Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 1 - 14 2018-09-15

Optimal coordination of over-current relays using saplings growing up and league championship algorithms
Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu

Ebubekir SEYYARER [1] , Cengiz HARK [2] , Faruk AYATA [3] , Taner UÇKAN [4] , Ali KARCI [5]

71 194

Nowadays, a large number of metaheuristic algorithm methods have been proposed and used in many general problems. Some of these metaheuristic methods have been applied to specific and private problems. Genetic Algorithm, Artificial Neural Networks, Particle Swarm Optimization, etc. There are close to 150 metaheuristic approaches and they are used day by day to solve another problem. Fidan Developmental Algorithm (FGA) and League Championship Algorithm (LCA) are also popular metaheuristic approaches in recent years. In power systems where energy continuity is very important, there are various methods at the point of maintaining continuity. One of these methods is good over-current relay coordination. In this study, FGA and LCA are used in metaheuristic algorithms in order to provide continuous power management in electrical energy transmission lines, to establish on-site protection coordination and to prevent possible failures in distribution systems. The required adaptations and encodings were implemented using the .NET platform and the results have been reached which can be considered quite good in the over-current relay coordination values.
Günümüzde oldukça fazla sayıda metasezgisel algoritma yöntemi önerilmiş ve birçok genel probleme uygulanarak kullanılmaktadırlar. Bu metasezgisel yöntemlerden bazıları ise belirli ve özel problemlere uygulanmışlardır. Genetik Algoritma, Yapay Sinir Ağları, Parçacık Sürü Optimizasyonu vb. 150’ye yakın metasezgisel yaklaşım mevcuttur ve her geçen gün bir başka problemin çözümünde kullanılmaktadırlar. Fidan Gelişim Algoritması (FGA) ve Lig Şampiyonluk Algoritması (LCA) da son yıllarda popüler olan metasezgisel yaklaşımlardır. Enerji sürekliliğinin oldukça önemli olduğu güç sistemlerinde, sürekliliğin sağlanması noktasında çeşitli yöntemler söz konusudur. Bu yöntemlerden birisi de iyi bir aşırı-akım röle koordinasyonudur. Bu çalışmada, elektrik enerjisi nakil hatlarında sürekli bir güç işletmeciliğinin sağlanması,  yerinde koruma koordinasyonun kurulması ve dağıtım sistemlerinde meydana gelebilecek olası arızaların önüne geçilebilmesi adına metasezgisel algoritma yöntemlerinden FGA ve LCA kullanılmıştır. Gerekli uyarlama ve kodlamalar .NET platformu kullanılarak gerçekleştirilmiş ve aşırı-akım röle koordinasyon değerlerinde oldukça iyi sayılabilecek sonuçlara ulaşılmıştır.
  • [1] Demir M, Karcı A. “Veri kümelemede fidan gelişim algoritmasının kullanılması”, Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Eskişehir 2007.
  • [2] Erdoğan M, Alataş B, Karcı A. “Uniform Population and Uniform Operator in Genetic Algorithms”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 (2015): 11-26 http://dergipark.gov.tr/akufemubid/issue/1595/19817
  • [3] Öztemel E. Yapay Sinir Ağları. Papatya Yayıncılık, 2003
  • [4] Haykin S. “Second Edition Neural Networks A Comprehensive Foundation”, Simon&Schuster/A Viacom Company, 1999.
  • [5] Akyol S, Alatas B. “Plant intelligence based metaheuristic optimization algorithms”, Artif Intell Rev (2017) 47: 417. https://doi.org/10.1007/s10462-016-9486-6
  • [6] Seyyarer A, Akdağ O, Hark C, Karci A, Yeroğlu C. (2017, September). “Overcurrent relay coordination of 154/34, 5 kV Hasançelebi substation by league championship algorithm”. In Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2017 International (pp. 1-6). IEEE.
  • [7] Karci A. (2007b) “Natural inspired computational intelligence method: saplings growing up algorithm”. In:IEEE international conference on computational cybernetics. ICCC2007.19–21Oct.pp221–226.doi:10.1109/ ICCCYB.2007.4402038.
Primary Language tr
Subjects Computer Science, Information System
Journal Section PAPERS
Authors

Author: Ebubekir SEYYARER (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Cengiz HARK
Country: Turkey


Author: Faruk AYATA
Country: Turkey


Author: Taner UÇKAN
Country: Turkey


Author: Ali KARCI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 15, 2018

Bibtex @research article { bbd410645, journal = {Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi}, issn = {2548-1304}, address = {Ali KARCI}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu}, key = {cite}, author = {SEYYARER, Ebubekir and HARK, Cengiz and AYATA, Faruk and UÇKAN, Taner and KARCI, Ali} }
APA SEYYARER, E , HARK, C , AYATA, F , UÇKAN, T , KARCI, A . (2018). Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu. Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-14. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bbd/issue/40060/410645
MLA SEYYARER, E , HARK, C , AYATA, F , UÇKAN, T , KARCI, A . "Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu". Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi 3 (2018): 1-14 <http://dergipark.org.tr/bbd/issue/40060/410645>
Chicago SEYYARER, E , HARK, C , AYATA, F , UÇKAN, T , KARCI, A . "Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu". Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi 3 (2018): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu AU - Ebubekir SEYYARER , Cengiz HARK , Faruk AYATA , Taner UÇKAN , Ali KARCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 3 IS - 2 SN - 2548-1304- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Computer Science Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu %A Ebubekir SEYYARER , Cengiz HARK , Faruk AYATA , Taner UÇKAN , Ali KARCI %T Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu %D 2018 %J Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi %P 2548-1304- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD SEYYARER, Ebubekir , HARK, Cengiz , AYATA, Faruk , UÇKAN, Taner , KARCI, Ali . "Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu". Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi 3 / 2 (September 2018): 1-14.
AMA SEYYARER E , HARK C , AYATA F , UÇKAN T , KARCI A . Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu. BBD. 2018; 3(2): 1-14.
Vancouver SEYYARER E , HARK C , AYATA F , UÇKAN T , KARCI A . Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu. Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi. 2018; 3(2): 14-1.