Year 2018, Volume 5, Issue 18, Pages 341 - 372 2018-12-23

ЗАКУПКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ НА ОДИН МЕСЯЦ В КУХНЕ ОСМАНСКОГО ДВОРЦА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII-ГО ВЕКА
One Monthly Vegetables And Fruıts Of The Ottoman Palace Kıtchen In The Last Quarter Of The 17th Century
17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı

Gülser Oğuz [1]

20 160

 

Это исследование основано на книге под номером HH-d-17703 Османского Государственного Архиве при Премьер-Министерстве. Книга содержит данные за летние месяцы 1681-го года. Содержимое тетради включает список овощей и фруктов, купленных для кухни дворца течении одного месяца. Ежедневная записная книжка содержит подробную информацию о весе и цене фруктов и овощей. Также здесь подробна описано где и у кого были куплены этие фрукты и овощи. Изучив эту тетрадь, можно получить информацию о фруктах и ​​овощах, которые приготавливались и подавалось на стол на кухне Османского дворца. Кроме того, дается информация о разных сортах овощей и фруктов, например винограда, тыквы, фасолья и грушы. Цель исследования заключается в внесении вклада в эту область. Хотя  сделано очень много исследований об османской кухне. Это исследование также вносит важный вклад изучению  данных о овощах и фруктах, поступающих на османскую кухню в последней четверти XVII-го века.

           This study is based on the book of HH-d-17703 in the Ottoman Archives of the Prime Minister. The book contains data for the summer months of 1681. The contents of the notebook include the list of vegetables and fruits collected in a 1 month palace kitchen. The day-to-day notebook provides detailed information about the weight and price of fruits and vegetables. However, where and where the fruits and vegetables are written in detail. With the examination of this notebook, you will have information about the vegetables and fruits that are cooked in the Ottoman palace kitchen and eaten at the tables. In addition, both types of vegetables and fruit varieties are also given information about the species. For example, grapes, pumpkin, bean and pear are different kinds of materials such as different types. In this respect, a wealth of information is obtained. The study aims to contribute to the field thanks to these data. As a matter of fact, many studies on Ottoman cuisine have been made. This study also makes an important contribution to the field in terms of providing data on vegetables fruits entering the Ottoman kitchen in the last quarter of the 17th century.

Bu çalışma Başbakanlı Osmanlı Arşivi’nde bulunan HH-d-17703 nolu deftere dayanılarak yapılmıştır. Defter 1681 yılının yaz aylarına ait verileri içermektedir. Defter içerik olarak 1 aylık saray mutfağına alınan sebze ve meyve listelerinin içermektedir. Gün gün tutulan defter, sebze ve meyvelerin kilo ve fiyatı ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Bununla beraber sebze ve meyvelerin kimden ve nereden alındığı ayrıntısıyla yazılmıştır. Bu defterin incelenmesiyle birlikte Osmanlı saray mutfağında pişirilen ve sofralarda yenen sebze ve meyvelerin neler olduğuyla ilgili bilgi sahibi olunacaktır. Bunun dışında hem sebze türlerinin çeşitleri hem de meyve çeşitlerinin cinsleriyle ilgili de bilgi verilmektedir. Mesela üzüm, kabak, fasulye ve armut gibi malzemelerin farklı farklı cinslerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle de ayrıca bir bilgi zenginliği elde edilmiş olmaktadır.  Çalışma sunduğu bu veriler sayesinde alanına katkı yapmayı amaçlamaktadır. Nitekim Osmanlı mutfağına dair pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma da 17. Yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı mutfağına giren sebze meyvelere dair veri sağlaması bakımından alanına önemli bir katkı sağlamaktadır.

  • BARKAN, Ö. L., “İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri”, Belgeler, C. IX, Sa. 13 (1979): 1-380.
  • BİLGİN, A., Osmanlı Saray Mutfağı (1453-1650), İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2004.
  • BERKSAN, F. E., Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)(1703-1730), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2005.
  • BİLGİN, A., ‘Matbah-ı Âmire’, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul (2003):115-119.
  • EMECEN, F., “Şehzadenin Mutfağı”, Soframız Nur, Hanemiz Mamur Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak, Ed. Suraiya Faroqhi, Christoph K. Neumann, Çev. Zeynep Yelçe, İstanbul (2006): 111-123.
  • SAK, İ., “Osmanlı Sarayının İki Aylık Meyve ve Çiçek Masrafı”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Sa. 40, Ankara (2006): 141-176.
  • SAMANCI, Ö., “V. Murat’ın Çırağan Sarayı’ndaki Sofraları”, Yemek ve Kültür, Sa. 22 (2010): 60-64.
  • OBERLİNG, G. - SMİTH, M., Osmanlı Sarayında Yemek Kültürü, Çev. Zeynep Rona, İstanbul, 2001.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3338-5982
Author: Gülser Oğuz

Dates

Publication Date: December 23, 2018

Bibtex @research article { atdd510287, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {341 - 372}, doi = {}, title = {17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı}, key = {cite}, author = {Oğuz, Gülser} }
APA Oğuz, G . (2018). 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (18), 341-372. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/510287
MLA Oğuz, G . "17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 341-372 <http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/510287>
Chicago Oğuz, G . "17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 341-372
RIS TY - JOUR T1 - 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı AU - Gülser Oğuz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 372 VL - 5 IS - 18 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Journal of History and Idea 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı %A Gülser Oğuz %T 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 18 %R %U
ISNAD Oğuz, Gülser . "17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 18 (December 2018): 341-372.
AMA Oğuz G . 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı. ATDD. 2018; 5(18): 341-372.
Vancouver Oğuz G . 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Saray Mutfağına Bir Aylık Sebze ve Meyve Alımı. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 2018; 5(18): 372-341.