Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı Mayıs 2012 de kurulmuş olan ve düzenli olarak yayımlanan sanal (e-journal) bir dergidir.

2019 yılına kadar yılda iki sayı çıkan dergi, bu tarihten itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere "yılda dört sayı" yayımlanacaktır. Bu dört sayının yanı sıra sahalarında kendini ispatlamış bilim adamlarının çıkarmak istediği özel sayılar da yayımlanacaktır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, ilgili alanda görev yapan akademisyenlerin istekleri doğrultusunda kurulmuştur.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen "Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Filoloji, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler" alanlarda araştırmaya ve incelemeye dayalı "özgün ve telif makale kabul eden" bilimsel bir dergidir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi araştırmaya, incelemeye ve değerlendirmeye dayalı orijinal, akademik ve bilimsel makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Avrasya  Uluslararası Araştırmalar Dergisinde belirtilen alanlarda Türkçe, Rusça ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi hiçbir üniversiteye ve kuruma bağlı olmadan bir kısım akademisyenler topluluğu tarafından bağımsız ve özgür olarak yayımlarına devam etmektedir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-2610 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Ayla KAŞOĞLU |
Cover Image

21.046

57.396

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı Mayıs 2012 de kurulmuş olan ve düzenli olarak yayımlanan sanal (e-journal) bir dergidir.

2019 yılına kadar yılda iki sayı çıkan dergi, bu tarihten itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere "yılda dört sayı" yayımlanacaktır. Bu dört sayının yanı sıra sahalarında kendini ispatlamış bilim adamlarının çıkarmak istediği özel sayılar da yayımlanacaktır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, ilgili alanda görev yapan akademisyenlerin istekleri doğrultusunda kurulmuştur.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen "Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Filoloji, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler" alanlarda araştırmaya ve incelemeye dayalı "özgün ve telif makale kabul eden" bilimsel bir dergidir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi araştırmaya, incelemeye ve değerlendirmeye dayalı orijinal, akademik ve bilimsel makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Avrasya  Uluslararası Araştırmalar Dergisinde belirtilen alanlarda Türkçe, Rusça ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi hiçbir üniversiteye ve kuruma bağlı olmadan bir kısım akademisyenler topluluğu tarafından bağımsız ve özgür olarak yayımlarına devam etmektedir.

Mart 2019 Last Issue
Volume 7 - Issue 16 - Mar 2019
 1. JENERİK
  Pages 1 - 1
  JENERİK JENERİK
 2. İÇİNDEKİLER
  Pages 1 - 1
  İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 18
  Yıldız BİLGE
 4. DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SINIRLI RASYONALİTE: TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ALGI YANILGISI ÜZERİNE BİR DENEY
