Yazarlar İçin/ Instructions to Authors / для писателей

    

    Manuscripts submitted to the journal will first go through a technical evaluation process where the editorial office staff will ensure that the manuscript has been prepared and submitted in accordance with the journal’s guidelines. Submissions that do not conform to the journal’s guidelines will be returned to the submitting author with technical correction requests. 


 

Yazım Kuralları- Writing Rules- Правила правописания

Dergiye Gönderilecek Makaleler Hakkında:

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

Özgün olmalıdır.

Bilimsel olmalıdır.

Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri değerlendirip gerekli kaynak gösterilerek yazılmış olmalıdır. 

Dergimizde yayımlanan makaleler yayın tarihinden itibaren derginin bir sonraki sayısına kadar tartışmaya açık olacaktır. Makaleler için yapılan eleştiriler dergi forum sitesinde (http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org/ )  yayınlanacaktır.

Makalelerde sayfa sınırı şartı  aranmamaktadır.  Makaleler, Word formatında yazılmalı, Dergi Park üzerinden dergimiz sistemine ilgili yazarı tarafından kendi kaydı yapılarak yüklenmelidir. Dergimize PDF formatında gönderilecek makaleler kabul edilmeyecektir.

Bir sayıda aynı yazarın gerekli koşulları sağlaması şartıyla  iki makalesi yayınlanabilir.

Dergimizde hakem kurulundan onay alan makaleler  takip eden ilk sayıda yayımlanacak olup uygun görülen sayılar yayın kurulu kararı ile ayrıca neşr olunacaktır. Hakem kurulunun ilgili makalelerde bilimsel kriter araması esastır. Makale sahibinin, hakemlerimiz tarafından tespit ettikleri düzeltmeleri yapmaları makalelenin bilimselliğini güçlendirmesi açısından çok önemlidir. Yayın kurulu bir makalenin yayın sürecinde  son ana kadar makaleye müdahale etme hakkına sahiptir.

            Makale Yazım Kuralları

Sayfa Düzeni

Sayfa boyutu A4 kağıt boyutunda olmalı, sayfa yapısında soldan 3,5; sağdan,  üstten ve alttan  2,5 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Metin, sağ ve sola dayalı (justify), bir buçuk satır aralık olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Başlık, şekil adı, tablo adı gibi formatı belirtilmiş yazılar dışında kalan metin Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile yazılmalıdır.

Makale Başlığı

Makale başlığı metnin içeriğini yansıtmalı ve gereksiz uzatmalardan kaçınılmalıdır. Makale başlığı,  Times New Roman yazı karakterinde 14 punto ile yazılmalı ve  başlığın ilk harfleri büyük olmalıdır.

 

Yazar Adı

Yazar adı sayfada makale başlığından sonra yer almalıdır. Yazar adı soyadının  ilk harfi büyük harf olmak üzere Times New Roman, 12 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Yazar ad ve soyadının altında ORCID numarası yer almalıdır. Bu sayfada yazara atfen yazarın ünvanı, yazışmaların yapılacağı, elektronik posta adresi, telefon numarası, Times New Roman 10 punto ve italik olarak adres yazılmalıdır.

Yüksek Linsans ve Doktora tezlerinden oluşturulan makalelerde: 1. yazar adı doktora tezini yapan öğrencinin, 2. yazar adı tezin yürütücüsünün, 3. yazar adı varsa tezin yardımcı yürütücüsünün ismi olmalıdır. Diğer makalelerde yazar adı sırası konusunda yazarlar fikir birliğinde olmalıdır.

2018 yılı İlkbahar Dönemi Mayıs Sayısından itibaren tüm makalelerde Türkçe, İngilizce ve Rusça özetler (Başlık, özet, anahtar kavramlar) yer alacaktır. 

Tercüme makalelerin yayınında : 

a) Yazı bir akademik makale olarak tasarlanmış ve akademik kurallara göre yazılmış ise bunun  kaynak olan dilden hedef dile birebir   çevirisi yapılacak ve genel yazım kurallarına göre  düzenlenecektir. 

b)Yazı, akademik bir makale olarak değil de herhangi bir eserden  belli bir bölüm aralığını kapsayan metin ise bu metne, kurallara uygun olarak  Türkçe, İngilizce ve Rusça özetler eklenecek  ve  dergi yazım kurallarına göre düzenlenecektir. 

c)Tercüme yazılarda yazının orjinal hali de yazı ile beraber  dergiye iletilmelidir. 

 

Türkçe  Özet

Özet; yazıya konu olan çalışmanın amaçlarını, kullanılan yöntemleri, ulaşılan sonuçları, değerlendirmeleri içermeli ve 170  kelimeyi geçmemelidir.  olmalıdır. Bu haliyle özet, yapılan çalışma hakkında fikir verebilmelidir. Özet, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto yazılmalıdır. Özet kelimesi koyu (bold) olmalı ve ilk harfi büyük olmak üzere ''Öz'' diye yazılmalıdır.

