Açık Erişim / Open Acces / Oткрытый доступ

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, bilimsel inceleme ve araştırmaları  insanlara ulaştırmanın insanlığın bilgi potansiyelini arttıracağı ilkesine olan inancı dolayısıyla  makalelerine açık erişim sağlamaktadır. Bu bağlamda ATDD, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir. 

                                                                                   Open_Access.png