Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 558 - 564 2018-12-15

The Analysis of Financial and Marketing Activities of Turkey’s Woodworking Machinery Manufacturing Sector
Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi

Murat Yeşilkaya [1] , Yıldız ÇABUK [2]

66 194

Turkey’s manufacturing sector of woodworking machinery (WWM) has made a significant progress in the manufacturing industry in parallel with those of furniture and other wood product industries. However, it is seen that the sector falls behind especially in manufacturing high-tech machinery. This situation makes it compulsory to address the problems of the sector in all aspects. With this aim, it is thought to be significant to analyze financial and marketing activities in manufacturing sector of WWM. In this study, the focus was mainly on the analyses of financial and marketing activities of WWM manufacturing sector in Turkey. Thus, it was aimed to administer a face-to-face questionnaire to the managers affiliated to the enterprises in different cities in this study, which include the Turkey’s WWM manufacturers. The data obtained was analyzed in SPSS 22 packet program and crosstabs were created for financial and marketing structures with the fundamental properties of the enterprises. In the conclusion, some recommendations were made in order for the WWM manufacturers to survive and develop financially.

Türkiye Ahşap İşleme Makineleri (AİM) üretim sektörü, mobilya ve diğer orman ürünleri endüstrilerinin gelişimine paralel olarak imalat sanayisi içerisinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak, sektörün özellikle yüksek teknolojili makinelerin üretiminde zayıf kaldığı görülmektedir. Bu durum sektörün her yönüyle ele alınmasını gerekli hale getirmektedir. Bu amaçla, AİM üretim sektörünün finans ve pazarlama faaliyetlerinin analiz edilmesi önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye AİM imalat sektörünün finans-pazarlama faaliyetlerinin analizi üzerine odaklanılmıştır. Bu amaçla, Türkiye’deki AİM üreticilerini kapsayan araştırmada farklı şehirlerde faaliyet gösteren işletmelerin yöneticileri ile yüz yüze anket yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiş ve işletmelerin temel özellikleri ile finans-pazarlama yapıları için çapraz tablolar hazırlanmıştır. Sonuç kısmında AİM üreticilerinin ekonomik olarak varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişebilmeleri için bazı çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

 • Acıpayamoğlu, M. M. (2013). CNC Ağaç İşleme Makinalarında Çok Ölçütlü Seçimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Akyüz, K. C., Külahlı, C., Yıldırım, İ., & Balaban, Y. (2013). İnegöl Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojilerinin Kullanımı, Türkiye Ormancılık Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14(2), 113-120.
 • Cabuk, Y., & Yesilkaya, M. (2017). International Competitiveness Analysis of Woodworking Machınery Industry in Turkey. Fresenıus Envıronmental Bulletin, 26(8), 5395-5402.
 • Çabuk, Y., Yeşilkaya, M., & Karayılmazlar, S. (2016). Türkiye Ahşap İşleme Makineleri Üretim Sektörünün İşletme Yapısının İncelenmesi. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 18(1), 72-80.
 • Gürses, M. (2002). Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Dış Ticareti Üzerine İncelemeler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 268ss.
 • Hazır, E. (2012). Ahşap Yüzey Kalitesinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Modelleme Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 268 s.
 • ITC (2016). International Trade Center (ITC), Trade Statistics For International Business Development. http://www.trademap.org (11.05.2016).
 • Kahveci, M. (1991). Türkiye’de Orman Endüstrisi Makineleri Üretimi Üzerine İncelemeleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul,163 s.
 • Kurtoğlu, A., Dilik, T., & Kuşcuoğlu, Ö. (2014). Ağaca şekil veren teknoloji: Ağaç işleme makineleri. Ağaç işleme makineleri, Orta anadolu makine ve aksamları ihracatçıları birliği aylık makine ihracatı ve ticareti dergisi. Mayıs 2014 Sayı : 72, 37-48
 • Kurtoğlu, A., Koç H ve Aksu, B. (2001). Üretim-pazarlama ve teknolojik gelişim açısından Türkiye ağaç malzeme işleme makineleri sanayii. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (B serisi). 51(1): 21-31.
 • Şenyol, H. (1994) Ağaç İşleri Endüstrisinde Teknoloji Transferi Üzerine İncelemeler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman endüstri makinaları ve İşletme Programı, İstanbul, 98 s.
 • Tunçel, S. (2000). Bilgisayar Teknolojilerinin Yönetim Organizasyonuna Etkileri Üzerine Araştırmalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, 110 s.
 • TÜİK (2016). T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), İthalat – İhracat İstatistik Kayıtları, http://www.tuik.gov.tr (11.05.2016)
 • Yeşilkaya, M. (2014). Türkiye Ahşap İşleme Makineleri Üretim Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 114 s.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Authors

Author: Murat Yeşilkaya

Author: Yıldız ÇABUK (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { barofd479671, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {558 - 564}, doi = {}, title = {Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi}, key = {cite}, author = {Yeşilkaya, Murat and ÇABUK, Yıldız} }
APA Yeşilkaya, M , ÇABUK, Y . (2018). Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (3), 558-564. Retrieved from http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/479671
MLA Yeşilkaya, M , ÇABUK, Y . "Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 558-564 <http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/479671>
Chicago Yeşilkaya, M , ÇABUK, Y . "Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 558-564
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi AU - Murat Yeşilkaya , Yıldız ÇABUK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 558 EP - 564 VL - 20 IS - 3 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi %A Murat Yeşilkaya , Yıldız ÇABUK %T Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi %D 2018 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD Yeşilkaya, Murat , ÇABUK, Yıldız . "Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 558-564.
AMA Yeşilkaya M , ÇABUK Y . Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 558-564.
Vancouver Yeşilkaya M , ÇABUK Y . Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 564-558.