Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 409 - 419 2018-12-15

Landscape Project of S. S. Nüve Housing Construction Cooperative
S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi

Deniz ÇELİK [1]

74 254

Nowadays, developments in construction technologies, increase in income level, desire to live in modern buildings, population increase, and especially the tendency to live in big cities give rise to the construction of new buildings. Planning and design projects for private or semiprivate green areas in housing and mass housing come to the fore along with construction of these buildings. For designing of such green areas, which have a significant contribution to the formation of urban landscape, the landscape architects devising the land use projects are assigned. The design projects are generally devised after completion of stages such as survey, concept plan, preliminary project, design development, structural and planting landscape application project and detail drawings. In this context, the aim of this study is to examine the landscape project and its stages specific to the mass housing of Nüve Housing Construction Cooperative, which is located within the borders of Sincan District of Ankara Province. In the current study, the design process was carried out in the following six stages: survey, concept plan, preliminary project, design development, structural and planting landscape application project and detail drawings. In conclusion, it is important that such projects shall be designed by landscape architects who devise ecology – based projects through utilization of available natural and cultural data. In addition to the design of landscape projects, landscape architects should play a role in the application of projects to the field. Moreover, the fact that the requirement for the landscape project for all public and private buildings will be requested after the approval of the building license with the Planned Areas Reconstruction Regulation that went in effect in 2017 will contribute to both the production of the projects by landscape architects and to the increase of urban aesthetics.

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde oturma eğilimi, yapı teknolojisindeki ilerlemeler, gelir seviyesindeki artışlar, modern yapılarda oturma isteği, artan nüfus gibi etmenler yeni yapıların inşasına neden olmaktadır. Bu yapılarla birlikte konut, toplu konut bahçeleri gibi özel ve yarı özel yeşil mekanların planlanması, tasarım projelerinin yapılması gündeme gelmektedir. Kent peyzajının oluşmasında önemli katkısı olan bu mekanların tasarımında alan kullanım projesi üreten peyzaj mimarları görev almaktadır. Tasarım projeleri genellikle sörvey, leke plan, avan proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri, detay projelerinin çizimi gibi aşamalar sonrasında üretilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Ankara İli Sincan İlçesi sınırları içerisinde bulunan S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi özelinde toplu konuta ait peyzaj projesi ve aşamalarını irdelemektir. Çalışmada tasarım süreci sörvey, leke plan, avan proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri ve detay projelerinin çizimi olmak üzere altı aşamada gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak bu projelerin doğal ve kültürel verileri kullanarak ekolojik temelli proje üreten peyzaj mimarları tarafından hazırlanması önem taşımaktadır. Peyzaj projelerinin tasarımının yanı sıra projelerin alana aplikasyonunda da peyzaj mimarlarının rol alması gerekmektedir. Ayrıca 2017 yılında yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile resmi ve özel tüm yapılar için peyzaj projesinin yapı ruhsatının onayından sonra istenmesi zorunluluğu hem projelerin peyzaj mimarları tarafından üretilmesine hem de kent estetiğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

 • Anonim (2006). Yönetmelikler 2006. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 7. Dönem Yönetim Kurulu, Ankara.
 • Anonim (2017). Yapı Ruhsat Aşamasında Peyzaj Projesi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara.
 • Barış ME (2004). Peyzaj tasarımı süreci. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını, 1-2: 115-121.
 • Gürer L (1990). Temel Tasarım. İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu.
 • Hiss JE, Booth NK (2002). Residential Landscape Architecture Design Process for the Private Residence. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA.
 • Korkut AB, Şişman EE, Özyavuz M (2010). Peyzaj Mimarlığı. Birinci Baskı, Verda Yayıncılık.
 • Reid GW (1993). From Concept to Form in Landscape Design. Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Seçkin NP, Seçkin YÇ, Seçkin ÖB (2011). Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri. Birinci basım. Literatür yayınları, İstanbul.
 • Taşpınar AS (1977). Mimaride Gün Işığı & Gaziantep Kampusuna Uygulanması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Basımı, Ankara.
 • Tokol AS (2000). Landscape Design Lectures. METU Faculty of Architecture Press, Ankara.
 • URL1 (2018). http://cografyaharita.com/turkiye-dilsiz-haritalari.html. (Erişim: 15.09.2018).
 • URL2 (2018). http://cografyaharita.com/haritalarim/4l_ankara_ili_haritasi.png. (Erişim: 15.09.2018).
 • URL3 (2018). http://www.ankarakulturturizm.gov.tr/TR,152391/iklim.html. (Erişim:02.09.2018).
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Authors

Orcid: 0000-0003-4230-2157
Author: Deniz ÇELİK (Primary Author)
Institution: Bartın üniversitesi MYO
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { barofd461131, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {409 - 419}, doi = {}, title = {S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Deniz} }
APA ÇELİK, D . (2018). S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (3), 409-419. Retrieved from http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/461131
MLA ÇELİK, D . "S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 409-419 <http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/461131>
Chicago ÇELİK, D . "S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 409-419
RIS TY - JOUR T1 - S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi AU - Deniz ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 419 VL - 20 IS - 3 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi %A Deniz ÇELİK %T S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi %D 2018 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD ÇELİK, Deniz . "S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 409-419.
AMA ÇELİK D . S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 409-419.
Vancouver ÇELİK D . S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 419-409.