Year 2016, Volume 0, Issue 56, Pages 35 - 51 2016-01-01

MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç

Muhammet GÜNTAY [1]

94 773

Öz

Edebiyat ile Sosyolojinin çalışma

alanlarının insan ve toplum ekseninde

birleşmesinden Edebiyat sosyolojisi

doğmuştur. Toplum hayatında edebiyatın

yerini ve etkisini belirleyebilmek için

Edebiyat sosyolojisinden yararlanmaktayız.

Çünkü bu bilim yardımı ile eser, yazar ve

toplum üçgenindeki etkileşim hakkında

çözümleme yapabiliriz. Göç romanı

Azerbaycan edebiyatında 1960 nesri diye

adlandırılan dönemin ürünüdür. Edebiyat

sosyolojisi penceresinden bakıldığında

Göç’ün tarihi bir konu üzerinden

işlendiğini ve dönemin özelliklerini

yansıtan bir eser olduğunu görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Göç, inceleme, Edebiyat sosyolojisi, Mevlüt Süleymanlı


Abstract

The Sociology of Literature was born

after the union of literature and sociology’s

research interests on the axis of human and

society. We benefit from the sociology of

literature to detemrine the place and

influence of literature in the community life.

Because with the help of this science, we can

make an analysis about the interaction in the

triangle of work, author and community. The

novel ‘Migration’ is the product of the period

called 1960 prose in Azerbaijani literature.

When looked from the viewpoint of the

sociology of literature, we can see that

‘Migration’ was treated over a historical issue

and it is a work reflecting the characteristics

of the period.

Keywords: Migration, examination, Sociology of literature, Mevlut Suleymanlı


Göç, inceleme, Edebiyat sosyolojisi
  • ADIGÜZEL, Sedat, (2007), Azerbaycan Edebiyatında 1960 Nesri, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 2007
  • ADIGÜZEL, Sedat, (2009), Modern Azerbaycan Edebiyatında Dede Korkut, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 2009
  • AKTAŞ, Şerif ve GÜNDÜZ, Osman (2010), Yazılı ve Sözlü Anlatım Okuma-Dinleme Konuşma-Yazma, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010
  • GÖKÇİMEN, Ahmet, (2007), Ata Govşudov’un Romanları Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2007
  • SARIKAYA, Mahmut, (1994), Dünyanın Beli Uzunu, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 5, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 1994
  • SÜLEYMANLI, Mevlüt, (1990), Göç, Çeviren: Arasoğlu (Seyfettin Altaylı), Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1990
  • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhammet GÜNTAY (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 1, 2016

Bibtex @research article { ataunisosbd392915, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {35 - 51}, doi = {}, title = {MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç}, key = {cite}, author = {GÜNTAY, Muhammet} }
APA GÜNTAY, M . (2016). MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (56), 35-51. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392915
MLA GÜNTAY, M . "MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 35-51 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392915>
Chicago GÜNTAY, M . "MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 35-51
RIS TY - JOUR T1 - MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç AU - Muhammet GÜNTAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 51 VL - 0 IS - 56 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç %A Muhammet GÜNTAY %T MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD GÜNTAY, Muhammet . "MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 56 (January 2016): 35-51.
AMA GÜNTAY M . MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 35-51.
Vancouver GÜNTAY M . MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Terms of Socıology of Lıterature Revıew Wıreless Süleymanlı on The Novel of Göç. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 51-35.