  Pages 19 - 34
  Asena Gizem YİĞİT, Mehmet YİĞİT
 5. SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ
  Pages 35 - 56
  Harun KIRILMAZ, Hamza ATEŞ, Ali ÜNSAL
 6. ROMANYA-BABADAĞ TÜRK AĞIZLARI ÇERÇEVESİNDE KADIN DİLİNİN KULLANIMI
  Pages 57 - 71
  ÖZLEM DEMİREL DÖNMEZ
 7. YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE PERSPEKTİFİ: 2007 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Pages 72 - 89
  Serdar YETİŞEN, Hidayet Gizem ÜNLÜ
 8. JOHN KENNETH GALBRAİTH’İN İKTİSADİ ANALİZİNDE BOLLUK TOPLUMU, TÜKETİCİ EGEMENLİĞİ VE SOSYAL SORUNLAR
  Pages 90 - 105
  ANIL BAŞARAN
 9. RUS GEZGİN P.A. ÇİHAÇOV’UN TÜRKİYE MEKTUPLARI ESERİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YAŞAYAN HALKLAR
  Pages 106 - 113
  İLSEVER RAMİ
 10. İŞLEVLERİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE SAĞALTMA: DİVANÜ LÛGAT-İT TÜRK’TEN GÜNÜMÜZE
  Pages 114 - 133
  KÜBRA YILDIZ ALTIN
 11. YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI PERFORMANS KRİTERLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Pages 134 - 148
  Selçuk KORUCUK, Salih MEMİŞ
 12. ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ÖZGÜR BİR KADIN BEDENİ İNŞA ETMEK
  Pages 149 - 164
  Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN
 13. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Pages 165 - 195
  Semra TETİK, Bilgehan EMEKLİER, Nihal EMEKLİER
 14. ANXIETY OF FUTURE AND FINDING A JOB OF BACHELOR’S DEGREE STUDENTS
  Pages 196 - 207
  MEHMET YORULMAZ
 15. AİLE (EVLİLİK) KURUMUNUN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN ZORLAYICI MADDİ UNSURLAR: BANDIRMA ÖRNEĞİ
  Pages 208 - 224
  KEMAL YILDIZ
 16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK KAYGI DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 225 - 238
  Vahap KARAÇADIR, Rukiye ÇELİK
 17. YÖNETİMİN YENİ YÜZÜ: Z KUŞAĞININ YÖNETİM TARZI ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 239 - 255
  MURAT KARAÇETİN, Leyla Akbaş
 18. AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 256 - 275
  ELVETTİN AKMAN
 19. İSLAM COĞRAFYACILARININ BİZANS DÖNEMİ İSTANBUL’U VE AYASOFYA’SINA DAİR İZLENİMLERİ
  Pages 276 - 291
  ABDULLAH BALCIOĞULLARI
 20. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 292 - 313
  Çiğdem ALDAN KARADEMİR, Sena GÖRGÜN
 21. KİMLİK POLİTİKALARININ GÜNDELİK ÜRETİMİ BAĞLAMINDA AVRUPA İMGESİNDE TÜRK KİMLİĞİ
  Pages 314 - 331
  FİLİZ ÇOBAN ORAN
 22. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE GENİŞ-GELECEK ZAMAN KİPİ ÜZERİNE
  Pages 332 - 344
  Elza Alışova DEMİRDAĞ
 23. EKONOMİ TARİHİNDE AVRUPA VE TÜRKİYEDE KADIN ÇALIŞANLARIN EKONOMİDEKİ EVRİMSEL SÜRECİ
  Pages 345 - 374
  Ahmet DENİZ, Derya KULOĞLU
 24. HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR
  Pages 375 - 398
  GÖKAY DURMUŞ
 25. PORTFÖY YATIRIMLARI İÇİN FİNANSAL GELİŞME Mİ YOKSA FİNANSAL İSTİKRAR MI?
  Pages 399 - 413
  GÖKHAN KARHAN
 26. AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Pages 414 - 431
  Güldesen DENİZCİ, Mehmet MARANGOZ
 27. MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS): BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Pages 432 - 443
