Journal of Medical Clinics
Cover Image
ISSN 2630-5585 | Period Quarterly | Founded: 2018 | Publisher Istanbul Aydin University | http://iautipklinikleri.com

1.580

8.404


Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.

Journal of Medical Clinics

ISSN 2630-5585 | Period Quarterly | Founded: 2018 | Publisher Istanbul Aydin University | http://iautipklinikleri.com
Cover Image

1.580

8.404


Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.

Volume 2 - Issue 2 - May 2019
 1. Endometrial Kanserde Metformin Kullanımı
  Pages 1 - 8
  Zeliha KARADENİZ
 2. Radyoterapi Uygulanan Serviks Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Prognostik Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 9 - 22
  Cenk Ahmet ŞEN, Melek Gamze AKSU, Aylin Fidan KORCUM
 3. Evaluation of the Relationship between eNOS and Breast Cancer
  Pages 23 - 27
  Dilek ERDEM, Mahmut BUYUKSIMSEK, Meral GUNALDI, Nilgun ISIKSACAN, Sacide PEHLIVAN
 4. Bateristlerde Elektrodermal Aktivite
  Pages 29 - 34
  Onur BAYAZIT, Osman AÇIKGÖZ
 5. A Rare Variant Translocation (t(5;9;22)(q13;q34;q11.2)) In A Case With Chronic Myeloid Leukemia
  Pages 35 - 35
  Haluk ERKAL, Şükrü ÖZTÜRK, Serap YÜCEL, Kıvanç ÇEFLE, Gülçin BAGATIR, Ayşegül BAYRAK, Birsen KARAMAN, Seher BASARAN, Demet AYDIN, Şükrü PALANDUZ
 6. De Novo İnv(8)(p21q24.1) Taşıyan İnfertil Bir Olgu
  Pages 39 - 42
  Murat KAYA