Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 73 - 80 2018-12-19

KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?
HAS GLOBALIZATION CREATED A UNIVERSAL CULTURE?

Kamil TARHAN [1]

131 399

Son yıllarda sık kullanılan kavramlardan biri küreselleşmenin neyi ifade ettiği ve süreç olarak ne zaman belirginleşmeye başladığı en çok tartışılan konulardan birisidir. Keza kavramsal tartışmalara ilave olarak bu sürecin siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarının da neler olduğu konusunda bazı tanımlamalar yapılma ihtiyacı doğmaktadır. Küreselleşme ile birlikte en çok tartışılan konulardan biri, dünyanın küçük bir köye dönüşerek bireylerin tek tipleşmeye başladığıdır. Yani evrensel bir kültürün varlığından bahsedilmektedir. Küreselleşme ile tartışılan konulardan bir diğeri ise küreselleşme ile birlikte yerelleşme hareketlerinin artmasıyla meydana gelen yerel kültür farkındalığının ortaya çıkmasıdır. Tüm bu tartışmalar ışığında makalede evrensel bir kültürün varlığı konusunda literatürdeki tartışmalar doğrultusunda inceleme yapılacaktır.

One of the most frequently used concepts in recent years is one of the most debated topics about what globalization means and when it begins to become evident in the process. In addition to conceptual debates, there is a need for some definitions of what the political, economic and cultural dimensions of this process are. With globalization, one of the most controversial issues is that the world has become a small ringleader and the individuals become uniformized. In other words, the existence of a universal culture is mentioned. Another issue argued with globalization is the emergence of local culture awareness, which has come to the fore with the increasing localization movements with globalization. In the light of all these discussions, a review will be made in the literature on the existence of a universal culture.

