Journal of Medical Clinics
Cover Image
ISSN 2630-5585 | Period Quarterly | Founded: 2018 | Publisher Istanbul Aydin University | http://iautipklinikleri.com


Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.

Journal of Medical Clinics

ISSN 2630-5585 | Period Quarterly | Founded: 2018 | Publisher Istanbul Aydin University | http://iautipklinikleri.com
Cover Image

1.128

5.794


Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ Last Issue
Volume 2 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Tıp Fakültelerinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı İşlevi / The Function of Division of Medical Education
  Pages 1 - 6
  Osman Ata UYSAL
 2. Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşım / Current Management in Breast Cancer
  Pages 7 - 10
  Burak KANKAYA, Süleyman BÜYÜKAŞIK, Selin KAPAN, Halil ALIŞ
 3. Aseptik Femur Kaynamamalarının Tedavisinde Çivi Değişimi Tedavisi ve Sonuçları / Exchange Intrameduller Nailing Treatment and Results in Aseptic Femoral Nonunions
  Pages 11 - 16
  Umut YAVUZ, Barış ÖZKUL, Yavuz ARIKAN, Osman LAPÇİN, Mehmet Selçuk SAYGILI, Seçkin BASILGAN
 4. Detection of Five Parasites in Renal Transplantation Patients by Molecular Methods / Renal Transplantasyon Hastalarında Beş Parazitin Moleküler Yöntemler ile Tespiti
  Pages 17 - 23
  Özer AKGÜL, Hayriye KIRKOYUN UYSAL, İlker TOSUN, Burcu SAPMAZ, Reyhan ÇALIŞKAN, A. Canan YAZICI GÜVERCİN, Sinem ÖKTEM, Özgür KURT, Y. Ali ÖNER
 5. Kolon Kanseri ve Adrenal Lenfoma Birlikteliği / Coexistence of Colon Cancer and Adrenal Lymphoma
  Pages 25 - 28
  Metin KAPAN, Turgut İPEK, İrfan BAŞOĞLU, Fatih Göksel SEÇKİN
 6. Geç Başvuru ve Geç Tanı ile Mortal Seyirli Wernicke Ensefalopatisi / A Case of Mortal Wernicke Encephalopathy with Delayed Diagnosis
  Pages 29 - 32
  Erdal ATİÇ, Güray DEMİR
 7. Aksiller Aksesuar Memede Fibroadenom: Olgu Sunumu / Axillary Accessory Nozzle Fibroadenoma: A Case Report
  Pages 33 - 35
  Süleyman BÜYÜKAŞIK, Burak KANKAYA, Murat DİYARBAKIRLIOĞLU, Selin KAPAN, Halil ALIŞ