Year 2015, Volume 0, Issue 54, Pages 49 - 85 2015-12-11

Anadolu’nun kadim şehirlerinden Konya, birçok medeniyete başkentlik yapan, bağrında pek çok şair ve yazar barındıran önemli merkezlerden biridir. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Şems-i Tebrîzî, Sadreddin Konevî ve daha birçok önemli şahsiyetlerin izleri bugün bile hissedilmektedir. Bu çalışmada 20. yüzyılın önemli şuarâ tezkirelerinden Tuhfe-i Nâilî’de yer alan Konyalı şairler tespit edilerek kaynaklarıyla birlikte günümüz alfabesine aktarıldı.
Konyalı Şairler, Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nâil Tuman
  • Gündüz, Harun, “Mehmet Nâil Tuman ve Tuhfe-i Nâilî’si (İnceleme-Metin-İndeks Sayfa 1-100), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir 2009.
  • Abdülkadir Karahan, “Tezkire”, İA, MEB. Yay. XII/226.
  • Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988.
  • Öz, Yusuf, “Tezkire”, DİA, İstanbul 2012, XLI, 68-69.
  • Tuman, Mehmet Nâil, Tuhfe-i Nâilî (haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı), Bizim Büro Yay., Ankara 2001.
Primary Language tr;en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Veyis DEĞİRMENÇAY

Author: Ahmet ÖZKAN

Bibtex @ { ataunisosbd37771, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {49 - 85}, doi = {}, title = {TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER}, key = {cite}, author = {DEĞİRMENÇAY, Veyis and ÖZKAN, Ahmet} }
APA DEĞİRMENÇAY, V , ÖZKAN, A . (2015). TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (54), 49-85. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/2811/37771
MLA DEĞİRMENÇAY, V , ÖZKAN, A . "TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2015): 49-85 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/2811/37771>
Chicago DEĞİRMENÇAY, V , ÖZKAN, A . "TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2015): 49-85
RIS TY - JOUR T1 - TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER AU - Veyis DEĞİRMENÇAY , Ahmet ÖZKAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 85 VL - 0 IS - 54 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER %A Veyis DEĞİRMENÇAY , Ahmet ÖZKAN %T TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 54 %R %U
ISNAD DEĞİRMENÇAY, Veyis , ÖZKAN, Ahmet . "TUHFE-İ NÂİLÎ’DE KONYALI ŞAİRLER". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 54 (December 2015): 49-85.