Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 101 - 107 2018-12-26

ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
PREOPERATIVE PSYCHOLOGICAL PREPARATION IN CHILDREN: CURRENT APPROACHES

Feyza Bülbül [1] , Bilgen Arıkan [2]

74 517

Ameliyat öncesi dönem çocuk ve ailesi için stres yaratan bir süreçtir. Çocuklarda ameliyat öncesi psikolojik hazırlık sağlanması ameliyat öncesi anksiyetenin azaltılması, uyumun sağlanması ve ameliyat sonrası olumsuz sonuçların önlenmesi açısından önemlidir. Çocukların psikolojik olarak hazırlığı yetişkinlere göre farklılıklar göstermektedir. Çocuklarda ameliyat öncesi psikolojik hazırlık, farmakolojik ve davranışsal yöntemler olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır. Farmakolojik yöntemler ameliyat öncesi premedikasyon uygulanmasını içerir. Davranışsal yöntemler ise çocuğa ve ebeveynlerine hastane ve ameliyathanenin tanıtılması, terapötik oyun, hikaye kitapları okunması, resim çizdirme, premedikasyon sırasında ebeveynin çocuğun yanında olması, oyuncak kullanımı, video ve tablet gibi görsel destekli araçların kullanılması gibi yöntemleri kapsar. Bu yöntemlerin çocukların yaş gruplarına yönelik olarak uygulanması önemlidir. Hemşireler çocukların gelişim dönemi özelliklerini iyi bilmeli ve çocukların gelişim dönemlerine uygun şekilde ameliyat öncesi hemşirelik yaklaşımı uygulamalıdır. Bu çalışmanın amacı; ameliyat öncesi süreçte çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak psikolojik hazırlığın sağlanmasında kullanılan davranışsal yöntemleri güncel bilgiler ışığında sunmaktır. 

Preoperative period is a stressful process for children and families. Providing psychological preparation for children during this period is important in order to reduce anxiety before surgery, provide adjustment and prevent negative consequences after the operation. Psychological preparation of children differs from adults. This process including children is approached in two ways as pharmacological and behavioral methods. Pharmacological methods include preoperative premedication. Behavioral methods include familiarizing parents and children with the hospital and operating room, therapeutic activities, reading books, drawing, child and parents remaining together during premedication, use of toys and visual tools as videos or tablets. It is important to practice these methods by taking children’s age groups into consideration. Nurses should be conscious of characteristics of child development and provide a preoperative nursing intervention in accordance with the development. The aim of this study is to compile behavioral methods used for providing psychological preparation in compliance with developmental period of children during the preoperative period, in consideration of current approaches.  

