Year 2015, Volume 0, Issue 55, Pages 169 - 187 2018-01-22

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey

Patıgulı MUMINJIANG [1]

84 250

Özet

Türkiye, günümüzde, Doğu-Batı kültürlerinin bir arada bulunduğu, çeşitli ülke vatandaşlarına iş olanağı ve eğitim alma fırsatının temin edildiği, sıkıntılı ülkelerden gelen mültecilerin hoşnut karşılandığı ülkedir. Özellikle batı dışı toplumlardan, eğitim amacı ile Türkiye’ye gelenlerin sayısı son dönemlerde giderek artmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’ye yükseköğrenim programlarına dâhil olmak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’nin siyasi yapı ve pratiği ile ilgili tutumlarının neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. “Yabancı” statüsünde olan söz konusu sosyal kesimin “dışarıdan” bakış açısı ile Türkiye’yi nasıl değerlendirdikleri, Türkiye’nin uluslararası düzeyde nasıl algılandığı konusunda fikirler sağlaması açısından önem taşımaktadır. Böylesine bir ön kabulden hareket edilerek bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi’nde eğitim gören 33 yabancı uyruklu öğrenci ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Kartopu tekniği kullanılarak görüşülen katılımcıların siyaset, demokrasi ve Türkiye’nin mevcut siyasi yapısı hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre mülakata tabi tutulan öğrencilerin çoğunluğunun siyaseti, onun önemi üzerinden tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Siyaseti, güç, iktidar ve devlet kavramlarıyla ilişkilendirmişler ve onun düzen kurma, ülkelerarası ilişkilerdeki önemine değinmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrenciler için demokrasi, en iyi yönetim biçimidir. Onlar demokrasiyi özgürlük, eşitlik, halkın iradesinin yansıması, hak ve sorumluluk kavramlarıyla bağdaştırmışlardır. Türkiye’nin siyasal durumu ile ilgili olarak ise, katılımcıların Türkiye’yi, kendi ülkelerinin siyasal yapısıyla kıyaslayarak olumlu ve olumsuz taraflarını dile getirdikleri gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Siyaset, Demokrasi, Türkiye’deki Siyasi Yapı ve Siyasi Pratik

Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Siyaset, Demokrasi
 • Çam, Esat. (2005). Siyaset Bilimine Giriş. İstanbul: Der Yayınları
 • Friedrich, Carl J. (2010). Sınırlı Devlet. Çeviren: Turhan, Mehmet. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Furedi, Frank. (2002). Culture of Fear. London; New York: Continuum.
 • Gökçe, Orhan. (2013). Siyaset Sosyolojisine Giriş. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları.
 • Heywood, Andrew. (2011). Siyaset Teorisine Giriş. Çeviren: Köse, H; Murat. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Heywood, Andrew. (2013). Küresel Siyaset. Çeviren: Uslu, N; Özdemir, H. Ankara: Adres Yayınları.
 • İspir, Naci. (2011). C.B Macpherson’un Liberal Demokrasi Eleştirisi. İstanbul: Arı Sanat Yayınları.
 • Janoski, T; Alford, R; Hicks, A; Schwartz, M.A. (2010). Siyaset Sosyolojisi. Çeviren: Küçükçiftçi, A; Kınarcı, B...vs. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mill, J.S. (1997). Hürriyet. Çeviren: Dostel, Mehmet O. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Schmidt, Manfred G.(2002). Demokrasi Kuramlarına Giriş. Çeviren: Köktaş, M.Emin. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Schmitt, Carl. (2006). Siyasal Kavramı. Çeviren: Göztepe, Ece. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sunar, İlkay. (2010). Demokrasi Türkiye Serüveni. İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Sevindi, Nevval. (2007). Politikada Kadın Eli. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Şişman, Nazife. (1996). Global Konferanslarda Kadın Politikaları. İstanbul: İz Yayınları.
 • Turhan, Mehmet. (2010). Devlet ve Hukuk. Ankara: Gündoğan Yayınları.
Journal Section Articles
Authors

Author: Patıgulı MUMINJIANG (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 22, 2018

Bibtex @research article { ataunisosbd382328, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {169 - 187}, doi = {}, title = {ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey}, key = {cite}, author = {MUMINJIANG, Patıgulı} }
APA MUMINJIANG, P . (2018). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (55), 169-187. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382328
MLA MUMINJIANG, P . "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 169-187 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382328>
Chicago MUMINJIANG, P . "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 169-187
RIS TY - JOUR T1 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey AU - Patıgulı MUMINJIANG Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 187 VL - 0 IS - 55 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey %A Patıgulı MUMINJIANG %T ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 55 %R %U
ISNAD MUMINJIANG, Patıgulı . "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 55 (January 2018): 169-187.
AMA MUMINJIANG P . ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 169-187.
Vancouver MUMINJIANG P . ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / Vıews Of Foreıgn Students In Ataturk Unıversıty About The Polıtıcal Structure of Present Day Turkey. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 187-169.