 

İngilizce ve Rusça  Özet

Türkçe başlık, özet ve anahtar kavramlar İngilizce ve Rusça olarak da  yazılmalıdır.  İngilizce ve Rusça başlık, özet ve anahtar kavramlar da Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto yazılmalıdır. 

Her dilde özet yeni bir sayfadan başlamalıdır.

 

Anahtar Kelimeler

Öz ve  Abstract kısımlarından sonra, makalenin konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en az üç tane   en çok beş tane anahtar kelime verilmelidir. Anahtar; kelimeler önemlerine göre sıralanmış, Times New Roman yazı karakteri ile, Türkçe anahtar kelimeler 12 punto, İngilizce (Yabancı dilde) Keywords 12 punto yazılmalıdır. Keywords, bitişik yazılmalıdır. Türkçe özet ile anahtar kelimeler arasında ve extended abstract ile keywords arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Aynı kural Rusça anahtar kavramlar içinde geçerlidir.

 

Makalenin İngilizce veya Yazıldığı Yabancı Dil  Başlığı

Makalenin İngilizce veya yazıldığı yabancı dil  başlığı sadece ilk harfi büyük olmak üzere Times New Roman yazı karakterinde 14 punto ile koyu olarak yazılmalıdır. Makale Latin alfabesi dışında başka bir alfabe ile yazılmışsa, yazıldığı dile binaen ayrıca Özet, anahtar kavramlar mutlaka Latin alfabesiyle de yazılmalıdır. Örneğin Rusça yazılan bir  makalenin, Latin alfabesinde de Özet ve anahtar kavramları bulunmalıdır.

Yine farklı dillerde yazılan bir makalenin başlık, dipnot ve kaynakçası mutlaka latin alfabesi ile yazılmalıdır.

Giriş

Özetlerden sonra makaleye giriş bölümü ile başlanmalı ve giriş bölümü diğer başlıklar gibi harf veya rakamlar ile işaretlenmemelidir.Giriş bölümünde makale konusuna giriş sağlayacak açıklamalara yer verilmelidir.

Başlıklar

Ana Başlık

Ana Başlık,  Times New Roman karakteri ile ve 14 punto olmalıdır.

               Ara Başlık

Ana Başlıktan sonra herhangi bir metin yazılmadan Ara Başlık yazılması gerektiğinde arada boşluk bırakılmayacaktır. Ara Başlıklar sola dayalı olarak Times New Roman formatında 12 punto, koyu renk (bold) yazılmalı ve başlığın  kelimelerinin ilk harfi  büyük olmalıdır.

Alt Başlık

Alt Başlıklar paragrafın başında Times New Roman yazı tipinde 12 punto ve  kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Resim,Fotoğraf ve Tablolar

Resim ve Fotoğraflar taranmış ise en az 300 dpi çözünürlükte taranmış olmalı, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalı, şekillerle beraber numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde yer alan tablolar metin sınırlarını aşmayacak şekilde ortalanarak konulmalıdır. Tablo no ve adları, tablonun altında tek aralık ve Times New Roman 10 punto ile  kelimelerin  ilk harfi büyük olacak şekilde ortalanarak ve italik yazılmalıdır. Tablo adı yazılırken üstte ve altta birer satır, tablodan sonra ise bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 

 

 

Dipnot ve Kaynakça

Yazım Kuralları

 

 *Kitap (Tek yazarlı):

İlk Kullanım:     Ali      Bardakoğlu,  İslam      Işığında    Müslümanlığımızla Yüzleşme, İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016, 15.

Tekrarı Halinde:  Bardakoğlu, Müslümanlığımızla Yüzleşme, 65.

Kaynakça:   BARDAKOĞLU, A.,  İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016.

 

*Kitap (İki yazarlı):

İlk Kullanım:    

 Bekir     Topaloğlu      ve     İlyas     Çelebi, Kelâm    Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010, 57.

Tekrarı Halinde:

 Topaloğlu ve Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

Kaynakça:

TOPALOĞLU, B. ve ÇELEBİ, İ.,  Kelâm Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

 

*Kitap (Çok yazarlı):

İlk Kullanım:

Bekir Topaloğlu vdğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: MÜ İFAV Yayınları, 1998, 25.

Tekrarı Halinde:

Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 75.

Kaynakça:

TOPALOĞLU, B. Y., YAVUZ, Ş. ve ÇELEBİ, İ., İslam'da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

 

 *Çeviri Eser :

İlk Kullanım: 

Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990, 21.

Tekrarı Halinde: Dvornik, Konsiller Tarihi, 55.

Kaynakça: 

DVORNİK, F., Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

 

*Tezler:

 

İlk  Kullanım:   

  İsmail     Akyüz,     “Türkiye’de     Muhafazakâr      Yardım Kuruluşları” , Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008, 45.

 

Tekrarı Halinde:

Akyüz, “Türkiye’de Muhafazakâr Yardım Kuruluşları,” 49.