 • 1. Wong DL, Hockenberry Eaton M: Wong’s Essential of Pediatric Nursing, s.823-931, Mosby, Inc, St Louis, Missouri (2001).
 • 2. Sadhasivam S, Cohen LL, Szabova A et al: Real-time assessment of perioperative behaviors and prediction of perioperative outcomes. International Anesthesia Research Society. 2009;108(3):822-6.
 • 3. Ünver S, Yıldırım M. Cerrahi girişim sürecinde çocuk hastaya yaklaşım. Güncel Pediatri. 2013;11:128-33.
 • 4. Chow CHT, Lieshout RJV, Schmidt LA, Dobson KG, Buckley N. Systematic review: Audio visual interventions for reducing preoperative anxiety in children undergoing elective surgery. Journal of Pediatric Psychology. 2016;41(2):182-203.
 • 5. Panella JJ. Preoperative care of children: Strategies from a child life perspective. AORN Journal. 2016;104(1):11-22.
 • 6. Perry JN, Hooper VD, Masiongale J. Reduction of preoperative anxiety in pediatric surgery patients using age-appropriate teaching interventions. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2012;27(2):69-81.
 • 7. Yavuz van Giersbergen M: Ameliyat öncesi hemşirelik yönetimi, “Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş (eds.): Ameliyathane Hemşireliği” kitabında, s.273-295, Meta Basım, İzmir (2015).
 • 8. Yılmaz E: Cerrahi süreç: Ameliyat öncesi hazırlık ve bakım. “Aslan FE (ed.): Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte” kitabında s.319-346, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara (2009).
 • 9. Fortier MA, Del Rosario AM, Martin SR, Kain ZN. Perioperative anxiety in children. Pediatric Anesthesia, 2010;20(4):318-22.
 • 10. Al-Sagarat AY, Al-Oran HM, Obeidat H, Hamlan AM, Moxham L. Preparing the family and children for surgery. Critical Care Nursing Quarterly. 2017;40(2):99-107.
 • 11. Smith L, Callery P. Children's accounts of their preoperative information needs. Journal of Clinical Nursing. 2005;14(2):230-8.
 • 12. Çiftçi EK, Aydın D, Karataş H. Cerrahi girişim uygulanacak çocukların ebeveynlerinin endişe nedenleri ve anksiyete durumlarının belirlenmesi. J Pediat Res. 2016;3(1):23-9.
 • 13. Dağlı S, Demirci M, Kavalcı A, Kol N, Şahin E, Uyanık E. Günübirlik cerrahi geçirecek çocukların ve ailelerinin ameliyat hakkında bilgilendirilmesinin preoperatif anksiyete ve postoperatif davranış değişiklikleri üzerine olan etkileri. Journal of Anesthesia-JARSS. 2016;24(1):13-17.
 • 14. Gürol A, Binici Y. Günübirlik cerrahi geçirecek çocukların annelerinin anksiyete düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2017;7(1):29-38.
 • 15. Watson, AT, Visram A. Children's preoperative anxiety and postoperative behaviour. Pediatric Anesthesia. 2003;13(3):188-204.
 • 16. Aranha PR, Sams LM, Saldanha P. Preoperative preparation of children. International Journal of Health&Allied Sciences. 2017;6(1):1-4.
 • 17. Harris TB, Sibley A, Rodriguez C, Brandt ML. Teaching the psychosocial aspects of pediatric surgery. Seminars in Pediatric Surgery. 2013;22(3):161-6.
 • 18. Altay NC. Çocuklarda ameliyat öncesi hazırlık. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2008;15(2):68-76.
 • 19. Cimete G, Kuğuoğlu S, Çınar ND: Çocuk, hastalık ve hastane ortamı, “Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B (eds.): Pediatri Hemşireliği” kitabında s.101-160, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara (2013).
 • 20. Difusco LA: Pediatric surgery, “Rothrock JC (ed.): Alexander’s Care of the Patient in Surgery, 15. baskı” kitabında s.1008-80, Mosby, St Louis (2015).
 • 21. Yiğit R: Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme, s.70-197, Sistem Ofset, Ankara (2009).
 • 22. Korkmaz FD: Ameliyat öncesi uygulamalarda kanıta dayalı öneriler, “Yavuz M, Özbayır T, Korkmaz FD, Kaymakçı Ş (eds.): 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı” kitabında s.22-27, Meta Basım, İzmir (2009).
 • 23. Kıran B, Çalık C, Esenay FI. Terapötik oyun: Hasta çocuk ile iletişimin anahtarı. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(1-2-3):1-10.
 • 24. Uçak H, Kıvrak N. Hasta ve hasta yakınları için eğitim materyali hazırlanması; Geniz eti ve bademcik ameliyatı geçiren çocuklar ve aileleri için boyama kitapçığı. KBB-Forum. 2011;10(2):31-4.
 • 25. Golan G, Tighe P, Dobija N, Perel A, Keidan I. Clowns for the prevention of preoperative anxiety in children: a randomized controlled trial. Pediatric Anesthesia. 2009;19(3):262-6.
 • 26. Kain ZN, Caramico LA, Mayes LC, Genevro JL, Bornstein MH, Hofstadter MB. Preoperative preparation programs in children: a comparative examination. Anesthesia&Analgesia. 1998;87(6):1249-55.
 • 27. Coşkuntürk AE, Gözen D. The effect of interactive therapeutic play education program on anxiety levels of children undergoing cardiac surgery and their mothers. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2017;1-9.
 • 28. Hatava P, Olsson GL, Lagerkranser M. Preoperative psychological preparation for children undergoing ENT operations: A comparison of two methods. Pediatric Anesthesia. 2000;10(5):477-86.
 • 29. Li HCW, Lopez V. Effectiveness and appropriateness of therapeutic play intervention in preparing children for surgery: A randomized controlled trial study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2008;13(2):63-73.
 • 30. Wright KD, Stewart SH, Finley GA, Buffett-Jerrott SE. Prevention and intervention strategies to alleviate preoperative anxiety in children: A critical review. Behavior Modification. 2007;31(1):52-79.
 • 31. Nilsson E, Svensson G, Frisman GH. Picture book support for preparing children ahead of and during day surgery. Nursing Children and Young People. 2016;28(8):30.
 • 32. Lee JH, Jung HK, Lee GG, Kim HY, Park SG, Woo SC. Effect of behavioral intervention using smart phone application for preoperative anxiety in pediatric patients. Korean J Anesthesiol. 2013;65(6):508-18.
 • 33. Scarpinato N, Bradley J, Kurbjun K, Bateman X, Holtzer B, Ely B. Caring for the child with an autism spectrum disorder in the acute care setting. J Spec Pediatr Nurs. 2010;15(3):244-54.
 • 34. Johnson NL, Rodriguez D. Children with autism spectrum disorder at a pediatric hospital: A systematic review of the literature. Pediatr Nurs. 2013;39(3):131-41.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Derlemeler
Authors

Author: Feyza Bülbül
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7194-6010
Author: Bilgen Arıkan (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @review { balikesirsbd475500, journal = {Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-9601}, eissn = {2147-2238}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {101 - 107}, doi = {}, title = {ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR}, key = {cite}, author = {Bülbül, Feyza and Arıkan, Bilgen} }
APA Bülbül, F , Arıkan, B . (2018). ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (3), 101-107. Retrieved from http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/475500
MLA Bülbül, F , Arıkan, B . "ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 101-107 <http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/475500>
Chicago Bülbül, F , Arıkan, B . "ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 101-107
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR AU - Feyza Bülbül , Bilgen Arıkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 107 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-9601-2147-2238 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR %A Feyza Bülbül , Bilgen Arıkan %T ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR %D 2018 %J Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-9601-2147-2238 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Bülbül, Feyza , Arıkan, Bilgen . "ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 / 3 (December 2018): 101-107.
AMA Bülbül F , Arıkan B . ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. BSBD. 2018; 7(3): 101-107.
Vancouver Bülbül F , Arıkan B . ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ PSİKOLOJİK HAZIRLIK: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 107-101.