Year 2015, Volume 0, Issue 55, Pages 91 - 100 2018-01-22

ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın

Alper İPLİKCİ [1]

76 250

Özet

Siyaset ve ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri hiç şüphesiz özgürlüktür. Kadim zamanlardan günümüze kadar üzerine yoğun tartışmaların yapılageldiği bu kavram, düşünce tarihinin de en netameli konularından birini teşkil etmektedir. Tartışmanın en önemli isimlerinden biri de Yirminci Yüzyıl’ın önemli siyaset felsefecilerinden olan Isaiah Berlin’dir. Berlin özgürlük kavramının ikili doğasını göz önünde bulundurmuş, değer çoğulculuğu üzerinden bu tartışmaya katılmış ve özgürlüğü ikiye ayırarak, onun hem ahlakla olan ilişkisi hem de politik olanla bağını ortaya koymuştur. Biz de bu çalışmada Berlin’in bu temel ayrımı üzerine açıklayıcı bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Isaiah Berlin, özgürlük, değerler, çoğulculuk, liberalizm.


Abstract

One of the main concepts of politics and moral philosophy is independence without doubt. From old times to the days in which we live, this concept, on which a lot of arguments have been done, constitutes one of the most sinister issues of the history of ideas. One of the most important names of the discussion is Isaiah Berlin who is one of the important political philosophers of the twentieth century. Berlin took double nature of the concept “independence” into consideration, participated in the discussion from value pluralism, divided the concept of independence into two sections, and so proved the tie which is connected with it in both political and moral aspects. In this paper, we’ll try to carry out an explanatory evaluation on this main distinction of Berlin.

Key Words: Isaiah Berlin, independence, values, pluralism, liberalism.

Isaiah Berlin, özgürlük, değerler, çoğulculuk
  • Ana Britannica: Genel Kültür Ansiklopedisi, Baş Ed. Philip W. Goetz, cilt 4 (Ber-Bro), Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopedia Britannica inc. İşbirliği Yayını, 1986-1987.
  • Barry, Norman P., Modern Siyaset Teorisi, (Çev. Mustafa Erdoğan-Yusuf Şahin), Liberte Yayınları, Ankara 2004.
  • Berlin, Isaiah, Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty, Edited by Henry Hardy, Published by Chatto and Windus, London 2002.
  • Berlin, Isaiah, “İdeal Arayışı Üstüne”, (Çev. Mustafa Erdoğan), (Der. Atilla Yayla, Sosyal ve Siyasal Teori: Seçme Yazılar içinde), Siyasal Kitabevi, Ankara 1999.
  • Berlin, Isaiah, “İki Farklı Özgürlük Kavramı”, (Der. Michael Rosen-Jonathan Wolff, Siyasal Düşünce, (Çev. Sevda Çalışkan-Hamit Çalışkan) içinde), Dost Kitabevi, Ankara 2006.
  • Felsefe Ansiklopedisi, Ed. Ahmet Cevizci, cilt 2, Etik Yayınları, İstanbul 2004.
  • Heywood, Andrew, Siyaset Teorisine Giriş, (Çev. Hızır Murat Köse), Küre Yayınları, İstanbul 2011.
  • Heywood, Andrew, Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş, (Çev. Ahmet Kemal Bayram ve dğr.), Adrea Yayınları, Ankara 2010.
  • Vincent, Andrew, Modern Politik İdeolojiler, (Çev. Arzu Tüfekçi), Paradigma Yayınları, İstanbul 2006.
Journal Section Articles
Authors

Author: Alper İPLİKCİ (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 22, 2018

Bibtex @research article { ataunisosbd382297, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {91 - 100}, doi = {}, title = {ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın}, key = {cite}, author = {İPLİKCİ, Alper} }
APA İPLİKCİ, A . (2018). ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (55), 91-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382297
MLA İPLİKCİ, A . "ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 91-100 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382297>
Chicago İPLİKCİ, A . "ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 91-100
RIS TY - JOUR T1 - ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın AU - Alper İPLİKCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 100 VL - 0 IS - 55 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın %A Alper İPLİKCİ %T ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 55 %R %U
ISNAD İPLİKCİ, Alper . "ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 55 (January 2018): 91-100.
AMA İPLİKCİ A . ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 91-100.
Vancouver İPLİKCİ A . ISAIAH BERLIN’DE DEĞER ÇOĞULCULUĞU VE ÖZGÜRLÜK / Value Pluralısm And Freedom In Isaıah Berlın. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 100-91.