Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 9 - 28 2019-04-30

Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi

Güzin Kıyık Kıcır [1] , Fatma Nur Demir [2] , Nebiye Özaydemir [3] , Murat Doğan Şahin [4] , Murat Akyıldız [5] , Özlem Doruk Şahin [6] , İlker Usta [7] , Nejdet Karadağ [8]

7 9

Dünyadaki başarılı örneklerinin ve köklü uygulamaların aksine Türkiye’de uzaktan öğretim alanında sıklıkla tercih edilmeyen radyo yayıncılığı bu makalenin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı; Türkiye’deki Açıköğretim sistemi için eğitim öğretim materyali olarak radyo yayınlarına içerik üretmek ve program tasarlamaktır. Literatür taraması, yurt dışı örneklerin incelenmesi, anketlerle ihtiyaç analizlerinin yapılması sonucu program tasarım ekipleriyle yayınların desenlendiği araştırmada pilot uygulama dönemi gerçekleştirilmiştir. Nitel bir betimsel çalışma olma özelliğindeki makalede, uzaktan öğretim sisteminde nasıl radyo programları geliştirilmeli, bu programların içeriği ve türleri neler olabilir sorularına da yanıt aranmaktadır. Türkiye’de Açıköğretim hizmeti veren diğer kurumlar için kılavuz niteliğinde olması düşünülen araştırmanın, hem literatüre katkı sunması, hem de bundan sonra hazırlanacak radyo eğitim materyalleri için alt yapı oluşturması hedeflenmektedir.

Açıköğretim Sistemi, Radyo Yayıncılığı, Eğitim Materyali
 • Anadolu.edu.tr/acikogretim, Erişim Tarihi: 15.02.2017, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim-sistemi/acikogretim-sistemi-1 ,
 • Aziz, A. (2007). Radyo Yayıncılığı. İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Banar K, Fırat M. (2015). Yeğitek Dergisi, Bütüncül Bir Bakıştan Açık ve Uzaktan Eğitim: Türkiye Özeli, Sayı 12, Ocak, ss 19.
 • Fossard E. D. (2008), , Using Edu-Tainment for Distance Education in Community Work, Communication for Behavior Change, Vol. 3, Sage Publications.
 • Gunawardena, C. N., and McIsaac, M. S. (2004). Distance Education. In D. Jonassen (Ed.), The handbook of research on education communications and technology, (2nd Ed.) 355-395. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Hackbarth, S.(1996), The Educational Technology Handbook: A Comprehensive Guide: Process and Products for Learning, New Jersey: Englewood Cliffs Educational Technology Publications.
 • Holmberg, B. (1995). “Theory And Practice of Distance Education”, London: Routtedge.
 • Kaya Z., (2002), Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (2. Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • McLendon, E., Cronk, P. (1999). Rethinking academic management practices; A case of meeting new challenges in online delivery. Online Journal of Distance Learning Administration . 2 (1) Spring 1999. Retrieved May 24, 2005 from http://www.westga.edu/~distance/mclendon21.html
 • McLeish, R. (1999). Radio Production: A Manual for Broadcasters. Fourth Edition. Oxford: Planta Tree.
 • Miller, W. (1993). Senaryo Yazımı (Çev: Y. Büyükerşen, Y. Demir ve N. Esen), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları No 15.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2011), Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılığı, Radyo Program Türleri, 213GIM101, Ankara.
 • Resta, P. (Ed.) (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education: A Planning Guide. Paris: Unesco.
 • Stefanyshyn, D. ve Kendell, J. (2012). The Influence of Radio and Television on Culture, Literacy and Education. https://blogs.ubc.ca/etec540sept12/2012/10/28/1687/ Erişim Tarihi (13.05.2017)
 • Terlemez M. S., Öztürk S. (2004), Etkileşimli Bir Eğitim Televizyonu Uygulaması: Açıköğretim Fakültesi Canlı Televizyon Yayınları, The Turkish Online Journal Of Educational Technology – TOJET, October, ISSN: 1303-6521 Volume 3 Issue 4 Article 18.
 • Tripp, S., and Roby, W. (1996). Auditory presentations in language laboratories. In D. H. Jonassen (Ed.) Handbook of research for educational communications and technology (p. 821- 850). New York: Simon & Schuster Macmillan.
 • Tufan F. (2014). Tamamlayıcı Öğretim İşlevinin Açık Radyo Üzerinden İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2014/I 46 107-119.
 • Uzaktanegitim.com, (2017). https://www.uzaktanegitim.com/haberler/turkiyede-uzaktanegitimde-radyo-ve-radyo-ile-egitim-programlari/202 , (Erişim Tarihi: 05.03.2017).
 • Uzaktanegitim.net(2017).http://www.uzaktanegitim.net/?pnum=31&pt=5.1.%20%C4%B0lk %20E%C4%9Fitsel%20Radyo%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1 , Erişim Tarihi: (12.02.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6042-3422
Author: Güzin Kıyık Kıcır (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-8885-4881
Author: Fatma Nur Demir

Orcid: 0000-0003-0903-5800
Author: Nebiye Özaydemir

Orcid: 0000-0002-2174-8443
Author: Murat Doğan Şahin

Orcid: 0000-0001-5069-0132
Author: Murat Akyıldız

Orcid: 0000-0001-8258-1758
Author: Özlem Doruk Şahin

Orcid: 0000-0002-3549-1511
Author: İlker Usta

Orcid: 0000-0002-9826-1297
Author: Nejdet Karadağ

Bibtex @research article { auad576543, journal = {Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-2360}, address = {Anadolu University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {9 - 28}, doi = {}, title = {Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Kıyık Kıcır, Güzin and Demir, Fatma Nur and Özaydemir, Nebiye and Şahin, Murat Doğan and Akyıldız, Murat and Doruk Şahin, Özlem and Usta, İlker and Karadağ, Nejdet} }
APA Kıyık Kıcır, G , Demir, F , Özaydemir, N , Şahin, M , Akyıldız, M , Doruk Şahin, O , Usta, I , Karadağ, N . (2019). Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 9-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/auad/issue/45710/576543
MLA Kıyık Kıcır, G , Demir, F , Özaydemir, N , Şahin, M , Akyıldız, M , Doruk Şahin, O , Usta, I , Karadağ, N . "Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2019): 9-28 <http://dergipark.org.tr/auad/issue/45710/576543>
Chicago Kıyık Kıcır, G , Demir, F , Özaydemir, N , Şahin, M , Akyıldız, M , Doruk Şahin, O , Usta, I , Karadağ, N . "Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2019): 9-28
RIS TY - JOUR T1 - Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi AU - Güzin Kıyık Kıcır , Fatma Nur Demir , Nebiye Özaydemir , Murat Doğan Şahin , Murat Akyıldız , Özlem Doruk Şahin , İlker Usta , Nejdet Karadağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 28 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-2360- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi %A Güzin Kıyık Kıcır , Fatma Nur Demir , Nebiye Özaydemir , Murat Doğan Şahin , Murat Akyıldız , Özlem Doruk Şahin , İlker Usta , Nejdet Karadağ %T Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi %D 2019 %J Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi %P 2149-2360- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Kıyık Kıcır, Güzin , Demir, Fatma Nur , Özaydemir, Nebiye , Şahin, Murat Doğan , Akyıldız, Murat , Doruk Şahin, Özlem , Usta, İlker , Karadağ, Nejdet . "Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (April 2019): 9-28.