 • Aktı, Ü. (2008) Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Din, Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Aktel, M. (2001) Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 6 (2), 193-202
 • Akdemir, A. M. (2004) Küreselleşme ve Kültürel Kimlik Sorunu. Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 43-50.
 • Balcı, A. (2012) Roland Robertson, Küreselleşme ve Kültür. Bilgi Dergisi, 12, 25-36.
 • Berger, L. P. (2003) Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme: Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik, Ed. Peter I. Berger, Samuel P. Huntington, Çeviren: Ayla Ortaç, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Bora, A. (2009) Teknolojinin Asıl Hedefi: Küresel Köy'den Kölesel Köy'e, 11 Nisan 2009, http://bianet.org/biamag/kultur/113761-teknolojinin-asil-hedefi-kuresel-koy-den-kolesel-koy-e Erişim Tarihi: 15.04.2017
 • Chanda, N. (2009) Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü: Tacirle, Vaizler, Maceraperestler Ve Savaşçılar Globalizmi Nasıl Şekillendirdiler. Çeviren: Dilek Cenkçiler. Ankara:OTDÜ Yayıncılık
 • Çoştu, Y. (2005) Küreselleşme Üzerine Bazı Düşünceler, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (7-8), 95-104.
 • Durdu, Z. (2013) Kimliğin Dönüşümü ve Kültürel Küreselleşme. International Journal Of Social Science, 6 (7), 345-365.
 • Gelekçi, C. (2011) Küreselleşme -Yerelleşme İlişkisi. Sosyoloji Konferansları. 31, .263 -277Gümüşhane Üniversitesi (GŞÜ) (2013) Global Dünya, Popüler Kültür ve Evrensel Bir Köy, 21 Şubat, 2013. http://haber.gumushane.edu.tr/6/yazarlar/global-dunya--populer-kultur-ve-evrensel-bir.html Erişim Tarihi: 22.04.2017
 • Held, D. vd, (2014) Küreselleşmeyi Yeniden Düşünmek, Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, Ed. David Held, Anthony Mcgrew, Çeviren: Mehmet Celil Çelebi, Ankara: Phonenix, 2.Baskı.
 • Ilgar, S. Ç. ve Ilgar, M. Z. (2013) Küreselleşme ve Kültür. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, .2 (3), 23-36
 • İçli, G. (2001) Küreselleşme ve Kültür. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25 (2), 163-172
 • İnce, M. (2009) Küreselleşme ve Yerelleşme Bir Çelişki Mi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 259-275.
 • Lieber J. R., & Weisberg E. R. (2009) Küreselleşme, Kültür ve Kimlik Krizi. Küreselleşme Temel Metinler, Ed. Kudret Bülbül, Çeviren: Kudret Bülbül, Ankara: Orion
 • Jr S.Nye, J. (2014) Küreselleşme ve Amerikan Gücü. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, Ed.David Held, Anthony Mcgrew, Çeviren: Cemil Boyraz, Ankara: Phonenix, 2.Baskı.
 • Karakaya, S. (2014) Küresellesme, Kültürel Yayılmacılık Ve Ulusal Sinemalar. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 12, 63-70.
 • Kürkçü Dumanlı, D. (2013) Küreselleşme Kavramı Ve Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC 3 (2), 7-8.
 • Mahiroğulları, A. (2005) Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1275-1288.
 • Mazrui, A.A. (2007). Evrensellik İddiası: Küreselleşen Bir Çağda Batı Kültürü, Hakan Arıkan Çev.), Küreselleşme, Kültür, Medeniyet - Yerel Kimliklerden Küresel Stratejilere, Kudret Bülbül (Ed.), Ankara: Orient Yayınları.
 • Modelski, G. (2014) Küreselleşme. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması,Davıd Held, Anthony Mcgrew (Ed), Çeviren: Mehmet Celil Çelebi, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2.Baskı, 2014
 • Mutioğlu, H. (2012) Küreselleşme: Kültürel Boyutu Evrenselcilik Mi, Yerellik Mi? Yaşam Bilimleri Dergisi. 1(1), 605-613.
 • Polat, G. D. (2016) Küresel Kültür. Global Media Journal TR Edition, 6 (12), 615-628.
 • Ritzer, G. (2011) Küresel Dünya. Çeviren: Melih Pakdemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ritzer, G. (1988) Toplumun Mcdonaldlaştırılması Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme. Çeviren: Şen Süer Kaya, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Talas M., & Kaya, Y. (2007) Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları. TÜBAR, 22, 149-162.
 • Tomlinson J. (2013) Küreselleşme ve Kültür. Çeviren: Arzu Eker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2.Baskı.
 • Tomlinson J. (2009) Kültür Emperyalizmi. Küreselleşme Temel Metinler, Ed.Kudret Bülbül, Çeviren: Celalettin Güngör, Ankara: Orion
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4668-7920
Author: Kamil TARHAN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 19, 2018

Bibtex @research article { bemarej469684, journal = {Business Economics and Management Research Journal}, issn = {2618-6098}, eissn = {2651-2610}, address = {Engin ÇAKIR}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {73 - 80}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?}, key = {cite}, author = {TARHAN, Kamil} }
APA TARHAN, K . (2018). KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?. Business Economics and Management Research Journal, 1 (2), 73-80. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bemarej/issue/41156/469684
MLA TARHAN, K . "KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?". Business Economics and Management Research Journal 1 (2018): 73-80 <http://dergipark.org.tr/bemarej/issue/41156/469684>
Chicago TARHAN, K . "KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?". Business Economics and Management Research Journal 1 (2018): 73-80
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU? AU - Kamil TARHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Business Economics and Management Research Journal JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 80 VL - 1 IS - 2 SN - 2618-6098-2651-2610 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Business Economics and Management Research Journal KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU? %A Kamil TARHAN %T KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU? %D 2018 %J Business Economics and Management Research Journal %P 2618-6098-2651-2610 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD TARHAN, Kamil . "KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?". Business Economics and Management Research Journal 1 / 2 (December 2018): 73-80.
AMA TARHAN K . KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?. bemarej. 2018; 1(2): 73-80.
Vancouver TARHAN K . KÜRESELLEŞME EVRENSEL BİR KÜLTÜR MÜ OLUŞTURDU?. Business Economics and Management Research Journal. 2018; 1(2): 80-73.