Year 2016, Volume 0, Issue 56, Pages 169 - 175 2016-01-01

TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages

Hadi BAK [1]

92 169

Öz

Türk Edebiyatında özellikle

Tanzimat’tan sonra üzerine çalışmalar

yapılan özdeyişler, Edebiyatımızda geniş

yer kaplamaktadır. Aynı şekilde Rus

Edebiyatında üzerine sonsuz çalışmalar ve

araştırmalar yapılan özdeyişler, ünlü Rus

Edebiyatçılar vesilesiyle karşımıza

çıkmaktadır. Bu çalışmamızda Türk ve

Rus Dillerindeki aşk ve dostluk ile ilgili

özdeyişler üzerine bir değerlendirme

yaptık. Çalışmamızda özellikle Türk

Edebiyatındaki özdeyişlere geniş yer

verdik.

Anahtar Kelimeler: Özdeyiş, Rus Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Aşk, Dostluk


Abstract

The maxims studied over

especially after Tanzimat in Turkish

literature cover a wide place in our

literature. In the same way the maxims on

which endless studies and researches have

been done in Russian literature emerge

with the help of famous Russian man of

letters. In this study, we conducted an

assessment on the maxims about love and

friendship in Turkish and Russian

languages. In our study, we gave wide

coverage especially to the maxims in

Turkish literature.

Keywords: Maxims, Russian Literature, Turkish Literature, Love, Friendship

Özdeyiş, Rus Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Aşk
  • ÇALIK, Etem, Unutulmaz Sözler, Ekev Yayınları, Aralık 1999.
  • OKTÜRK, ŞERİF, Konuşma Sanatı ve Özdeyişler Antolojisi, Kastaş Yayınları,3. Baskı, 2006.
  • TANPINAR, Ahmet Hamdi,19 uncu Asır Türk Edebiyat Tarihi, Çağlayan Kitapevi, Onuncu Baskı 2003.
  • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları 11 Baskı Ankara 2011.
  • ŞAHABETTİN, Cenap, Tiryaki Sözler, Aden Yayıncılık,2005.
  • YILDIRIM, Kazım, Türk İslam Düşüncesinde Muhiyyiddin İbn’ül Arabî, H Yayınları, Mart 2010
  • ОЖЕГОВ,С.И., Словарь русского языка, Русский язык, Москва 1985.
  • РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э., ТЕЛЕНКОВА,М.А. Справочник по русскому языку. Словарь лингвистических терминов. - М.: ООО "Издательский дом
  • "ОНИКС 21 век": ООО "Издательство "Мир и Образование", 2003.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hadi BAK (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 1, 2016

Bibtex @research article { ataunisosbd392965, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {169 - 175}, doi = {}, title = {TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages}, key = {cite}, author = {BAK, Hadi} }
APA BAK, H . (2016). TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (56), 169-175. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392965
MLA BAK, H . "TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 169-175 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392965>
Chicago BAK, H . "TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 169-175
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages AU - Hadi BAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 175 VL - 0 IS - 56 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages %A Hadi BAK %T TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD BAK, Hadi . "TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 56 (January 2016): 169-175.
AMA BAK H . TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 169-175.
Vancouver BAK H . TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A Revıew on Proverbs Related Wıth Love and Frıendshıp Concept ın Turkısh and Russıan Languages. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 175-169.