Aim

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi yayın organı olan Belgü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün ve derleme bilimsel araştırma çalışmalarına yer veren hakemli bir dergidir. 

Scope

Belgü’ye gönderilen çalışmalar, farklı dillerde bile olsa yayımlanması için başka yayın organlarına gönderilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır. Belgü’de bu nitelikte üç tür çalışma yayımlanır.

  • Hakemli Makaleler: Bu bölümde araştırma ve derleme çalışmaları yayımlanır. Bu yazıların kendi alanlarına yenilikçi teori ya da etki sağlayan çalışmalar olması beklenir. Bunlar çift körleme hakem değerlendirme sürecinden geçer.

  • Görüşler: Bu bölümde uzunluğu ne olursa olsun vaka takdimleri, tanımlayıcı çalışmalar ve kısa makaleler yer alır. Bunlar çift körleme hakem değerlendirme sürecinden geçer.

  • Kitap Tanıtımları-Eleştiriler-Mektuplar-Haberler: Hakem değerlendirmesine tabi olmayan çalışmalardır. Yayımlanmalarına editörler karar verir.