Year 2019, Volume 74, Issue 2, Pages 319 - 355 2019-04-09

Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi

Aynur Köse [1]

49 117

Siyasetin toplumsal güç ilişkilerindeki belirleyiciliği nedeniyle siyasal tercihler ve seçmen davranışını anlamaya ve açıklamaya yönelik araştırmaların sayısı hızla artmaktadır. Her alanın kendi açısından ele alarak açıklamalar getirdiği siyasal davranış konusundaki araştırmalardan biri de bireylerin beklenti ve değerlerinin siyasal tercihleri üzerindeki etkisini açıklamaya yönelik araştırmalardır. Özünde siyaset ve değer ilişkisini odaklanan bu çalışma da bunlardan biridir. Siyasal aktörlerin seçim dönemlerindeki söylemlerinin değerler açısından incelendiği bu araştırmada, seçmenin beklentilerine karşılık vermek amacıyla söylemlerde hangi değerlere atıf yapıldığı incelenmiştir. Bunu ortaya çıkarmak üzere siyasal aktörlerin 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçim dönemlerinde seçmeni ikna etmek için hangi beklenti ve değerlere seslendikleri, siyasetin değişen ve değişmeyen değer öncelikleri ve bunlar sonucunda Türkiye siyasetinin değer önceliklerine göre sıralanmış hiyerarşik değer sistemi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 2000 sonrası Türkiye siyasetinin önemli ve değişmeyen aktörleri olarak AKP, CHP ve MHP’li siyasal aktörlerin bahsedilen seçim dönemlerinde gazetelere yansıyan söylemleri incelenmiştir. Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan değerlerin analiz kategorileri olarak kullanıldığı bir nitel içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda incelenen üç seçim döneminde üç siyasi partinin temsilcilerinin de en fazla atıf yaptıkları ilk dört değerin, sırası değişmekle birlikte, aynı olduğu saptanmıştır. Türkiye siyasetinde sıradan politik kültürün ortak iyisini temsil eden bu değerlerin başarılı olmak, kendi amaçlarını belirlemek, sorumluluk sahibi olmak ve dürüstlük olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle Türkiye’de siyasal söylemin ortak bir siyasal popüler kültürden beslendiği ve kazanan ya da kaybeden parti farkı olmaksızın benzer değerlere yaslanan söylemlerle seçmenin ikna edilmeye çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Değer, siyaset, siyasal söylem, siyasal tercih, medya analizi, içerik analizi
  • Referans 1 Arslan, Hüsamettin (2002), “Bilgi, Naturalizm ve Değerler”, Bilgi ve Değer, Vadi Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1310-5704
Author: Aynur Köse

Bibtex @research article { ausbf536782, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {74}, pages = {319 - 355}, doi = {10.33630/ausbf.536782}, title = {Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi}, key = {cite}, author = {Köse, Aynur} }
APA Köse, A . (2019). Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74 (2), 319-355. DOI: 10.33630/ausbf.536782
MLA Köse, A . "Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (2019): 319-355 <http://dergipark.org.tr/ausbf/issue/44477/536782>
Chicago Köse, A . "Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (2019): 319-355
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi AU - Aynur Köse Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33630/ausbf.536782 DO - 10.33630/ausbf.536782 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 355 VL - 74 IS - 2 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.33630/ausbf.536782 UR - https://doi.org/10.33630/ausbf.536782 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara University SBF Journal Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi %A Aynur Köse %T Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi %D 2019 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 74 %N 2 %R doi: 10.33630/ausbf.536782 %U 10.33630/ausbf.536782
ISNAD Köse, Aynur . "Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 / 2 (April 2019): 319-355. https://doi.org/10.33630/ausbf.536782