Year 2016, Volume 0, Issue 57, Pages 175 - 186 2018-02-23

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling

Meva DEMİR [1] , Feridun KAYA [2]

136 375

Öz

Bu araştırmanın amacı ergenlerde

obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkilerle ilgili

bilişsel çarpıtmalar arasındaki ilişkinin

incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu

Bayburt il merkezindeki liselerdeki öğrenim

görmekte olan öğrenciler arasından uygun

örnekleme yöntemi ile belirlenen 331 öğrenci

oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin

toplanmasında Obsesif Kompulsif Bozukluk

Ölçeği ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar

Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Pearson korelasyon

katsayısı ve yapısal eşitlik modeli ile analiz

edilmiştir. Araştırma sonucunda obsesif

kompulsif bozukluk ile ilişkilerle ilgili bilişsel

çarpıtmalar arasında pozitif yönde anlamlı ilişki

olduğu ve obsesif kompulsif bozukluğun

ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar örtük

değişkeni üzerinden yakınlıktan kaçınma,

gerçekçi olmayan ilişki beklentisi ve zihin

okuma alt boyutları üzerinde doğrudan ve

dolaylı olarak anlamlı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte modelin elde

edilen verilerle iyi düzeyde uyum gösterdiği

(RMSEA=.06, CFI=.98, GFI=.96, AGFI=.93) ve

obsesif kompulsif bozukluğun ilişkilerle ilgili

bilişsel çarpıtmaların anlamlı bir yordayıcısı

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 1Bu çalışma 4-6

Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen

2.Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı’nda

Bilişsel çarpıtma, obsesif kompulsif bozukluk
  • Şahin, M. ve Sarı, V.S. (2010). Ergenlerde Görülen Zorbalık Eğiliminin Bilişsel Çarpıtmalar ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarla İlişkisi. Akademik Bakış Dergisi. 20,9.
  • Şimşek, M.K. (2015). Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Depresyon ve Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
  • Taylor, S., Zvolensky, M. J., Cox, B. J., Deacon, B., Heimberg, R. G., Ledley, D. R., Abramowitz, J. S., Holaway, R. M., Sandin, B., Stewart, S. H., Coles, M., Eng, W., Daly, E. S., Arrindell, W. A., Bouvard, M. & Cardenas, S. J. (2007). Robust dimensions of anxiety sensitivity: Development and initial validation of the anxiety sensitivity index-3. Psychological Assessment, 19 (2), 176-188.
  • Türkbay, T., Doruk, A., Erman, H. ve Söhmen, T. (2000). Obsesif kompulsif bozukluğunun belirti dağılımının ve komorbiditesinin çocuk ve ergenler ile erişkinler arasında karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(2), 86-91.
  • Uğur, E., ve Murat, M. (2014). Lise Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Ve Saldırganlık Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 13(2).
  • Zabun Korkmaz, I. (2012). Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastaların Bilişsel İşlevlerindeki Olası Bozuklukların Yaşam Kalitesi ile Olan İlişkisi. Uzmanlık Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Meva DEMİR (Primary Author)

Author: Feridun KAYA (Primary Author)

Bibtex @research article { ataunisosbd397871, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {175 - 186}, doi = {}, title = {OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling}, key = {cite}, author = {DEMİR, Meva and KAYA, Feridun} }
APA DEMİR, M , KAYA, F . (2018). OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57), 175-186. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/397871
MLA DEMİR, M , KAYA, F . "OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 175-186 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/397871>
Chicago DEMİR, M , KAYA, F . "OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 175-186
RIS TY - JOUR T1 - OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling AU - Meva DEMİR , Feridun KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 186 VL - 0 IS - 57 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling %A Meva DEMİR , Feridun KAYA %T OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 57 %R %U
ISNAD DEMİR, Meva , KAYA, Feridun . "OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ / Analysis of The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Interpersonal Cognitive Distortions Through Structural Equation Modeling". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 57 (February 2018): 175-186.