Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 155 - 178 2019-02-07

STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Kadriye ARISOY [1] , Osman TUĞAY [2]

41 105

Vergi Usul Kanunu, Türkiye Muhasebe Standardı 2 (TMS 2)  ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nin stoklarla ilgili düzenlemelerinde farklılıklar mevcuttur. Vergi Usul Kanunu (VUK) stok maliyetlerinin tespitinde tam maliyet yönteminin kullanılmasını zorunlu kılarken, TMS 2 Stoklar Standardı ve son olarak 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı normal maliyet yönteminin kullanılmasını önermiştir. TMS 2 stoklar standardı ile önemi artan normal maliyet yöntemine ilişkin kayıt düzeninde yeterli açıklama bulunmamakla birlikle BOBİ FRS ile yeni bir düzenleme getirilmiştir. Çalışmada stoklara ilişkin VUK, TMS 2 ve BOBİ FRS hükümleri karşılaştırılarak, stok maliyet yöntemleri vurgulanmıştır. Bu doğrultuda çalışma ile amaçlanan standartlara yönelik uyum sürecinde bir üretim işletmesi araştırması ile bilgi kullanıcılarına faydalı olabilecek önerilerde bulunmaktır.

Vergi Usul Kanunu, Türkiye Muhasebe Standardı 2, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
  • KaynaklarAtaman, B. ve Cavlak, H. (2017), “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, ss.153-168.Bahadır, O. (2012),“Stoklarda Değerleme: UFRS/TFRS Ve Vergi Mevzuatı Açısından”, Mali Çözüm Dergisi, 109, ss. 51-67.Büyükmirza, K. ( 2015), Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.Çaldağ, Y. (2015), Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.Doğan, A. (2017), “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile TMS/TFRS Karşılaştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), ss.770-786.Gençoğlu, Ü. (2017), “Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması”, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 76, ss.1-24.Gökçen, G. ve Öztürk, E., (2017), “Tam Maliyet Ve Normal Maliyet Yöntemlerinin UFRS (TFRS VE BOBİ FRS’deki Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, ss.105-114.Kamu Gözetim Kurumu, Türkiye Muhasebe Standartları 2 Stoklar Standartları (TMS2) http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/4105/TurkiyeMuhasebe Standartlar%C4%B1, Erişim. 22.8.2017. 21:18.Kamu Gözetim Kurumu, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/1350/Bu%CC%88yu%CC%88k-ve-Orta-Boy-I%CC%87s%CC%A7letmeler- CC%87c%CC%A7in-Finansal-Raporlama Standard%C4%B1, Erişim. 29.11.2017. 23:43.Kocamış, T. ve Yıldırım, G., (2017), “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) FRS ve TMS/TFRS Stoklar Standardının Karşılaştırması”, Vergi Sorunları Dergisi, 351, ss. 90-102.Özerhan, Y. ve Yanık, S., (2012), Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları.Öztürk, E. (2017), “Stok Maliyetlerinin Ölçüm Ve Muhasebeleştirilmesi Esaslarının VUK, TMS/ TFRS ve YFRÇ Taslağı AçısındanKarşılaştırılması”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, ss.141-157.Uyar, B. (2009), “TMS 2 Stoklar Standardı Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Nisan,28, ss. 131-144.Şener, R. (2008), Maliyet Unsurları Muhasebesi Ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.Vergi Usul KanunuYardımcıoğlu, M. ve Kocamaz, H., (2012), “TMS-2 Stoklar Standardı ile Maliyet Muhasebesi Arasındaki İlişki”, Dayanışma Dergisi,116, ss. 27–40
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kadriye ARISOY (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Osman TUĞAY
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { atauniiibd441310, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {155 - 178}, doi = {}, title = {STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ARISOY, Kadriye and TUĞAY, Osman} }
APA ARISOY, K , TUĞAY, O . (2019). STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 155-178. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/441310
MLA ARISOY, K , TUĞAY, O . "STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 155-178 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/441310>
Chicago ARISOY, K , TUĞAY, O . "STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 155-178
RIS TY - JOUR T1 - STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA AU - Kadriye ARISOY , Osman TUĞAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 178 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA %A Kadriye ARISOY , Osman TUĞAY %T STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD ARISOY, Kadriye , TUĞAY, Osman . "STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 155-178.