Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 179 - 201 2019-02-07

Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz
Organizational Commitment on Public in Axis the Structural Changing: An Empirical Analysis in Stations of Emergency Health Services

Murat Ak [1]

22 80

Örgütler bireyler tarafından oluşturulmuş en eski ve en köklü sosyal yapılardır. En az iki bireyden oluşan örgütler için insan vazgeçilmez bir unsurdur. İnsanın bulunduğu her ortam ve yapıda psikolojik ve soyut kavramlar önem kazanmaktadır. Nitekim emek mekanik veya finansal bir meta değildir. Yönetim süreçlerinde davranışsal yaklaşımın gündeme gelmesiyle önem kazanan kavramlardan biri olan örgütsel bağlılık, çalışanların kurumlarına karşı aidiyet duygularını ve tutumlarını ifade etmektedir. Çalışanların bağlılıklarının güçlü ve gelişmiş olması arzu edilen bir durumdur. Böylelikle çalışanlar kendilerini örgütleriyle adeta özdeştirecek ve örgütlerine adayacaklardır. Ülkemiz kamu sektöründe daha önce fazla önemsenmeyen ve değerlendirilmeyen örgütsel bağlılık konusunun, son yıllarda önem kazandığı görülmektedir. Kamu kurumları için son yıllarda yoğunlaşan etkinlik ve verimlilik tartışmalarının bunda önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışmada 15 08 2017 tarih ve 694 sayı ile yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı'nda acil sağlık hizmetleri çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının hangi seviyede geliştiğinin analizi hedeflenmektedir. Bu amaçla Meyer ve Allen tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık anketi, Bartın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları evreninde görev yapan kamu çalışanlarına uygulanmaktadır. Gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan çalışanlarda örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık alt boyutunda 3,52, devam bağlılığı boyutunda 3,61, normatif bağlılık boyutunda ise 3,24 seviyesinde gerçekleşmiştir

Organizations are the oldest and most established social structures created by individuals. For organizations consisting of at least two individuals, man is an indispensable element. Psychological and abstract concepts are gaining importance in every environment and structure where human beings exist. Indeed, labor is not a mechanical or financial commodity. Organizational commitment, one of the concepts gaining importance in the process of management behavior, is the sense of belonging and attitudes towards employees' organizations. It is desirable that the loyalties of employees are strong and developed. Thus, the employees will identify themselves with their organizations and will nominate themsevles to their organizations. It is seen that the issue of organizational commitment, which has not been considered in the public sector in our country before and which has not been evaluated much, has gained importance in recent years. Efficiency and efficiency debates, which have been intensified in recent years for public institutions, have an important role in this. In this context, it is aimed to analyze which level the organizational commitment of employees of emergency health services in the Ministry of Health restructured in this study with the date of 15 08 2017 and numbered 694. For this purpose, the organizational commitment questionnaire developed by Allen and Meyer was applied to public employees working in the Bartın 112 Emergency Health Services Stations universe. As a result of the survey, the organizational commitment in the employees working at Bartın Emergency Health Care Service Stations was realized as 3,52 in the emotional attachment dimension, 3,61 in the continuing attachment dimension and 3,24 in the normative attachment dimension.

 • Allen, N.J. ve Meyer, J.P. (1990), “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol.63, 1-18.
 • Balay, R. (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Brown, B.B. (2003), Employees’ Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors’ Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors, Unpublished Dissertation, Falls Church, Virginia.
 • İnce ve Gül (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Birinci Baskı, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.
 • Mathieu, J. E. ve ZAJAC, D.M. (1990), “A Review And Meta- Analysis Of The Antecedents, Correlates, And Consequences Of Organizational Commitment”, Psychological Bulletin, Vol.108, No.2, pp. 171-194.
 • Meyer, J. P. and Allen, N.J. (1991), “A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resources Management Review, Vol.1, pp. 61-89.
 • Meyer, J.P. ve Allen N.J. (1997), Commitment in the Workplace; Theory, Research, and Application, Sage, Thousand Oaks, Ca.
 • Mowday, R.T., Porter L.W. ve Steers R.M. (1982), Employee Organization Linkages, Academic Press, ss.365, New York.
 • O’Reilly, C. ve Chatman, J. (1986), “Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effect of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior”, Journal of Applied Psycholog, Vol. 71, No. 3, ss. 492-499.
 • Steers, R. (1977), “Antece De Nts And Outcomes Of Organizational Commitment”, Administrative Science Quarterly, Vol. 22, pp. 46-56.
 • Wiener, Y. (1982), “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy of Management Review, Vol:7, No:3, 418-428.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2292-1444
Author: Murat Ak (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { atauniiibd443940, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {179 - 201}, doi = {}, title = {Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Ak, Murat} }
APA Ak, M . (2019). Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 179-201. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/443940
MLA Ak, M . "Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 179-201 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/443940>
Chicago Ak, M . "Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 179-201
RIS TY - JOUR T1 - Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz AU - Murat Ak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 201 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz %A Murat Ak %T Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Ak, Murat . "Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 179-201.