Derginin Geçmişi

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuş, hakemli bilimsel bir dergidir. BAEBD yılda Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 kere yayınlanır. 

Editoryal ekibin geçmişi;

01.11.2017
Sahibi : Prof. Dr. Süha Yılmaz

Editörler:  Doç. Dr. Bahar Baran, Doç. Dr. Suat Türkoğuz

2014-2017
Sahibi: Doç. Dr. Ali Günay Balım 
Editor: Doç. Dr. Ercan Akpınar

2010-2014 

Sahibi: Prof. Dr. H.C. İbrahim Atalay
Editör: Doç. Dr. Ali Günay Balım


Yıllara göre dergi süreçlerideki değişiklikler;

2018

1) 26.02.2018 tarihinden itibaren Türk Eğitim Endeksi  tarafından taranmaya başlamıştır. 


2017 
1) Aynı cilt içerisinde 1 ve 2 olarak iki sayı yayınlanmaktadır.
2) Yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir. 
3) Makalelerin geliş, kabul ediliş ve yayınlanma tarihleri yayınlanmaktadır.
4) Yazarların ORCID numaraları yayınlanmaktadır.
5) İngilizce redaksiyon yapılmaktadır.
6) İngilizce uzun özet bölümü bulunmaktadır
7) Dergipark'a geçiş yapılmıştır.
8) Alan editörleri eklenmiştir.