Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 420 - 430 2018-12-15

Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri
Recreational Approaches of the People Lived in Erzurum

Neslihan DEMİRCAN [1] , Başak AYTATLI [2] , NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ [3]

95 267

Planlamacılara gerekli verilerin sağlanması açısından,  kişilerin serbest zamanlarında yapmış oldukları davranış ve eğilimlerinin belirlenmesi, rekreasyonel alanlar ve aktiviteler açısından kullanıcı tercihleri ile kullanımların yeterliliği, rekreasyonel eylemlere katılım düzeyleri, rekreasyon alanlarının planlamasında büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, Erzurum kent merkezindeki halkın rekreasyonel talep ve eğilimleri 400 katılımcıyla yapılan anketle belirlenmeye çalışılmıştır. Kent halkının yeşil alanlarla ilgili beklenti ve yeşil alanların önemine ilişkin bilinç düzeyi ortaya konulmuştur. Ankete katılanların çoğunluğunu 19-23 yaş arasında, üniversite eğitimine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Sosyo-kültürel yapının belirlenmesi amacıyla mahallelerde yapılan anketlerde ise, genel olarak 3-4 kişiden oluşan, 4 odalı, apartman tipi konutlarda yaşayan bireyler ankete yoğun olarak katılım göstermektedir. Ankete verilen cevaplar değerlendirildiğinde, bireysel özellikler ve sosyo-kültürel özelliklerin rekreasyonel davranış biçimlerini şekillendirmesinde önemli olduğu belirlenmiştir.

In terms of providing the necessary data to the planners, to determine the behaviors and tendencies of the people in their free time, preferences of users and adequacy of usages in terms of recreational areas and activities, participation levels in recreational activities are great importance in the planning of recreational areas. In the study, the recreational demand and tendencies of the people in the city center of Erzurum have been tried to be determined by the questionnaire with 400 participants. The importance of the green areas of the city people,the expectations and awareness level regarding the green areas have been revealed. The majority of the respondents are students who are studying at university between the ages of 19-23.In the surveys conducted in the neighborhoods in order to determine the socio-cultural structure, generally Individuals living in 4-room, apartment-type housing, consisting of 3-4 people have participated are highly involved in the survey. When the responses to the questionnaire are evaluated, it has been determined that individual characteristics and socio-cultural characteristics are important in shaping recreational behavior patterns.

 • Akdoğan G (1987). Doğa Düzenleme Ders Notları, Yıldız Üniversitesi F.B.E. Peyzaj Planlama Yüksek Lisans, İstanbul. 1987
 • Aydemir S (1998). Kentsel Donatılar Açık Alanlar ve Rekreasyon Kentsel Yeşil Alanlar, Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Ders Notları: 54, Trabzon
 • Barrico L, Azul AM, Morais MC, Coutinho AP, Freitas H, Castro P (2012). Biodiversity in urban ecosystems: Plants and macromycetes as indicators for conservation planning in the city of Coimbra, Landscape and Urban Planning 106 (2012) 88– 102, SciVerse ScienceDirect, www. elsevier. com/locate/landurbplan
 • Bekçi B, Taşkan G (1999). Açık yeşil alanlardaki kent donatılarının kişisel mekân uzaklığına etkisi: Bartın kenti örneği, Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 22, 61-71 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875
 • Bradley C, Millward A (1986). Successful Green Space;Do We Know It When We See It, Landscape Research, 11(2): 2-8
 • Budak EZ (2010). Cumhuriyet Döneminde Antakya Kenti Açık ve Yeşil Alan Sistemlerinin İrdelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antakya.
 • Council W (2011). Open Space, Sport & Recreational Facilities – PPG17 Audit & Assessment, D126778 –February 2011
 • Erçevik B, Önal F (2011). Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları. MEGARON, 6(3): 151-161
 • Gedikli R (2002). “Kentlerde, Kişi Başına Düşmesi Gereken Açık Yeşil Alan Büyüklüğünün Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Matematiksel Model Önerisi”, Planlama, 4:62-76.
 • Gold SM (1980). Recreation Planning and Design. New York: McGraw-Hill.
 • Güçlü K (1988). Erzurum Kentinin Yeşil Alanlarında Planlama ve Uygulama Sorunları, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1)
 • Nasuh D (1993). Kent Parklarının Nitelikleri ve Ankara Örneğinde İrdelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Doktora Tezi, Ankara
 • Ocakçı M, Alkay E (2003). Kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi, itü dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım Cilt: 2, Sayı: 1, 60-68, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 34437, İstanbul.
 • Oğuz D (1998). Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Doktora Tezi, Ankara
 • Sandal EK, Karademir N (2013). Kahramanmaraş'ta Yeşil Alanların Yeterliliği İle Halkın Beklentilerinin Ve Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi , Doğu Coğrafya Dergisi, 18()2:155-176
 • Schmelzkopf K (1995). Urban Community Gardens As Contested Space, Geographical Review,85: (3) 364-381
 • Silva Matos D, Santos C, De R, Chevalier D (2002). Fire and restoration of the largest urban forest of the world in Rio de Janeiro City, Brazil. Urban Ecosystems 6: 151-161.
 • Solguntekin BD (1994). Kentsel Yerleşim Alanlarında Açık-Yeşil Alanların Kullanım İlkelerinin Araştırılması (Ankara ili Çankaya ilçesi Örneği). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 191, Ankara
 • Uzun G, Altunkasa F, Doygun H (1995). Adana Halkının Rekreasyonel Eğilimleri Ve Mevcut Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri İle Taleplerinin Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, (4):49-60
 • Van Leeuwen ES, Vreeker R, Rodenburg CA (2006). A Framework for Quality of Life Assessment of Urban Green Areas in Europe: an Application to District Park Reudnitz Leipzig. International Journal of Environmental Technol- ogy and Management 6 (1/2), 111–122.
 • Yılmaz S, Bulut Z (2002). Erzurum Kent Halkının Rekreasyonel Eğilimlerinin Anket Çalışması Kapsamında Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi: 33-1
 • Yılmaz H, Yılmaz S, Demircioğlu Yıldız N (2003). Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 34 (4), 353-360.
 • Yılmaz S, Zengin M (2003). User Surveys Of Erzincan’s Urban Parks. Pakistan Journal Of Applied Sciences, JPAS, 3 (1): 47-51.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Authors

Author: Neslihan DEMİRCAN

Author: Başak AYTATLI

Author: NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { barofd425579, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {420 - 430}, doi = {}, title = {Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri}, key = {cite}, author = {DEMİRCAN, Neslihan and AYTATLI, Başak and DEMİRCİOĞLU YILDIZ, NALAN} }
APA DEMİRCAN, N , AYTATLI, B , DEMİRCİOĞLU YILDIZ, N . (2018). Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (3), 420-430. Retrieved from http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/425579
MLA DEMİRCAN, N , AYTATLI, B , DEMİRCİOĞLU YILDIZ, N . "Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 420-430 <http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/425579>
Chicago DEMİRCAN, N , AYTATLI, B , DEMİRCİOĞLU YILDIZ, N . "Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 420-430
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri AU - Neslihan DEMİRCAN , Başak AYTATLI , NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 420 EP - 430 VL - 20 IS - 3 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri %A Neslihan DEMİRCAN , Başak AYTATLI , NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ %T Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri %D 2018 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD DEMİRCAN, Neslihan , AYTATLI, Başak , DEMİRCİOĞLU YILDIZ, NALAN . "Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 420-430.
AMA DEMİRCAN N , AYTATLI B , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N . Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 420-430.
Vancouver DEMİRCAN N , AYTATLI B , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N . Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 430-420.