Journal of Balıkesir University Institute of Science and Technology
Cover Image
ISSN 1301-7985 | e-ISSN 2536-5142 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Balıkesir University | http://fbed.balikesir.edu.tr/

68.657

256.157

The aim of the Journal of Balikesir University Institute of Science and Technology  is; publishing original research articles, short articles, reviews made in the fields of Science, Engineering Sciences and Science-Mathematics Education in order to create a respectable academic resource in these fields.


Journal of Balikesir University Institute of Science and Technology is a scientific and referee journal and has been published regularly twice a year since 1999 (June and December). The language of the journal is Turkish and English.

Journal of Balıkesir University Institute of Science and Technology

ISSN 1301-7985 | e-ISSN 2536-5142 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Balıkesir University | http://fbed.balikesir.edu.tr/
Cover Image

68.657

256.157

The aim of the Journal of Balikesir University Institute of Science and Technology  is; publishing original research articles, short articles, reviews made in the fields of Science, Engineering Sciences and Science-Mathematics Education in order to create a respectable academic resource in these fields.


Journal of Balikesir University Institute of Science and Technology is a scientific and referee journal and has been published regularly twice a year since 1999 (June and December). The language of the journal is Turkish and English.

Volume 21 - Issue 1 - Mar 2019
 1. A Markov chain analysis for BIST participation index
  Pages 1 - 8
  Mehmet YAVUZ
 2. Açık kanalda askıda bitki etkisindeki akımın yatay hız bileşeninin derinlik boyunca değişiminin incelenmesi
  Pages 9 - 20
  Didem YILMAZER, Ayşe YÜKSEL OZAN
 3. İş güvenliği uzmanlarının tehlike algıları üzerinde etkili olan faktörler: İnşaat sektöründe bir uygulama
  Pages 21 - 29
  Tülay ÇİVİCİ, Gözde ÇALIM
 4. Micromorphological comparison of Nepeta viscida, N. nuda subsp. nuda and their putative hybrids N. x tmolea
  Pages 30 - 42
  Taner ÖZCAN
 5. Kömür hazırlama tesis artıklarının koagülasyon ile susuzlandırılmasında farklı koagülant tiplerinin etkisinin araştırılması
  Pages 43 - 52
  Mehmet Faruk ESKİBALCI, Mehmet Furkan ÖZKAN
 6. Isı pompası destekli ısı geri kazanım cihazında kullanılan parametrelerin hata analizleri
  Pages 53 - 62
  Nadir İLTEN, Mehmet MUSLU, İsmail CANER
 7. Grassmann images of tensor product surfaces in R^4
  Pages 63 - 71
  Eray DEMİRBAŞ, Kadri ARSLAN
 8. A thermal analysis for a switchgear system
  Pages 72 - 80
  Gülşen YAMAN
 9. An application of spatial statistics: Spatial analysis of simulated fault plane geodetic points
  Pages 81 - 93
  Özlem TÜRKŞEN
 10. Benzimidazol halkasının antimikrobiyal aktivitesine etki eden yapısal faktörlerin disk difüzyon ve mikrodilüsyon metodu ile ayrıntılı incelenmesi
  Pages 94 - 105
  Fadime ÖZDEMİR KOÇAK, Bilge EREN
 11. Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversite kampüslerinin sürdürülebilir-ekolojik parametreleri açısından karşılaştırılması
  Pages 106 - 125
  Sema KAYAPINAR KAYA, Murat DAL, Ali AŞKIN
 12. Numerical solution of modified regularized long wave equation by using cubic trigonometric B-spline functions
  Pages 126 - 138
  Melis ZORŞAHİN GÖRGÜLÜ, Dursun IRK
 13. Optimization of machining performance parameters in wire EDM of metals with different thermophysical properties
  Pages 139 - 151
  Hacı Bekir ÖZERKAN
 14. Balıkesir şehir merkezinde trafik kaynaklı hava kirliliği seviyelerinin analizi
  Pages 152 - 168
  Atilla MUTLU
 15. An incremental fuzzy algorithm for data clustering problems
  Pages 169 - 183
