Değerlendirme süreci

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'ne dergipark üzerinden yüklenen her yazı, ilk olarak editörler tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar hakem değerlendirilmesine alınırken, uygun bulunmayanlar düzenlenmesi için yazara geri gönderilir. Editör onayından sonra yazılar alan editörleri tarafından alanında uzman bağımsız iki hakeme gönderilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirip değerlendirmeyeceklerini bildirme süreleri 5 gündür. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemlerin değerlendirme süreleri ise azami 15 gündür. Bu süreç alan editörleri tarafından takip edilerek yürütülür. Hakemlik kabul edilmez ise, alan editörleri yazı için yeni bir hakem ataması yapar. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu ya da editör kararı doğrultusunda belirlenir. Yazarlardan istenen düzeltme süresi azami 15 gündür. Yazarların istenilen düzeltmeleri zamanında yaparak dergipark üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yazılar, ortalama 2-3 ay içinde süreci tamamlar. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar geçen süreçteki tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.