Author Guidelines

Makaleler genel olarak 50 bin karakterden daha uzun olmamalıdır. Kullanılan görseller metnin uzunluğuyla orantılı sayıda olmalıdır. Belirgin bir gerekçe bulunmadığı durumlarda veya editörlerle daha önceden anlaşılmış olması haricinde bu sınırlar Belgü’de yayımlanacak tüm çalışmalar için geçerlidir. Dergiye gönderilecek metin belgesi MS Word veya benzeri bir kelime işleme programıyla oluşturulmalıdır. Dosya adı birinci yazarın soyadından oluşmalıdır. Metin içindeki atıf, şekil, tablo ve kaynakçada APA 6 (American Psychological Association) kuralları uygulanır.

 • Çalışmaların yazım kurallarına uygun olması beklenmektedir.

 • Yazarların çalışmalarını, derginin hangi bölümü için gönderdiklerini belirtmeleri

  gerekmektedir.

 • Çalışmanın kısımları giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler/tartışma şeklinde oluşturulmalı ve aşağıdaki kurallara bağlı kalınarak yazılmalıdır.

  Başlık

  Makale başlığı, makalenin içeriğini yansıtmaya yeterli olmalı, gereksiz uzunlukta olmamalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına sırasıyla “yazar ad(lar)ı”, “Öz” ve “Anahtar Sözcükler” geldikten sonra İngilizce başlık verilmelidir. İngilizce başlık da Türkçe başlık formatı gibi yazılmalı ve başlıktan hemen sonra “Abstract” ve “Keyword”ler gelmelidir.

  Yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum, e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.

  Öz ve Anahtar Sözcükler

  Her makalenin başında mutlaka Türkçe ve İngilizce öz bulunmalı ve yaklaşık 250 kelime olmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Makalenin "Öz"ü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Her makalede en az üç ve en fazla beş tane, Türkçe ve İngilizce, anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler “Öz”den hemen sonra verilir. “Abstract”tan sonra ise İngilizce olarak anahtar sözcükler verilmelidir (Keywords). Anahtar sözcükler aralarına virgül gelecek şekilde yazılmalıdır.

  Bölümler ve Alt Bölümler

  Birinci düzey ana başlıklar kalın ikinci düzey başlıklar italik yazılır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

  Dipnot ve Kaynakça

  Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir. Dipnotlar ve Kaynakça kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır.

Dergi Makalesi

Grilli, M. L., Aydogan, S., ve Yılmaz, M. (2016). A study on non-stoichiometric p- NiOx/n-Si heterojunction diode fabricated by RF sputtering: Determination of diode parameters. Superlattices and Microstructures, 100, 924-933. doi: 10.1016/j.spmi.2016.10.059

Dergi Makalesi (yedi yazardan fazla olan)

Moher, D., Shamseer, L., Cobey, K. D., Lalu, M. M., Galipeau, J., Avey, M. T., ... Ziai, H. (2017). Stop this waste of people, animals and money. Nature News, 549, 23-25. https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/ pdf/549023a.pdf adresinden erişildi.

Kitap (basılı versiyon)
Küçük, L. (2015). Osmanlı bürokrasisinde Ardahan ve Karslı Devlet Adamları.

Ankara: Sonçağ Yayınevi.

Elektronik Kitap
O'Keefe, E. (t.y.). Egoism & the crisis in Western values.

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemiD=135 adresinden erişildi.

Kitap Bölümü

Tezcan, N. (2011). Seyahatnâme’nin genel yapısı, önemli yazmaları ve baskıları. N. Tezcan ve S. Tezcan (Ed.), Evliyâ Çelebi (s. 116-130) içinde. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Raporlar

Williams, J. (2009). The role of science in the management of the UK’s heritage (NHSS Report No. 1). National Heritage Science Strategy web sitesinden erişildi: http://www.heritagescienceforum.org.uk/test/images/dynamicImages/file/nhss_report_ 1_web.pdf

Çevrimiçi Yayımlanan Bildiri

Buckland, M. (2003). The electronic cultural atlas initiative. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 40(1), 514-515. doi: 10.1002/meet.14504001101

Master ve Doktora Tezleri

Elgün, Z. (2009). An exploratory study on the effects of isolated form-focused instruction and integrated form-focused instruction at the primary level English classrooms in Turkey. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Kitap Tanıtımları

Wood, B. (2018, Ocak 19). Quarks, culture, combogenesis [Tyler Volk tarafından yazılan Quarks to culture how we came to be adlı kitabın değerlendirmesi]. Science, 359, 6373, 281. doi:10.1126/science.290.5495.1304

Video

Sood, A. (2016). Every piece of art you've ever wanted to see -- up close and searchable. Ted Talks [Video Dosyası]. https://www.ted.com/talks/amit_sood_every_piece_of_art_you_ve_ever_wanted_to_s ee_up_close_and_searchable adresinden tedarik edilebilir.

Blog Yazıları

Cress, P. (2017, Aralık 11). Guest post: When authors get caught in the predatory (illegitimate publishing) net [Web blog yazısı]. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/12/11/guest-post-authors-get-caught- predatory-illegitimate-publishing-net/?informz=1 adresinden erişildi.

Şekiller

Şekil tanımları şekillerin altında yer alır. Bütün şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır. Şekiller metin belgesi içinde değil, ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalı ve aşağıdaki dosya isimlendirme formatına uymalıdır: birinciyazarsoyadı-şekil1.tiff

Şeklin tanımı yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır (APA6 kurallarına göre).

Tablolar

Tablolar metnin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak (eğer birden fazlaysa) verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir.