Ankara University SBF Journal
Cover Image
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Period Quarterly | Founded: 1943 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi

701.694

1.149.855

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index

Ankara University SBF Journal

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Period Quarterly | Founded: 1943 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi
Cover Image

701.694

1.149.855

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index
Volume 74 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi
  Pages 319 - 355
  Aynur Köse
 2. Avrupa’nın Mülteci Politikalarına Oryantalist Yaklaşımı: Suriye Krizi Sonrası Avrupa ve Türkiye İlişkileri
  Pages 357 - 380
  Aysun Yaralı Akkaya
 3. Thomas Schelling’in Kuramsal Çalışmalarının Soğuk Savaş Stratejilerine Katkıları
  Pages 381 - 403
  Sabri Aydın, Tayyar Arı
 4. Uluslararası’nın Beckçi Eleştirisi
  Pages 405 - 427
  Hüsrev Tabak
 5. Türkiye’de Neoliberalizmin Kuruluş Süreci: 1980-1994
  Pages 429 - 464
  Yiğit Karahanoğulları
 6. Adam Smith’ten Neoliberalizme Vergi Adaleti: Ödeme Gücü ve Fayda Yaklaşımlarının Kavramsal, Kuramsal ve Ülke Uygulamaları Bağlamında Bir İncelemesi
  Pages 465 - 510
  Zeynep Ağdemir, Ceyhun Gürkan
 7. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin Ulusal İnovasyon Sistemlerinin İncelenmesi: Türkiye İçin Öneriler
  Pages 511 - 547
  Yasemin Hancıoğlu, Özlem Atay
 8. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Açısından Hakkaniyet
  Pages 549 - 580
  Sezer Alcan, Onur Özsoy
 9. Kişiye Özgü Sözleşmelerin Kariyer Başarısına Etkisinde Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Aracı Rolü
  Pages 581 - 599
  Gaye Özçelik, Meryem Aybas, Cavide Uyargil
 10. Türkiye’de İşveren Sendikacılığının Tarihi Seyri
  Pages 601 - 629
  Meltem Tekerek
 11. Politique Budgétaire et Emploi Public Dans les Modèles Macroéconomiques Contemporains
  Pages 631 - 655
  İrem Zeyneloğlu, Gilbert Koenig
 12. De La Diplomatie Du Chèquier À La Diplomatie Flexible: L’impact De L’engagement Chinois En Amérique Centrale Sur La Politique Étrangère Taïwanaise
  Pages 657 - 679
  Emine Akçadağ Alagöz