Aim


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Sosyal ve İnsani Bilimlerin her sahasında bilimsel yöntem ve yaklaşımlara göre ortaya konulan özgün araştırmaları  yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergide mevcut araştırma yazılarına binaen inter ve multidisipline göre şekillenen çalışmalar,   kuramsal ve çeviri yazılar, editöre mektuplar, gezi ve inceleme yazıları ile kitap tanıtım yazıları da  yer almaktadır. Scope

Yayın  hayatına 2013 yılında başlayan  Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile yayın ve ilmi araştırmalar üzerine  ortak çalışma protokolü de bulunan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'ne gönderilen makaleler önce editöryel incelemeye tabi tutularak değerlendirilir. Editör değerlendirmesinden olumlu sonuç alan makaleler iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olmasına göre makale yayın kurulu kararı ile takip eden ilk sayıda yayımlanır. Makaleler hakkındaki   editöryel uyarı ve hakem raporları yazarları bağlamaktadır.

Makalelerin ilmi ve yasal sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayın kurulu bir yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.Dergide yayımlanan yazıların her türlü hakkı Akademik Tarih ve Düşünce Dergisine aittir.