Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 1307-6086 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |

Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international  on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |
Cover Image

107.203

142.514

Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international  on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. 

Volume 12 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Erken Çocukluk Döneminde Matematiksel Deneyimlerin İncelenmesinde Kuramsal Bir Çerçeve: Sosyomatematiksel Niş
  Pages 1 - 30
  Mustafa KALE, İmray NUR, Durmuş ASLAN
 2. Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz
  Pages 31 - 59
  Ayşe KAYA, Mehmet Fatih ÖÇAL
 3. Sorgulayıcı Soruların Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
  Pages 60 - 80
  Fatma CUMHUR
 4. Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi
  Pages 81 - 101
  Melda KÖYSÜREN, Devrim ÜZEL
 5. Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemine Yönelik Etkinlik Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 102 - 135
  Duygu SAGIROĞLU, İlhan KARATAŞ
 6. Matematik Öğretmen Adaylarının Sayılabilirlik Kavramına Yönelik İspat Şemalarının İncelenmesi
  Pages 136 - 166
  Ozan PALA, Serkan NARLI
 7. Yazma Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Geometriye Yönelik Öz-Yeterliklerine Etkisi
  Pages 167 - 198
  Emine Gaye ÇONTAY, Asuman DUATEPE-PAKSU
 8. Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Konularındaki Cebirsel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 199 - 227
  Ercan ATASOY, Demet BARAN BULUT
 9. Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma
  Pages 228 - 253
  Kemal ALTIPARMAK, Bayram ÇİFTÇİ
 10. Ekstremum ve Dönüm Noktaları Kavramlarındaki Hataların Düzeltilmesinde GeoGebra Kullanımı
  Pages 254 - 275
  Derya KARAKUŞ, Alper Cihan KONYALIOĞLU
 11. Farklı Düzeyde Sayı Duyusu Becerisine Sahip İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına İlişkin Durum Çalışması
  Pages 276 - 305
  Özge DAYI, Mehmet Ali KANDEMİR
 12. Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 306 - 335
  Emel ULUM, Feride ERCAN YALMAN
 13. Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri
  Pages 336 - 349
  Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, Salih Levent TURAN
 14. Türkiye’de Fen Eğitiminde Günlük Yaşamla İlişkilendirme Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi
  Pages 350 - 381
  Ümmühan ORMANCI, Salih ÇEPNİ
 15. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırılmış, Yarı-Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Üç Boyutlu Modelleme Süreçlerine İlişkin Görüşleri
  Pages 382 - 414
  Eda DEMİRHAN, Fatma ŞAHİN
 16. Fen Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi ve Fen Öğreticilerinin Analojilerin Etkin Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Pages 415 - 453
  Mustafa HIDIR, Nilüfer DİDİŞ KÖRHASAN
 17. Ortaokul Öğretmenlerinin PISA Araştırmasına İlişkin Görüşleri: Bir Örnek Olay Çalışması
  Pages 454 - 486
  Hasan ÖZCAN, Selçuk ARIK
 18. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Derslerinde STEM Odaklı Etkinlikler Gerçekleştirmek Üzere Geliştirdikleri Problem Durumlarının İncelenmesi
  Pages 487 - 507
  Esra BOZKURT ALTAN, Yasemin HACIOĞLU
 19. Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Değerlendirilmesi
  Pages 508 - 537
  Mecit ASLAN, Rezzan Zeliha ERDEN
 20. Dönüşümsel Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine ve Bilişötesi Farkındalıklarına Etkisi
  Pages 538 - 571
  Sevda KOÇ AKRAN, Ekrem EPÇAÇAN
 21. Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 572 - 593
  Aysel KOCAKÜLAH, Nalan USLU
 22. Kavram Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Başarı, Mantıksal Düşünme Becerisi ve Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Pages 594 - 619
  Filiz KARA, Nilay KEFELİ
 23. Fen Öğrenme Progresyonları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 620 - 648
  Nazlı Ruya TAŞKIN, Sami ÖZGÜR
 24. Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarının iki Kavram Haritası Puanlama Yöntemi ile İncelenmesi
  Pages 649 - 672
  Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 25. 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması
  Pages 673 - 697
  Pelin METE
 26. Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi
  Pages 698 - 726
  Ayşe Zeynep ŞEN, Canan NAKİBOĞLU
 27. Yaratıcı Problem Çözme Sürecini Değerlendirme Ölçeği: Türkçe’ ye Uyarlama Çalışması
  Pages 727 - 738
  Jale İPEK, Gönül ALTAY, Cansu ALTUNSABAN, Mert ADSAY, Hayrünnisa ERGİN
 28. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki
  Pages 739 - 771
  Ahmet Melih GÜNEŞ, Bekir BULUÇ
 29. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 772 - 797
  Özlem GÜL, Mehmet Akif ERDENER