Year 2018, Volume 5, Issue 18, Pages 533 - 544 2018-12-23

Творческий процесс в Азербайджане во второй половине XX века и творчество Сохраб Тахира
In the second half of the XX century the literary process and the creativity of Sohrab Tahir in Azerbaijan
XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği

Nazrin Rzayeva [1]

14 92

Все творчество Сохраба Тахира, свидетельствует о его художественной эрудиции. Будь то проза, поэзия или публицистика: в его исполнении все  это отображало глубину  его творческого мышления.  Тем не менее его имя больше связывают с поэзией, тем самым   завоевав себе признание , как поэт и любовь читателей к своими стихам . Сохраб Тахир, искусно обладавший пером и  в других литературных жанрах больше прибегал к поэзии объясняя это своей тоской по родине. Его романы полны идей национального освобождения. Все его  произведения повествуют или пронизаны идеей освободительного движения в Южном Азербайджане.

According to all creativity of Sohrab Tahir  he had an artistic erudition and writer's either poetry or publicity and journalism  prove that he had the depth creative thinking.  Especially, he aimed more  to poetry, known as a poet and earn  the love of readers of  his poems.  Sohrab Tahir, who was also able to work in the other literrary genre,  wrote more poems and the reason of it was his  longing for the motherland.The author's novels are full of ideas of national liberation, such as stories and narratives. We can feel  the liberation movement in South Azerbaijan  in all his novels.

Söhrab  Tahirin bütün yaradıcılığı onun bir sənətkar erudisisyasına malik olduğunu göstərir, ədibin istər poeziyası, istər nəsri,  istərsə də  publisistikası yaradıcı təfəkkürün dərinliyini göstərir. Ancaq o, öz yaradıcılıq gücünü daha çox poeziyaya yönəldib, daha şox şair kimi məşhurlaşıb və daha çox şeirləri ilə oxucu məhəbbəti qazanıb. Qələmini digər janrlarda da məharətlə işlədən Söhrab Tahiri bu janra bağlayan onun köksünün dərdiydi. Müəllifin romanları da hekayə və povestləri kimi milli azadlıq ideyaları ilə doludur. Onun bütün romanlarında Cənubi Azərbaycandakı azadlıq hərəkatı ya birbaşa, ya da dolayı yolla təsvir olunmuşdur.

  • FUAD, E,. Bu dünyada bir şair yaşayır-Söhrab Tahir adında // Sözə Sevdalılar: Ədəbi Düşüncələr, I kitab, Bakı : Nərgiz Yayınları, 2011. TAHIR, S,. Seçilmiş Əsərləri, Bakı: Şərq-Qərb Yayınları, 2005, TAHIR, S,. Sonuncu Şah., Bakı: Ağrıdağ Yayınları, 2001.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6980-4782
Author: Nazrin Rzayeva

Dates

Publication Date: December 23, 2018

Bibtex @research article { atdd512093, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {533 - 544}, doi = {}, title = {XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği}, key = {cite}, author = {Rzayeva, Nazrin} }
APA Rzayeva, N . (2018). XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (18), 533-544. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/512093
MLA Rzayeva, N . "XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 533-544 <http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/512093>
Chicago Rzayeva, N . "XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 533-544
RIS TY - JOUR T1 - XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği AU - Nazrin Rzayeva Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 533 EP - 544 VL - 5 IS - 18 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Journal of History and Idea XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği %A Nazrin Rzayeva %T XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 18 %R %U
ISNAD Rzayeva, Nazrin . "XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 18 (December 2018): 533-544.
AMA Rzayeva N . XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği. ATDD. 2018; 5(18): 533-544.
Vancouver Rzayeva N . XX Əsrin II. Yarisinda Azərbaycanda Ədəbi Proses və Söhrab Tahirin Yaradiciliği. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 2018; 5(18): 544-533.