}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR}, key = {cite}, author = {YILDIZTEKİN, İhsan} }
APA YILDIZTEKİN, İ . (2018). ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 1085-1105. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/293201
MLA YILDIZTEKİN, İ . "ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1085-1105 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/293201>
Chicago YILDIZTEKİN, İ . "ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1085-1105
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR AU - İhsan YILDIZTEKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1085 EP - 1105 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR %A İhsan YILDIZTEKİN %T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD YILDIZTEKİN, İhsan . "ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 1085-1105.
AMA YILDIZTEKİN İ . ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1085-1105.
Vancouver YILDIZTEKİN İ . ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1105-1085.