Year 2016, Volume 0, Issue 57, Pages 245 - 254 2018-02-23

VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı”

Caner SOLAK [1]

110 140

Öz

Bu çalışmada Vüs’at O. Bener’in

Ihlamur Ağacı adlı oyunu genel edim

bilim ilkelerine göre incelenmiştir. Başarılı

bir iletişimin genel kaidelerini ortaya

koyan edim bilimden edebiyat eleştirisinde

nasıl faydalanabileceğimiz araştırılmıştır.

Edim bilim, teorisini konuşma dili üzerine

kurar. Tiyatro metinleri de diyaloga dayalı

olmaları açısından diğer edebi türlere

göre konuşma diline ve bu dilin

özelliklerine daha yatkındırlar. Günlük dil

kullanımlarını inceleyen edim bilim bu

sebeple tiyatro oyunlarını okumak için

etkili bir araçtır. Oyunun başlıca izleği olan

aile içi iletişimsizlik, başarısız söz edimlerinin

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vüs’at O. Bener, Ihlamur Ağacı, edimbilim


Abstract

In this study Vüs’at O. Bener’s play

“Ihlamur Ağacı" is examined according to

the principles of general pragmatics. We

researched how to use pragmatics, which

presents general rules of a useful

communications. In literary criticism.

Pragmatics is based on spoken language.

As theatrical texts are based on dialogues,

they are closer to spoken language and its

features than other literary genres. Thus,

pragmatics examining daily language

usage is an efficient tool for reading plays.

Miscommunication in family, which is the

main subject of the play is emerges as a

result of ineffective speech acts.

Key Words: Vüs’at O. Bener, Ihlamur Ağacı, pragmatics

Vüs’at O. Bener, Ihlamur Ağacı
  • Akşehirli, Soner, “Söz Edimleri Kuramı Açısından Kurgusal Anlatı Metinlerinde Söz Aktarımı”, Turkish Studies, S: 6/2, 2011.
  • Alpaslan, Evren, “Onat Kutlar’ın ‘Çevirmen’ Adlı Denemesinin Edimbilimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi”, Türkbilig, S:12, 2006.
  • Altınörs, Atakan, Anlam Doğrulama ve Edimsellik, İstanbul: Alfa Yayınları, 2001.
  • Aslan Demir, Sema, Türkçede İsteme Kipliği Semantik-Pragmatik Bir İnceleme, Ankara: Grafiker Yayınları, 2008.
  • Austin, John L., Söylemek ve Yapmak, İstanbul: Metis Yayınları, 2009.
  • Aysever, R. L., ”Dil Felsefesi, Söz Edimleri Kuramı ve John R. Searle” Söz Edimleri, (Çev: R. L. Aysever), Ankara: Ayraç Yayınları, 2000.
  • ---------------- ”Derrida ve Söz Edimleri Kuramı” Cogito, S: 47-48, 2006.
  • Bayram, Esma,”Vüs’at O.Bener’in ‘Ihlamur Ağacı’nda Modern Sonrası Estetiğin İzleri” Sahne, (Mayıs-Haziran), 2008.
  • Bener, Vüs’at O., Ihlamur Ağacı İpin Ucu, İstanbul: Yky, 2004.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Caner SOLAK (Primary Author)

Bibtex @research article { ataunisosbd397904, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {245 - 254}, doi = {}, title = {VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı”}, key = {cite}, author = {SOLAK, Caner} }
APA SOLAK, C . (2018). VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57), 245-254. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/397904
MLA SOLAK, C . "VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı”". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 245-254 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/397904>
Chicago SOLAK, C . "VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı”". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 245-254
RIS TY - JOUR T1 - VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı” AU - Caner SOLAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 254 VL - 0 IS - 57 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı” %A Caner SOLAK %T VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı” %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 57 %R %U
ISNAD SOLAK, Caner . "VÜS’AT O. BENER’İN “IHLAMUR AĞACI” OYUNUNA EDİM BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / A Pragmatic Approach to Vüs’at O. Bener’s Play “Ihlamur Ağacı”". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 57 (February 2018): 245-254.