  Hasan EVİRGEN, Mehmet YORULMAZ
 28. SALÂH BİRSEL’İN DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN’İ VE DENEME-ROMAN ÜZERİNE
  Pages 444 - 455
  HÜLYA BAYRAK AKYILDIZ
 29. TÜRKÇEDE EKSİZ EDİLGENLİK (PASİFLİK) İFADESİ
  Pages 456 - 465
  AYTEN ATAY
 30. KAYGUSUZ ABDÂL’IN DİVANI’NDA ESKİ TÜRKÇE İZLER
  Pages 466 - 506
  EMİNE ATMACA
 31. RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?
  Pages 507 - 515
  ARİF SARI
 32. MİLLȊ HAFIZA: YÖRÜKLERDE ATALAR SÖZÜ
  Pages 516 - 525
  HİMMET BÜKE
 33. RUS DİLİNDE ZITLIK BİLDİREN ПРИ, У, ОТ ÖN EKLERİNİN SEMANTİK ANALİZLERİ
  Pages 526 - 541
  Muhammed TAŞKESENLİGİL
 34. OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E CELAL NURİ’NİN DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞEN BATILILAŞMA OLGUSU
  Pages 542 - 556
  NALAN OVA
 35. TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE -mAn / + mAn EKİ
  Pages 555 - 590
  NESRİN GÜLLÜDAĞ
 36. TARİH ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ‘VATANSEVERLİK’ DEĞERİNİ ÖĞRETİRKEN KULLANDIKLARI DEĞER YAKLAŞIMLARININ TESPİT EDİLMESİ
  Pages 591 - 606
  Dudu Duygu GÜNDÜZ, Mevlüt GÜNDÜZ, Hüseyin MERTOL, Ömer ÇELİKKOL
 37. İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ESKATOLOJİYE YÖNELİK HETERODOKSAL BİR YORUM: KAZANILAN ÖLÜMSÜZLÜK
  Pages 607 - 620
  SAİM GÜNDOĞAN
 38. DİJİTAL DÜNYADA GENÇLERİN POLİTİK ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE SINIRLARI
  Pages 621 - 643
  SERDAR ÜNAL
 39. KANUNi DEVRi SÜLEYMANNÂME YAZICILIĞI VE KENZU’L-CEVÂHİRİ’S-SENİYYE FÎ FUTÛHÂTİ’S-SÜLEYMÂNİYYE
  Pages 644 - 651
  AYŞE GÜL FİDAN
 40. BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ARACI OLARAK KAMU YATIRIMLARI VE TEŞVİKLER: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ETKİNLİK ANALİZİ
  Pages 652 - 669
  Ayşegül BAYKUL, Selen IŞIK MADEN, Demet KUTGİ
 41. TÜRKİYE’YE YÖNELİK İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
  Pages 670 - 696
  RÜŞTÜ ILGAR
 42. TÜRKİYE’DE 2000-2018 YILLARI ARASINDA CAM TAVAN KAVRAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE YORUMLANMASI
  Pages 697 - 718
  ERCAN YAVUZ, ALEV UZUN
 43. AB’NİN GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ: NATO FÜZE KALKANI
  Pages 719 - 735
  ERDAL AYDIN
 44. MESLEK SEÇİMİNDE AİLE DESTEĞİ VE KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLİŞKİSİ: OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACILIK ROLÜ
  Pages 736 - 761
  MEHMET ALİ TAŞ, MEHMET ÖZMEN
 45. OSMANLI DEVLETİ’NİN SEFARET İMAMLARI
  Pages 762 - 782
  MUSA KILIÇ
 46. TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİN AHP İLE ÖLÇÜLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 783 - 796
  SALİH MEMİŞ
 47. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 797 - 813
  BEKİR DİREKÇİ, SERDAR AKBULUT, BİLAL ŞİMŞEK
 48. KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KAN SEMBOLÜ
  Pages 814 - 835
  YASEMİN OĞUZ GÜNER
 49. INVESTIGATION OF SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY OF KNITTED GARMENT FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND GERMANY
  Pages 836 - 850
  Yusuf ESMER, Ahmet ÖZBEK, Mustafa KIRCA
 50. SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 851 - 869
  MEHMET ERHAN SUMMAK
 51. MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ
  Pages 870 - 886
  SAVAŞ DURMUŞ, TUNCER YILMAZ, DİLEK ŞAHİN