 

Kaynakça:     

 AKYÜZ,    İ.,  “Türkiye’de Muhafazakâr Yardım Kuruluşları” ,Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008.

               

         

*Yazma eser:

Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası.

 

İlk Kullanım:

Neccarzade  Rızâeddin  Mustafa  b.  Ali  en-Nakşbendî, Risâle fi beyâni'l-i'tikâdât ve'l-ahlâk ve'l-amel, Süleymaniye Ktp., A. Tekelioğlu, nr. 85, vr. 19a.

Tekrarı Halinde:

Neccarzade Rızâeddin, Beyâni'l-i'tikâdât, vr. 26b.

Kaynakça:

 EN-NAKŞBENDÎ, N. R. Mustafa b. Ali, Risâle fi beyâni'l-i'tikâdât ve'l-ahlâk ve'l-amel. A. Tekelioğlu, 85: varak aralığı, Süleymaniye Ktp.

 

*Makale (Telif makale):

İlk Kullanım:

İbrahim  Çapak, “Aristoteles, Stoacılar  ve  İbn  Rüşd’ün  Kıyasa Bakışı,” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11, sy. 19 (2009): 47.

Tekrarı Halinde:

Çapak, “İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı,” 50-52.

Kaynakça:

ÇAPAK, İ., “Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı.” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11, sy. 19 (2009): 47-68.

 

  *Makale (Çeviri makale):

İlk Kullanım:

Fritz Meier, “Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu”, çev.Ramazan Muslu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 5, sy. 13 (2004): 443.

Tekrarı Halinde:

 Meier, “Klâsik Tasavvufun Sonu”, 445.

Kaynakça: 

MEİER, F., “Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu”, çev. Ramazan Muslu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 5, sy. 13 (2004): 443-468.

 

*Kitap Bölümü:

İlk Kullanım: 

Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime,” Telḫîṣü’l-edille li- ḳavâʿidi’t-tevḥîd içinde, thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd, Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010, 1:14.

Tekrarı Halinde:

Mahmud, “Mukaddime”, 1:34.

Kaynakça:

 MAHMUD, H. İ., “Mukaddime”. Telîü’l-edille li- avâʿidi’t-tevîd içinde, thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd, 1:5-44. Kahire: Dâru’s- Selâm, 1431/2010.

 

*Ciltli Eserler:

İlk Kullanım:

Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâu’s-saʿâde ve miu’s- siyâde fî mevżûʿâti’l- ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Kâmil Bekrî, Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968, 3:142.

Tekrarı Halinde:

Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâu’s-saʿâde, 2:162.

Kaynakça:  

TAŞKÖPRİZÂDE,  A.  E., Miftâu’s-saʿâde  ve  miu’s- siyâde  mevżûʿâti’l- ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Kâmil Bekrî. 3.  cilt. Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968.

 

*Hadisler:

Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:289. Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18. Buhârî, “İlim”, 12. 

Müslim, “Ticârât”, 45.

 

*Ansiklopedi Maddesi:

İlk Kullanım:

 Ömer Faruk Akün,  “Âlî  Mustafa  Efendi”,  Türkiye  Diyanet  Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 2 , Ankara: TDV Yay., 1989, 416.

Tekrarı Halinde:

 

Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” 416.

 

Kaynakça: 

 

AKÜN, Ö. F., “Âlî Mustafa  Efendi”. Türkiye  Diyanet  Vakfı İslâm Ansiklopedisi 2:416-417, Ankara: TDV Yayınları, 1989.

 

 *Yayımlanmış sempozyum bildirileri makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır. Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri   büyük olmalıdır.

 *Âyetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sûre adı sûre no/âyet no) sırasına göre verilmelidir. Örnek: el-Bakara 2/10.

*İnternet kaynaklarında öncelikli olarak hangi konu yada kavram araştırılmış ise dipnotta bunun yazılması ardından link verilerek erişim tarihinin kurallara uygun olarak eklenmsi gereklidir.

 

Örnek: http://web.sakarya.edu.tr/~scebeci/Rapor.pdf (01.02.2011).

 

 *Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.


 *Editör onayından geçen ve değerlendirme sonucunda olumlu bulunan makalelerden 120 Türk Lirası  yayın bedeli talep edilir. Rusça özet konusunda ise yazarlara ayrıca tercüme desteği sağlanmakta olup, özetin kelime sayısına bakılmaksızın  ilgili tercüme 30 Türk Lirası karşılığında yapılmaktadır.
 *Aralık 2019 Kış Dönemi 6. Cilt 4. Sayı dahil olmak üzere sayın hakemlerimize makale başına 25 Türk Lirası değerlendirme bedeli ödenecek olup. İlgili bedel sayının yayınlanmasını takip eden tarihten itibaren söz konusu hesaplara iletilecektir. 
 *Dergiye ait tüm giderler, gerektiğinde yayın ve matbaa ücretleri, tercüman alacakları, hakem ücretleri vs. giderlerin tamamı ilgili yayın bedelinden karşılanmakta olup kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir.