Journal of Turkish Research Institute
Cover Image
ISSN 1300-9052 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Ataturk University | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx
Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.

Journal of Turkish Research Institute

ISSN 1300-9052 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Ataturk University | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx
Cover Image

375.131

1.139.636
Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.
Issue 64 - Jan 2019
 1. Kırgızistan’da Şamanizm: Kırgız Tengrizminin Modern Çağda Yeniden Yükselişi
  Pages 1 - 22
  SHERBOL ZHAPARALIEV
 2. Klasik Türk ve Fars Şiirinde “Gerdiş-İ Çeşm”
  Pages 23 - 45
  EMRULLAH YAKUT
 3. Türkçe Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Ekinin ve Pronominal /N/ Sesinin Kökeni Üzerine
  Pages 47 - 69
  ORÇUN ÜNAL
 4. Müstear İsmin Ardındaki Giz: Türk Edebiyatında Râbia Hâtun Olayı
  Pages 71 - 82
  ALİ KARAHAN
 5. Abdünnâfi İffet Efendi’nin Sâki-Nâmesi
  Pages 83 - 102
  EMRAH GÜNDÜZ
 6. Dede Korkut Kitabı’nda Birkaç Kelimelerin Okunuşu Üzerine
  Pages 103 - 116
  VAHİD ADİL ZAHİDOĞLU
 7. Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- ve Olur- / Oltur- / Otur- Fiilleri Üzerine
  Pages 117 - 130
  AHMET TURAN DOĞAN
 8. Şemseddin Sâmî’nin ''Robenson'' Çevirisi İçin Türkiye Türkçesi Ekseninde Bir Çeviri Değerlendirmesi
  Pages 131 - 180
  MEHMET CİHAT ÜSTÜN
 9. Tarık Dursun K.’nın Öykülerinde İkinci Kişili Anlatıcının Görünümü: “Sen / Siz” Dili
  Pages 181 - 198
  EBRU ÖZGÜN
 10. Cengiz Aytmatov’un “Toprak Ana”Sı: İkincilleştirilmeden İlişki Kurulan Doğanın Dirimsel Gücü
  Pages 199 - 211
  FERDA ZAMBAK
 11. “Aşk” Teması Üzerinden Halide Nusret Zorlutuna’nın Şiirlerinin Yazınsal Değeri
  Pages 213 - 231
  PELİN ASLAN AYAR
 12. Odgurmış’ta Kanaat/Akıbet İkilemi
  Pages 233 - 251
  TÜLİN ARSEVEN
 13. Derlenmiş Türk Halk Masallarının Çocuk Edebiyatı İçin Yeniden Yazılması
  Pages 253 - 270
  İLKNUR TATAR KIRILMIŞ
 14. Fatma Aliye Hanım’ın Udî Romanında Kadın Özgürleşmesinin Sınırları: ‘İffet Dairesinde’ Çalışan Kadınlar ve ‘Ötekiler’
  Pages 271 - 281
  DUYGU ÖZAKIN
 15. Çağdaş Kıpçak Türkçesinin Söz Varlığına Karay Türkçesinden Katkılar
  Pages 283 - 302
  ABDULKADİR ÖZTÜRK
 16. Erzurum-Aşkale Güllüdere (Pırtın) Köyü’nden Ahşap Direkli Bir Cami Örneği
  Pages 303 - 312
  MUHAMMET LÜTFÜ KINDIĞILI
 17. Pul Vergisi ve Osmanlı Mizah Basını (1874-1877)
  Pages 313 - 335
  Gökhan DEMİRKOL
 18. 1896-1898 Akçadağ Dümüklü Hadisesi
  Pages 337 - 354
  NAİM ÜRKMEZ
 19. Birinci Dünya Savaşı Sırasında Erzurum Palandöken’de Bir Kayak Kursu ve Bakû Heyet-i Seferiyesi
  Pages 355 - 368
  SELAMİ KILIÇ
 20. II. Meşrutiyet Döneminde Türk-Macar İlişkilerinin Kaynağı Olarak Türk Basını
  Pages 369 - 384
  SEVDA ÖZKAYA SOFU
 21. Osmanlı Basınında Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü Kurtarması
  Pages 385 - 408
  İLYAS AK
 22. Düzenli Ordu’ya Geçiş Döneminde Zabitan Mektebi’nde Verilen Askerî Konferanslar (1921)
  Pages 409 - 449
  Mevlüt YÜKSEL
 23. Mısır Milliyetçi Hareketi ve Türk Dış Politikası (1924-1925)
  Pages 451 - 473
  RECEP ÇELİK
 24. İkinci Dünya Savaşı Bitiminden Bağdat Paktı’na Geçen Süreçte Türkiye’nin Ortadoğu Politikası
  Pages 475 - 497
  MUSTAFA EDİP ÇELİK
 25. Hayırseverlerin Eğitime Katkısı: Kayseri İli Örneği
  Pages 499 - 514
  MERAL METİN GÖKSU, BETÜL ASLAN
 26. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Estetik Unsurlar Açısından İncelenmesi
  Pages 515 - 533
  ŞENER DEMİREL, YELDA KÖKÇÜ
 27. Tutor Destekli Öğretim Modeli’nin Yabancı Öğrencilerin Türkçe Konuşma Becerilerine ve Kaygı Düzeylerine Etkisi
  Pages 535 - 552
  BAHADIR GÜCÜYETER, İZZET ŞEREF, AHMET KARADOĞAN
 28. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi C1 Ders Kitaplarında Hedef Kültüre Yönelik Metinlerde Değerler
  Pages 553 - 562
  DENİZ IŞIKOĞLU
 29. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki (5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Etkinliklerin Değerlendirilmesi
  Pages 563 - 580
  BÜNYAMİN SARIKAYA
 30. Jenerik-64
  Pages 1 - 1
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 31. Yazım Kuralları-Yayın İlkeleri-64
  Pages 581 - 586
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü