SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hatem TÜRK [1]

313 468

While historical events affecting societies deeply appear in history books and documents with mostly numerical values, naturally sociological and individual dimensions of the events play second fiddle. On the other hand, literal works such as novels can take on the task of filling this gap. Fırat Sunel’s novel Under the Shadows of Drooping Willows (Salkım Söğütlerin Gölgesinde) tells Meskhetians’ exile in November, 1944 with the command of Stalin, Soviet Russia leader of the time. The affects of that period on social and individual lives are presented with that novel. Though the novel rank in a fictional system by force of the genre, the chronlogy of the historical events, the actors actuating these events and the places show parallelism with historical facts. In that study, novel sociology is mentioned; plot, main characters, narrator, period and place of the novel Under the Shadows of Drooping Willows are discussed and then under the title of “ objective map”, the historical process is emphasised and the relationship between novel and the historical process is studied.

Toplumları derinden etkileyen tarihî olaylar, tarih kitaplarında ve belgelerde çoğunlukla sayısal değerler, sebep ve sonuç ifadeleriyle yer alırken doğallıkla işin sosyolojik ve bireysel boyutu geri planda kalır. Roman gibi edebî eserler ise bu boşluğu doldurma işlevini görebilirler. Fırat Sunel’in Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı romanı, Ahıskalıların 1944 Kasım’ında Sovyetler Birliği’nin o zamanki lideri Stalin’in emriyle sürgüne gönderilmelerini anlatmaktadır. Dönemin olaylarının toplumsal ve bireysel yaşantıya etkisi, bu romanla ortaya konulmuştur. Roman, türün özelliklerinin bir gereği olarak kurgusal bir sistem içinde yer almaktaysa da tarihe mal olmuş olayların kronolojisi, bu olayı harekete geçiren aktörler ve mekânlar tarihî olanla paralellik gösterir. Bu çalışmada, roman sosyolojisine kısaca değinilmiş, Salkım Söğütlerin Gölgesinde romanının olay örgüsü, belli başlı kahramanları, anlatıcısı, zaman ve mekânı üzerinde durulduktan sonra “nesnel harita” başlığı altında tarihî süreç üzerinde durulup romanla tarihsel süreç arasındaki, ilişki söz konusu edilmiştir.

 • Aslan, K. (1995). Ahıska Türkleri. Ankara: Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği.
 • Bayraktar, R. (1999). Ahıska 21. Yüzyılda İnsanlık Dramı. İstanbul: İhlas Matbaacılık.
 • Bayraktar, R. (2013). Eski Sovyetler’de Türk Kimliği. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Devrişova, N. (2013). Fırat Sunel İle Mülâkat, Bizim Ahıska, Yıl: 9, Sayı: 29, [Kış], Sayfa: 21
 • Goldmann, L. (2005). Roman Sosyolojisi. (çev. Aybek Erkay), Ankara: Birleşik Kitapevi.
 • Merrill, F. E. (2004). Sosyolog Olarak Balzac, (çev. Köksal AlverMustafa Fişne), Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, (ed. Köksal Alver), Ankara: Hece Yayınları.
 • Plisnier, C. (2003). Roman Üzerine Düşünceler. (çev. Hilmi Uçan), Ankara: Hece Yayınları. Sunel, F. (2012). Salkımsöğütlerin Gölgesinde. (3. Baskı), İstanbul: Profil Yayınları.
 • Uravelli, O. (2009). Sovyet Resmî Belgelerinde Ahıska Sürgünü, Bizim Ahıska, Yıl: 6, Sayı: 16, [Sonbahar], Sayfa: 8-12.
 • Uravelli, O. (2011). Bir Ahıska Romanı: Salkım Söğütlerin Gölgesinde, Bizim Ahıska, Yıl: 7, Sayı: 21, [Kış], 24-27.
 • Yıldız, C. (2013). Esaret ve Sürgün Çocukları: Ahıska Türkleri, Parlamento, S. 8, [Kasım], 41
 • Zeyrek, Y. (1994). Dünden Bugüne Ahıska Türklüğü. Frankfurt: Türk Federasyonu Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hatem TÜRK

Bibtex @ { ataunitaed40120, journal = {Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-9052}, address = {Ataturk University}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {0 - }, doi = {10.14222/Turkiyat1242}, title = {SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {TÜRK, Hatem} }
APA TÜRK, H . (2014). SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0 (52), . DOI: 10.14222/Turkiyat1242
MLA TÜRK, H . "SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 (2014): <http://dergipark.org.tr/ataunitaed/issue/2891/40120>
Chicago TÜRK, H . "SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Hatem TÜRK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14222/Turkiyat1242 DO - 10.14222/Turkiyat1242 T2 - Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 0 IS - 52 SN - 1300-9052- M3 - doi: 10.14222/Turkiyat1242 UR - https://doi.org/10.14222/Turkiyat1242 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Turkish Research Institute SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Hatem TÜRK %T SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi %P 1300-9052- %V 0 %N 52 %R doi: 10.14222/Turkiyat1242 %U 10.14222/Turkiyat1242
ISNAD TÜRK, Hatem . "SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 / 52 (September 2014): 0-. https://doi.org/10.14222/Turkiyat1242