Aim

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan multidisipliner Ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen hakemli bilimsel bir dergidir. BSBD, Türkçe ve İngilizce dillerinde Tıp, Veteriner Hekimlik, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri alanlardaki orijinal klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve haberleri ücretsiz, açık erişim yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak ve mesleki gelişimi sağlamaktır.

Scope

BSBD, sağlık bilimleri alanına katkıda bulunacak tüm yayınlara açıktır. Farklı kategorilerde yayınlar kabul edilmektedir. Araştırma makaleleri ve diğer kategorilerdeki yayınlarda aranan özellikler  Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Yazım Kılavuzunda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.