Year 2018, Volume 12, Issue 2, Pages 336 - 349 2018-12-31

Biology Teachers' Opinions on Open Field Studies in Biology
Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri

Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ [1] , Salih Levent TURAN [2]

19 75

The purpose of this study is to present the opinions of biology teachers on open field studies which can be applied in biology education. In accordance with this purpose, this study was designed by qualitative research method. The research group of the study is composed of 30 biology teachers working in secondary schools. In this study, the data was obtained from semi-structured interview by researchers were devoloped. In the direction of the data obtained from the study, it was determined that biology teachers had an idea about open field studies, knew their advantages and difficulties; however,  they did not use these studies sufficiently in biology lessons.  Based on the results of this study, suggestions on biology curricula and teacher education on open field studies are offered.

Bu çalışma, biyoloji öğretmenlerinin biyoloji eğitiminde uygulanabilecek açık alan çalışmalarına yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan nitel bir araştırmadır. Çalışma grubu, 30 biyoloji öğretmeninin katılımı ile oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmaları hakkında fikir sahibi olduğu, avantajlarını ve zorluklarını bildiği ancak bu çalışmaları ders işleyişine yeterince dâhil etmediği, bu durumun ağırlıklı nedeninin ise müfredattaki konu yoğunluğu olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına dayanarak, açık alan çalışmaları ile ilgili biyoloji öğretim programlarına ve öğretmen eğitimine ilişkin öneriler ortaya konulmuştur. 

 • Behrendt, M. & Franklin, T. (2014). A review of research on school field trips and their value in education. International Journal of Environmental & Science Education, 9, 235-245.
 • Bitgood, S. (1989). School fieldtrips: An overview. Visitor Behavior, 4, 3–6.
 • Chuang, H.F. & Cheng, Y.J. (2003). A study on attitudes toward biology and learning environment of the seventh grade students. Chinese Journal of Science Education, 11(2), 171-194.
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi: Nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-254.
 • Falk, J. H. & Balling, J. D. (1982). The field trip milieu: Learning and behavior as a function of contextual events. Journal of Educational Research, 76, 22–28.
 • Ferry, B. (1993). Science centers and outdoor education centers provide valuable experience for pre-service teachers. Journal of Science Teacher Education, 4(3), 85-88.
 • Ford, P. (1986). Outdoor Education: Definition and Philosophy. ERIC Digest. Las Cruces, NM: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED267941), 1-15.
 • Katırcıoğlu, H. & Kazancı, M. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar kullanımının öğrenci tutumuna etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 225-233.
 • Knapp, D. H. & Barrie, E. (2001). Content evaluation of an environmental science field trip. Journal of Science Education and Technology, 10(4), 351–357.
 • Krepel, W. J. & Durral, C. R. (1981). Field trips: A guide line for planning and conducting educational experience. Washington, DC: National Science Teachers Association.
 • Lappin, E. (1984). Outdoor Education for Behavior Disordered Students, ERIC Digest. Las Cruces, NM: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED261811), 1-4.
 • Lei, S.A. (2010). Assessment practices of advanced field ecology courses. Education, 130(3), 404-415.
 • Louv, R. (2012). Doğadaki son çocuk. Tubitak: Popüler Bilim Kitapları.
 • National Research Council (2009). Learning science in informal environments: People, places, and pursuits. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Nundy, S. (1999). The fieldwork effect: the role and impact of fieldwork in the upper primary school, International Research in Geographical and Environmental Education, 8(2), 190–198.
 • Orion, N. (1993). A model for the development and implementation of fieldtrips as an integral part to the science curriculum. School Science and Mathematics, 93, 325–331.
 • Rennie, L.J. (2007). Learning outside of school. In S.K. Abelland N.G. Lederman (eds.), Handbook of Research on Science Education. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.
 • Rudmann, C. L. (1994). A review of the use and implementation of science field trips. School Science and Mathematics, 94,138–141.
 • Smith, D. (2004). Issues and trends in higher education biology fieldwork. Journal of Biological Education, 39(1), 6-10.
 • Tatar, N. & Bağrıyanık, E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. tıpkı basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-3566-8655
Author: Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-8006-9731
Author: Salih Levent TURAN

Bibtex @research article { balikesirnef506448, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {336 - 349}, doi = {10.17522/balikesirnef.506448}, title = {Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, Esra and TURAN, Salih Levent} }
APA ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, E , TURAN, S . (2018). Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (2), 336-349. DOI: 10.17522/balikesirnef.506448
MLA ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, E , TURAN, S . "Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 336-349 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/42015/506448>
Chicago ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, E , TURAN, S . "Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 336-349
RIS TY - JOUR T1 - Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri AU - Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ , Salih Levent TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.506448 DO - 10.17522/balikesirnef.506448 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 336 EP - 349 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.506448 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506448 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri %A Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ , Salih Levent TURAN %T Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.506448 %U 10.17522/balikesirnef.506448
ISNAD ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, Esra , TURAN, Salih Levent . "Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2019): 336-349. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506448