 52. HİNDU (PAÑÇATANTRA, HİTOPADEŞA, KATHĀSARİTSĀGARA) VE BUDDHİST (CĀTAKA) METİNLERİNDE YER ALAN “KAPLAN POSTU GİYEN EŞEK” ANLATISININ İNCELENMESİ
  Pages 887 - 894
  Esra BÜYÜKBAHÇECİ
 53. KÜRESEL GÖÇÜN DEĞİŞEN YAPISI KARŞISINDA DEVLETMÜDAHALECİLİĞİNDE PRAGMATİK DÖNÜŞÜM
  Pages 895 - 924
  Orhan CENGİZ, Muammer TEKEOĞLU
 54. TÜLÜ DOKUMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BİR KOLEKSİYON ÖRNEĞİ
  Pages 925 - 945
  NAİME DİDEM ÖZ
 55. OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 946 - 961
  Dilek ŞAHİN, Fatma TEMELLİ
 56. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 962 - 979
  YASEMİN KUŞDEMİR
 57. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ
  Pages 980 - 1006
  A. Yunus SARIYILDIZ
 58. ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1007 - 1026
  Mahmut Sami ÖZTÜRK, Oğuzhan ÇARIKÇI
 59. BİR TOPLUM TEMELLİ TURİZM ÖRNEĞİ OLARAK SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ
  Pages 1027 - 1042
  MEHMET TUNCER
 60. ANTİK ÇAĞDA EŞKIYALIK FAALİYETLERİNE KARŞI DEVLET POLİTİKALARI
  Pages 1043 - 1052
  Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU
 61. ÇALIŞAN ALGISINA GÖRE GEMİ PERFORMANSI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 1053 - 1065
  MURAT YORULMAZ
 62. HALEF EL-AHMER’İN ARAPÇA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİM METODU
  Pages 1066 - 1074
  ORHAN OĞUZ
 63. KİMLİK KORUMA MÜCADELESİ EKSENİNDE RUSYA MÜSLÜMANLARININ SİYASİ FAALİYETLERİ (1905-1917)
  Pages 1075 - 1096
  SERAP TOPRAK, AHMET ÖZTÜRK
 64. ÇARLIKTA RUSLAŞTIRMA SİYASETİ VE SOVYET SONRASI DÖNEMDE RUSLAŞTIRMADAN GERİYE DÖNÜŞ POLİTİKALARI
  Pages 1097 - 1110
  SELİM ÖZTÜRK
 65. TÜRKİYE’DE BOŞANMA ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BETA REGRESYON MODELİ İLE BELİRLENMESİ
  Pages 1111 - 1117
  TUBA KOÇ
 66. YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 1118 - 1139
  SÜLEYMAN ERKAM SULAK, MEHTAP ERDOĞAN
 67. ÜRETİM ODAKLI İŞLETMELERDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN KURUMSALLAŞMAYA ETKİSİ
  Pages 1140 - 1154
  ÖZLEM ÇELİKKOL
 68. HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ
  Pages 1155 - 1168
  SİNAN ATEŞ
 69. ERMENİSTAN’DA NASRETTİN HOCA ALGISI VE AÇIKLAMALI KAYNAKÇA
  Pages 1169 - 1177
  KÜRŞAT ÖNCÜL, GÜZİN ÇAYKIRAN
 70. KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANINDA HAZIR GIDA KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1178 - 1193
  ALPER KURNAZ
 71. TÜRK HALKLARINDA ORTAK “EDİGE DESTANI” İLE RAHMANKUL BERDİBAY ÇALIŞMALARI
  Pages 1194 - 1202
  CANIMGÜL KAMALKIZI
 72. TÜRK HALKLARININ MİTLERİ VE DESTANLARINDA EVRENSEL KAVRAMLARIN DÜZENİ
  Pages 1203 - 1210
  ŞAKİR IBRAYEV
 73. «KAMBAR BATIR» DESTANI’NI DÖNEMSELLEŞTİRME
  Pages 1211 - 1233
  Jumashay Sailaukızı RAKIŞ
 74. ТҮРКІ ҚАҺАРМАНДЫҚ ЭПОСЫНЫҢ ТІЛІН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
  Pages 1234 - 1242
  Bolat KORGANBEKOV
 75. HALK EDEBİYATINDA KENESARI HAN
  Pages 1243 - 1253
  Seyit А. ҚASKABASOV
 76. İSMET ŞİRVANî’NİN TUHFE-İ ARÛZİYYE-İ ŞİRVÂNİYYE ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ
  Pages 1254 - 1279
  MUSTAFA ARSLAN
 77. “TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEMİR” KİTABI
  Pages 1280 - 1281
  NAGEHAN ÇETİN
 78. LIVING ISLAM: WOMEN, RELIGION AND THE POLITICIZATION OF CULTURE IN TURKEY
  Pages 1282 - 1283
  Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN