Aim

Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ 'de amaç; genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında özgün araştırmalara dayanan çalışmalara yer verilerek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır.

Scope

Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ  yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. 

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru vb. makale dışı yazılara da yer verilir. 

Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır.