Year 2016, Volume 0, Issue 57, Pages 0 - 0 2018-02-23

DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili /

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN [1] , Neriman NACAK [2]

74 82

Öz

Toplumun vazgeçilmez parçası olan

kadınlar ve erkekler toplumsal düzen için

önemli bir role sahiplerdir. Kadın ve erkelerin

arasında bazı farklılıkların olduğu bilindik bir

durumdur. Bu farklılıklardan birisi de dil

kullanımlarıdır. Bu farklılığa neyin sebep

olduğu son yüzyıllarda araştırılan bir konudur.

Bu çalışmada kadınların dil kullanımını

açıklayabilmek için özellikle bir kadın yazar

seçilmiştir. İlk olarak kuramsal araştırmalar

yapılmış, toplumdilbilimin tanımının yanı sıra,

kadın ile erkek dili üzerine yapılmış bazı

çalışmalar ve bilgiler verilmiştir. Elfriede

Jelinek’in “Piyanist” adlı eserinde bazı cümleler

seçilmiş ve araştırmalardan yola çıkılarak

toplumsal bir değişken olarak kadın dili

incelenmiştir. Çalışmanın sonucu olarak kadınların hangi dilsel özelliklerinin esere

yansıdığı tespit edilmiştir. Elde edilen verilere

göre sonuç değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Kadın Dili, Erkek Dili, Cinsiyet, Piyanist.


Abstract

Women and men who are indispensable

elements of society have an important role for

the social order. We know that there are some

differences between women and men. One of

them is the use of language. What causes this

difference is a topic researched in recent

centruies. In. In our work we have especially

chosen a female author to explain the usage of

the women‘s language. Firstly, theoretical studies

has been done, and the definition of

sociolinguistics, information and researchs on

women's and men's languages have been. In the

work „The Piano Teacher“ by Elfriede Jelinek

we have selected some sentences and examined

women’s language as a social variation by

starting off from the researches. As a result of

our study, we have identified which linguistic characteristics of women have been reflected in

the work. According to the data, the result has

been evaluated.

Keywords: Linguistics, Women’s language, Men’s language, Gender, The Piano Teacher.

Dilbilim, Kadın Dili, Erkek Dili, Cinsiyet
 • Bochenek, Zofia, Zur Thematisierung der Frauen aus der Perspektive der feministischen Linguistik anhand von ausgewählten polnischen und deutschen juristischen Dokumenten, Magisterarbeit, Universität Rzeszów, Diplomica Verlag, Hamburg2009.
 • Dağabakan, Fatma Öztürk, “Bir Toplumdilbilimsel Değişken Olarak Türkiye’de Kadın Dili Araştırmaları ve Görsel Medyada Kadın Dili”, Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2016, 4 (1), s. 40-54.
 • Dağabakan, Fatma Öztürk “Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kadın-Erkek Dil Ayrımına Türkçe ve Almanca Açısından Bir Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 47, Erzurum 2012, s. 87-106.
 • Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Bayern 1999.
 • Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim, Bayern 2003.
 • Dudenredaktion, Adam, Eva und die Sprache. Beiträge zur Geschlechterforschung , Bibliographisches Institut GmbH 2014.
 • Jelinek, Elfriede, Die Klavierspielerin, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 44. Aufl., Hamburg 2014.
 • Klann - Delius, Gisela, Sprache und Geschlecht, eine Einführung, Sammlung Metzler, Band 349, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart-Weimar2005.
 • König, Güray Çağlar, “Dil ve Cins: Kadın ve Erkeklerin Dil Kullanımı”, Dilbilim Araştırmaları, Hitit Yayınevi 1992, s. 26-36.
 • Sebzecioğlu, Turgay; Özdemir, Elif (2015): “Kısa Film Özetlemede Cinsiyete Bağlı Dil Kullanımı”, International Jonurnal of Social Science, Number 37, Autumn I, s. 315-330.
 • Vardar, Berke, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual, İstanbul2001.
 • Vuković, Marina, Restringierter Kode-Eigenschaft weniger gebildeter Menschen oder Alltag?: Eine soziolinguistische und syntaktische Analyse, Masterarbeit, GRIN Verlag für akademische Texte 2011, Dokumentnr: V183008
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN (Primary Author)

Author: Neriman NACAK (Primary Author)

Bibtex @research article { ataunisosbd395904, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili /}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK DAĞABAKAN, Fatma and NACAK, Neriman} }
APA ÖZTÜRK DAĞABAKAN, F , NACAK, N . (2018). DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili /. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/395904
MLA ÖZTÜRK DAĞABAKAN, F , NACAK, N . "DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili /". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 0-0 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/395904>
Chicago ÖZTÜRK DAĞABAKAN, F , NACAK, N . "DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili /". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili / AU - Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN , Neriman NACAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 0 IS - 57 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili / %A Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN , Neriman NACAK %T DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili / %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 57 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK DAĞABAKAN, Fatma , NACAK, Neriman . "DIE FRAUENSPRACHE ALS EINE SOZIALE SPRACHVARIATION IM WERK “DIE KLAVIERSPIELERIN„ VON ELFRIEDE JELINEK Elfriede Jelinek’in“Piyanist“ Adlı Eserinde Toplumdilbilimsel Bir Değişken Olarak Kadın Dili /". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 57 (February 2018): 0-0.