Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
ISSN 1304-4990 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2

362.379

977.0622003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1304-4990 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Cover Image

362.379

977.0622003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Volume 23 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Bankacılık Sektöründe Verilerde Ölçüm Hatası Olması Durumunda Regresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi
  Pages 1 - 20
  Taner ERSÖZ
 2. İnsan Tabiatı ve İslam Açısından Müzik (Müzik-Fıtrat İlişkisi)
  Pages 21 - 36
  Yasin KURBAN
 3. Kurumsal Yönetim Performansının Hisse Senedi Getirileri ile İlişkisi: Türkiye Örneği
  Pages 37 - 66
  Bener GÜNGÖR, Güven GÜNEY
 4. İdari Coğrafya Özellikleri Açısından Elmalı (Antalya) İlçesi
  Pages 67 - 92
  Zeki KODAY, Taner AYDIN
 5. Eudaimonia’nın Sokratik Görünümü: Erdem Bilgidir ve Hiç Kimse Bilerek Kötülük Yapmaz
  Pages 93 - 102
  Uğur Köksal ODABAŞ
 6. Hegemonik Erkekliğin Uzantısı Olan Onur Kodları ve Şiddet: Otomatik Portakal Örneği
  Pages 103 - 112
  Mevlüt ÖZBEN, Mourad Meraneh YOUSSOUF
 7. Iain Banks’in Kanal Düşleri Romanında Bellek
  Pages 113 - 121
  Selçuk YAZICI
 8. Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar
  Pages 123 - 131
  Mesut BALIBEY, Yılmaz AKDİ
 9. Freudyen ve Jungiyen Yaklaşımlarla Anne Olgusu
  Pages 133 - 143
  Ayşe Arzu KORUCU
 10. Demokrat Parti Dönemi 23 Nisan Milli Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı Kutlamaları
  Pages 145 - 172
  Firdes TEMİZGÜNEY
 11. Turizm Sektörünün Finansal Performansının Oran Analizi ve Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Pages 173 - 194
  Nilgün BİLİCİ
 12. Chinua Achebe’nin Afrika Üçlemesi: Parçalanma, Artık Huzur Yok, Tanrının Oku’nda Kültür ve Kimlik
  Pages 195 - 210
  İsmail AVCU
 13. Kafkas Üniversitesindeki Türk Soylu Öğrencilerin Sorunlarının Değerlendirilmesi
  Pages 211 - 228
  Kürşad Çağrı BOZKIRLI, Onur ER, Faruk POLATCAN
 14. Kurumsal Kaynak Planlamansının Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlüklerindeki Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 229 - 247
  Muhammed ARDIÇ
 15. Mâ-ı (ما) İstifhâmiyyenin Lafız ve Mana Bakımından Kullanımı
  Pages 249 - 264
  Aladdin GÜLTEKİN
 16. İlkokul Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Ahlaki İkilem Hikâyeleriyle İncelenmesi: Sorumluluk Değeri Örneği
  Pages 265 - 287
  İhsan ÜNLÜ
 17. Türkçe Öğretiminde Anlama Becerisinin Gelişiminde Kültürel Bağlamda Bir Yöntem Önerisi: Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Örneği
  Pages 289 - 310
  Dilek ÜNVEREN KAPANADZE
 18. Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
  Pages 311 - 337
  Akın TEMÜR
 19. Depremlerin Şehir ve Mesken Mimarisine Olan Etkilerine Coğrafi Bir Bakış: 1939 Erzincan Depremi Örneği
  Pages 339 - 364
  Fatih ORHAN
 20. Osmanlı Devleti’nin Muhallefat Politikasına Dair Tespitler (Bayezid Sancağı Örneği)
  Pages 365 - 380
  İbrahim ÖZGÜL
 21. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Etkili Sunum Teknikleri Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 381 - 391
  Murat ÇALIŞOĞLU
 22. Öğretmen Adaylarının Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları ile Devamsızlığa Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
  Pages 393 - 406
  Öznur ATAŞ AKDEMİR
 23. Afiş Tasarımında Boşluk Kullanımı
  Pages 407 - 417
  Zafer LEHİMLER
 24. Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Bir Araştırma
  Pages 419 - 437
  Aslı YURDİGÜL, Uğur ÜNAL, Atilla GÜVEN
 25. Divriği İlçesi’nin Turizm Potansiyeli ve Sorunları
  Pages 439 - 452
  Gülpınar AKBULUT ÖZPAY
 26. Inquiring Massive Open Online Courses (MOOCS) through the Lens of Students
  Pages 453 - 470
  Mustafa CANER, Burak ASMA, Ceyda SERT AKTUĞ