  Elvin NASİBOV, Burak ORDİN
 16. A new family of k- Gaussian Fibonacci numbers
  Pages 184 - 189
  Sait TAŞ
 17. Propagation of weakly nonlinear waves in nanorods using nonlocal elasticity theory
  Pages 190 - 204
  Güler GAYGUSUZOĞLU
 18. Some growth parameters of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) inhabiting Karasu River (East Anatolia, Turkey)
  Pages 205 - 216
  Osman SERDAR, Ebru İfakat ÖZCAN
 19. Coherent X-ray scattering data for plastics
  Pages 217 - 222
  Aysun BÖKE
 20. Belirli koşul altındaki asal gamma halkalarının tek yanlı idealleri ve türevleri üzerine
  Pages 223 - 231
  Ahmet GENÇ
 21. Nd:YAG lazer kaynağı ile birleştirilen Ti6Al4V alaşımının mikroyapı ve mekanik özelliklerine ısıl işlemlerin etkileri
  Pages 232 - 243
  Ceyhun KÖSE, Engin KARACA
 22. Full factorial design of experiments for boron removal by iron hydroxide from colemanite mine wastewater
  Pages 244 - 253
  Cengiz ÖZMETİN, Mustafa KORKMAZ
 23. Structural characterization and DFT studies of the highly disordered compound 2-phenyl-4-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecyl)benzylidene]-5-oxazolone
  Pages 254 - 264
  Duygu BARUT CELEPCİ
 24. Marmara Denizi, Bandırma Körfezi sarıkuyruk istavrit [(Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)]’in bazı populasyon parametreleri
  Pages 265 - 277
  Hatice TORCU KOÇ, Zeliha ERDOĞAN
 25. Direct Blue 2 diazo-boyarmaddesinin sulu çözeltiden P(HEMA) nanopartiküller ile uzaklaştırılması
  Pages 278 - 294
  Aslı GÖÇENOĞLU SARIKAYA
 26. Farklı oranlarda alüminyum köpük takviyeli çarpışma-kutularının mekanik performanslarının karşılaştırılması
  Pages 295 - 305
  Betül GÜLÇİMEN ÇAKAN, Cihat ENSARİOĞLU, M. Cemal ÇAKIR
 27. Right circulant matrices with generalized Fibonacci and Lucas polynomials and coding theory
  Pages 306 - 322
  Sümeyra UÇAR, Nihal YILMAZ ÖZGÜR
 28. Otomotiv endüstrisinde kullanılan DP450 ve DP800 saçlarında deformasyon hızının ve haddeleme yönünün çekme özelliklerine etkisi
  Pages 323 - 335
  Hakan AYDIN, Oğuz TUNCEL, Muzaffer KARPUZ, Özgür AYDIN
 29. CuAgAu üçlü nanoalaşımların optimizasyonu ve erime dinamiği
  Pages 336 - 351
  Hüseyin YILDIRIM, Haydar ARSLAN
 30. Calcium removal from calcium rich paper mill wastewater by microbial CaCO3 precipitation
  Pages 352 - 363
  Hanife SARI ERKAN, Güleda ÖNKAL ENGİN
 31. Ortaokul matematik derslerinde dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri
  Pages 364 - 377
  Kevser ERDENER, Hülya GÜR
 32. Otomotiv sektöründe bütünleşik ergonomik risk değerlendirme uygulaması
  Pages 378 - 396
  Seren ÖZMEHMET TAŞAN, Burcu FELEKOĞLU
 33. Termal kağıtlardaki bisfenol A’nın saptanması için optimizasyon çalışması
  Pages 397 - 403
  Şana SUNGUR, Fidan KANAN
 34. Cales noacki Howard, 1907 (Hymenoptera: Aphelinidae) ile Aleurothrixus floccosus Maskell, 1896 (Homoptera: Aleyrodidae) arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
  Pages 404 - 415
  Gonca SAKİN, Mehmet Rifat ULUSOY
 35. 7. sınıf matematik dersinde zorlanılan konulara ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi
  Pages 416 - 435
  Okşan EVİRGEN, Nazlı YILDIZ İKİKARDEŞ
 36. Bilgisayarlı tomografilerde hastanın aldığı efektif radyasyon dozunun belirlenmesi
  Pages 436 - 443
  Lütfi İhsan KURU, Osman GÜNAY, Havva PALACI, Onur YARAR
 37. Fotovoltaik-termal (PV/T) bir sistemin deneysel performansının incelenmesi
  Pages 444 - 458
  Metin GÜL, Ersin AKYÜZ
 38. Mineral katkılı betonların kimyasal durabilitesinin toplam bağlayıcı miktarı ve eşdeğer su/çimento parametreleriyle beraber incelenmesi
  Pages 459 - 473
  Anıl NİŞ
 39. Transformatör üreten bir firmada risk analizinde bulanık HTEA kullanımı ve uygulama yazılımı geliştirme
  Pages 474 - 487
  Mert TURAN, Demet GÖNEN OCAKTAN