Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 93 - 100 2018-12-26

EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK
Management and Leadership in Midwifery

Ummahan Yücel [1] , Ayşegül Kurt [2] , Sabahat Moralılar Cansever [3]

56 421

Uluslararası ebelik ve hemşirelik literatürü liderliğin önemli ve hizmetlerin niteliğini geliştirmede gerekli olduğunu bildirmektedir. Bir sağlık kurumunun başarısı ile etkili liderlik davranışları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yapılan araştırmalarda ebelikte zayıf liderlik davranışlarının anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Uluslararası literatürde farklı disiplinlere dayalı pek çok liderlik teorisi vardır. Ancak sağlık kurumlarına özel araştırmaların yetersizliği nedeniyle bu teorilerin ebelik ve hemşirelik mesleğine uygunluğu sorgulanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda ebelik ve liderlik ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bu kapsamda yapılan önemli çalışmalardan biri de İngiltere’ de Ulusal Sağlık Hizmetleri kapsamında yürütülen ulusal liderlik girişimidir. Ulusal liderlik girişiminin bir parçası olarak 2002 yılında Lider Ebe Yetkinlik Modeli (Midwifery Leadership Competency Model) geliştirilmiştir. Bu makalede ebelikte liderliğin önemine dikkat çekilmiş ve “Lider Ebe Yetkinlik Modeli” incelenmiştir.

The international midwifery and nursing literature reports leadership as something of high importance and that it is essential in promoting the quality of services. There is a direct link between the successful performance of the health care setting and effective leadership behaviors. There has been recognition of the impact of poor leadership with in midwifery, explained in a number of invastigation into adverse maternal and infant outcomes. There are many theories of leadership in international literature based on different disciplines. However, due to a lack of researche specific to health care setting, the appropriateness of these theories to midwifery and nursing has been questioned.  However, in recent years, studies on midwifery and leadership have increased. One of the important studies in this context is the national leadership initiative conducted under the National Health Services in England. The Midwifery Leadership Competency Model was developed in 2002 as part of a national leadership initiative. This article prepared in order to draw attention to the importance of leadership in midwifery and to examine “The Midwifery Leadership Competency Model”.

