Dergiparka geçiş süreci başlattığımız için 11 Haziran 2018 tarihi itibariyle mevcut sistem üzerinden makale kabulü durdurulmuştur. Yazarlarımız makalelerini 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren Dergipark üzerinden yeni yayım kurallarına uygun olarak gönderebilirler.

Değerlendirme süreci devam eden eski makaleler mevcut sistem üzerinden takip edilebilecektir.