Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 131 - 149 2018-12-31

THE IMPACT OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM ON THE BUREAUCRATIC TUTELAGE CONCEPT
BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ

Şehriban MERCİMEK [1]

47 194

The efforts by bureaucratic elites to bring the elected political power under tutelage by using the domestic political conflicts within the country as an excuse has turned into an increasing & repetitive vicious circle since the 1960's. This tutelage approach, which caused the Turkish political life to be remembered with coup d'états, has brought itself under protection and become deeply rooted. With the referendum held on 16 April 2017 in the Republic of Turkey, the existing governmental system has changed and the Presidential Government System has emerged. The implementation of the Turkish type Presidential System began after the elections of 24 June 2018 and it envisages many changes in the existing structure. One of such changes and maybe the most important one is the bureaucratic tutelage concept, which has intensely been used as a tool of pressure on the Turkish political life and which has indeed been effective. It is expected that the Presidential Government System will weaken the tutelage attitudes of bureaucratic tutelage institutions and remove the tutelage applications of such institutions. 

Bürokratik elitlerin, ülke iç siyasi çekişmelerini öne sürerek seçilmiş siyasi iktidarı vesayet altına alma girişimleri, 1960’lı yıllardan itibaren artan ve tekrarlanan bir kısır döngü sürecine dönüşmüştür. Türk siyasal hayatının darbelerle anılmasına sebep olan bu vesayetçi yaklaşım kendini korumaya alarak kökleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile mevcut hükümet sistemi değişmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ortaya çıkmıştır. Türk tipi Başkanlık Sistemi 24 Haziran 2018 seçimleri ile uygulanmaya başlanmıştır ve mevcut birçok yapıda değişiklik öngörmektedir. Bu değişimlerden birisi ve belki de en önemlisi Türk siyasal hayatı üzerinde bir baskı aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılan ve etkili de olan bürokratik vesayet anlayışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, bürokratik vesayet kurumlarının vesayetçi tutumlarını zayıflatacağı ve bu yapıların vesayetçi uygulamalarını ortadan kaldıracağı beklenmektedir.

 • Alkan, H., Seçkin, Y., Hakyemez, Y. Ş. (2015). Türkiye’de Hükümet Sistemi ve Başkanlık Modeli. (Rapor no: ?). Ankara: ASEM.
 • Altunok, H. (2016). Atama Yetkisi ve Bürokrasi Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, (14), 166-180.
 • Aslan, A. (2018). 24 Haziran Seçimlerinin Siyasi Anlamı Yerli-Milli Siyaset Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. (Rapor no: 240). Ankara: SETA.
 • Belge, M. (2008). Türkiye’de Sosyalizm Tarihinin Ana Çizgileri. Murat Gültekingil (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Sol Cilt-8, (19-48). İstanbul: İletişim.
 • Coşkun, V., (2011). Yeni Anayasada Sivil-Asker İlişkilerinin Demokratik Modeli. Stratejik Düşünce Enstitüsü: Analiz.
 • Çelik, Ö., Aksan, G., (2011). Demokrasi ve Bürokrasi Arasındaki Gerilim Temelinde Türk Hukukundaki Bazı Düzenlemelere Genel Bir Bakış. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15 (2) 189-214.
 • Demirci, F., Önder, Ö. (2012). Bürokrasi. Halis Çetin (ed.), Siyaset Bilimi, (435-480). Ankara: Orion.
 • Dursun, D., Yurttaş, F. (2006). Türkiye’de Demokrasiye Geçişlerde Askerin Elde Ettiği Çıkış Garantisi Olarak MGK. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 3 (9-10), 223-246.
 • Eryılmaz, B., (2013). Bürokrasi ve Siyaset. İstanbul: Alfa.
 • Eryılmaz, B., (2014). Kamu Yönetimi. Kocaeli: Umuttepe.
 • Eser, H. B., Baltacı, C., Arslan, M. (2012). Türk Siyasal Sisteminde 1960 Müdahalesi ve Vesayetin Kurumsallaşması Üzerine Bir Analiz Denemesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 69-97.
 • Elmalı, Y. T. (2014). 1982 Anayasası’nda Vesayetin Yapısı ve Oluşumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Gaziantep. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Gözler, K. (2013). Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş. (6. Baskı). Bursa: Ekin.
 • Gözübüyük, Ş. (2008). Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan.
 • Gülener, S., Miş, N. (2017). Cumhurbaşkanlığı Sistemi, (Rapor no: 190). İstanbul, SETA.
 • Haklı, S. Z. (2016). 15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Cemaatçilik Üzerinden Anlamak. Liberal Düşünce Dergisi, 21, (84), 19-33.
 • Karatepe, Ş., Alkan, H., Atar, Y., Bingöl, Y. Ve Durgun, G. B. (2017). Sorularla Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Ankara: MEMUR-SEN Semih.
 • Kaya, M. O. (2013) Vesayet Demokrasisi ve Türkiye Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15, (2), 491-538.
 • Koven, S. G. (2009). Bureaucracy, Democracy and the New Public Management. Bureaucracy and Administration, Edited By Ali Farazmand, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London New York.
 • Kızılkaya, m. (2018, 11 Aralık). Abdullah Gül 367 şartı ve 27 Nisan engelini aşa aşa Çankaya Köşkü’ne çıktı. www.haberturk.com/gundem/haber/977543-abdullah-gul-367-sarti-ve-27-nisan-engelini-asa-asa-cankaya-koskune-cikti
 • Odyakmaz, Z., Kaymak, Ü. (2018). İdare Hukuku. İzmit-Kocaeli: Kuram.
 • Okutan, Ç., (2012). Siyasal Sistemler. Halis Çetin (ed.), Siyaset Bilimi, (189-219). Ankara: Orion.
 • Önder, Ö. (2009). Türkiye’de Sivil Bürokratik Elitlerin Dönüşümü (1960-1980). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Özbudun, E. (2014). Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin.
 • Sabah, (2018, 11 Aralık). Eski Liderler Başkanlık Sistemi İçin Bakın Ne Demişti. https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/eski-liderlerin-baskanlik-sistemi-icin-bakin-ne-demisti
 • Söğütlü, İ. (2010). Cumhuriyet Türkiye’sinde Modernleşme ve Bürokratik Vesayet. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 49- 68.
 • Tosun, T., Tepeciklioğlu, A. O. (2012). Siyasi Partiler Siyasi Katılım ve Propaganda. Halis Çetin (ed.), Siyaset Bilimi, (361-390). Ankara: Orion.
 • Vergin, N. (2013). Siyasetin Sosyolojisi Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Doğan.
 • Yıldırım, M. (2017). Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Çıkış Güvencelerinin Rolü ve Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1069-8604
Author: Şehriban MERCİMEK (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @review { baksoder497976, journal = {Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4594}, address = {Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {131 - 149}, doi = {}, title = {BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {MERCİMEK, Şehriban} }
APA MERCİMEK, Ş . (2018). BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (2), 131-149. Retrieved from http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/497976
MLA MERCİMEK, Ş . "BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 131-149 <http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/497976>
Chicago MERCİMEK, Ş . "BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 131-149
RIS TY - JOUR T1 - BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ AU - Şehriban MERCİMEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 149 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4594 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ %A Şehriban MERCİMEK %T BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ %D 2018 %J Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2602-4594 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD MERCİMEK, Şehriban . "BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2019): 131-149.