 • Referans1 Türk Ebeler Derneği. Ebeliğin tarihçesi. http://www.turkebelerdernegi.com. (Erişim tarihi: 25 Kasım 2017).
 • Referans2 International Confederation of Midwives Resmi İnternet Sitesi. International Definition of the Midwife, Hollanda. http://www.internationalmidwives.org/who-we-are/policy-and-practice/icm-international-definition-of-the-midwife/ (Erişim tarihi: 20 Ekim 2016).
 • Referans3 World Health Organization. Midwives voices, midwives realities. Findings from a global consultation on providing quality midwifery care, 2016. (Erişim tarihi: 01.07.2018).
 • Referans4 Bender T.H, de Bernis L, Campbell J, et al: Improvement of maternal and newborn health through midwifery. The Lancet. 2014; 384: 1226-35.
 • Referans5 Carragher J, Gormley K. Leadership and emotional intelligence in nursing and midwifery education and practice: a discussion paper. J AdvNurs. 2017; 73(1): 85–96.
 • Referans6 Wong C. A, Cummings G. G.The relationship between nursing leadership and patient outcomes: a systematic review. Journal of nursing management, 2007; 15(5): 508-21.
 • Referans7 Downe S, Byrom S, Simpson L (eds): Essential Midwifery Practice: Expertise Leadership and Collaborative Working, 1. Baskı kitabında Chapter 1 Midwifery Leadership: Theory, Practice and Potential s: 7-22, Wiley-Blackwell, ABD (2010).
 • Referans8 Midwifery Leadership Competency Model, Version 2 revised April 2006, Modernisation Agency in NHS, Londra. https://www.rcm.org.uk/sites/default/files/MidwLead_competencies.pdf (Erişim Tarihi 17.12.2017).
 • Referans9 Homer C. S, Passant L, Kildea S, et al: The development of national competency standards for the midwife in Australia. Midwifery. 2007; 23(4): 350-60.
 • Referans10 Murphy J, Quillinan B, Carolan M. Role of clinical nurse leadership in improving patient care. Nursing Management. 2009; 16(8): 26-8.
 • Referans11 International Confederation of Midwives Resmi İnternet Sitesi. International Day of the Midwife 2018, Hollanda. https://internationalmidwives.org/events/idotm/nternational-day-of-the-midwife-2018/ (Erişim Tarihi: 15.04.2018)
 • Referans12 Howieson B, Thiagarajah T. What is clinical leadership? A journal-based meta-review. International Journal of Clinical Leadership. 2011;17:7-18.
 • Referans13 Stanley D. Recognising and defining clinical nurse leaders. British Journal of Nursing. 2006c; 15(2): 108–11.
 • Referans14 Armstrong M, Stephens T: Armstrong’s Handbook Of Management And Leadership:A Guide To Managing For Results. 1. baskı, s.13, Kogan Page, London (2005).
 • Referans15 Day-Strick F: Management and leadership in midwifery, “Henderson C, Macdonald S (eds): Mayes' Midwifery: A Text Book For Midwives, 13. baskı” kitabında s. 1167-84, Bailièrre Tindall, London (2004).
 • Referans16 Tunçer P. Örgütsel değişim ve liderlik. Sayıştay Dergisi. 2011; 80: 57-83.
 • Referans17 Ardahan M, Konal E. Hemşirelikte yöneticilik ve liderlik. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(1): 140-7.
 • Referans18 Yeşilyurt P. Türk ve İtalyan yöneticilerinin liderlik tarzları: Türkiye’de faaliyet gösteren Türk-İtalyan ortak girişimlerinde bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2007.
 • Referans19 Bennis W, Nanus B: Leaders The Strategies for Taking Charge, 1. baskı, Harper&Row, New York (1985).
 • Referans20 Birch P:Instant Leadership, 1. baskı, s.7-12, Kogan Page (1999).
 • Referans21 Maccoby M. Narcissistic Leaders: The Incredible Pros, The Inevitable Cons, The Harvard Business Review. January-February, 2000.
 • Referans22 Herdman EA. Liderlik ve yönetim: teori var pratik yok. Çeviri: Korkmaz ÖY. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi.2012; 9(1): 3-10.
 • Referans23 Zaleznik A. Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review. 2004;82(1):74-81.
 • Referans24 Stanley D. Congruent Leadership: values in action. Journal of Nursing Management. 2008; 16(5): 519–24.
 • Referans25 ByromS, Downe S. ‘Shesort of shines’: Midwives’ accounts of ‘good’ midwifery and ‘good’ leadership. Midwifery. 2010; 26(1): 126-37.
 • Referans26 Bolden R, Gosling J, Marturano A, Dennison P. A review of leadership theory and competency frameworks. Centre for Leadership Studies, University of Exeter, 2003.
 • Referans27 Stanley D. In command of care: clinical leadership explored. Journal of Research in Nursing. 2006a; 2(1): 20–39.
 • Referans28 Thyer G. L. Dareto be different: transformational leadership may hold the key to reducing the nursing shortage. Journal of Nursing Management. 2003; 11(2): 73-9.
 • Referans29 Welford C. Matching theory to practice. Nursing Management. 2002; 9(4): 7.
 • Referans30 Harms P. D, Credé M. Emotional intelligence and transformational and transactional leadership: A meta-analysis. Journal of Leadership&Organizational Studies. 2010; 17(1): 5-17.
 • Referans31 Stanley D. In command of care: toward the theory of congruent leadership. Journal of Research in Nursing. 2006b; 2(2): 132–44.
 • Referans32 Divall B. Negotiating competing discourses in narratives of midwifery leadership in the English NHS. Midwifery. 2015;31(11):1060-6.
 • Referans33 Royal Collage Of Midwives Resmi İnternet Sitesi. Strengthening Midwifery Leadership, 2008, Londra.https://www.rcm.org.uk/news-views-and-analysis/analysis/strengthening-midwifery-leadership(Erişim Tarihi: 7.1.2018).
Primary Language tr
Journal Section Derlemeler
Authors

Author: Ummahan Yücel (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Ebelik Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: Ayşegül Kurt
Institution: İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğum Salonu, İzmir
Country: Turkey


Author: Sabahat Moralılar Cansever
Institution: Muş İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @review { balikesirsbd482002, journal = {Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-9601}, eissn = {2147-2238}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {93 - 100}, doi = {}, title = {EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK}, key = {cite}, author = {Yücel, Ummahan and Kurt, Ayşegül and Moralılar Cansever, Sabahat} }
APA Yücel, U , Kurt, A , Moralılar Cansever, S . (2018). EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (3), 93-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/482002
MLA Yücel, U , Kurt, A , Moralılar Cansever, S . "EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 93-100 <http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/482002>
Chicago Yücel, U , Kurt, A , Moralılar Cansever, S . "EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 93-100
RIS TY - JOUR T1 - EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK AU - Ummahan Yücel , Ayşegül Kurt , Sabahat Moralılar Cansever Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 100 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-9601-2147-2238 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK %A Ummahan Yücel , Ayşegül Kurt , Sabahat Moralılar Cansever %T EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK %D 2018 %J Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-9601-2147-2238 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Yücel, Ummahan , Kurt, Ayşegül , Moralılar Cansever, Sabahat . "EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 / 3 (December 2018): 93-100.
AMA Yücel U , Kurt A , Moralılar Cansever S . EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK. BSBD. 2018; 7(3): 93-100.
Vancouver Yücel U , Kurt A , Moralılar Cansever S . EBELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 100-93.