Benzerlik Oranı

Dergimiz eser inceleme aşamasında, iThenticate programı ile benzerlik oranı kontrolü yapılmaya başlanılmıştır.

Eserinizin değerlendirilmeye alınabilmesi için benzerlik oranının kaynaklar kısmı hariç %20'nin altında olması beklenmektedir.