Aim

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinin amacı uluslararası düzeyde nitelikli ve sürekli olarak  beden eğitimi ve spor alanında bilimsel araştırmalar yayınlamaktır.

Scope

Spor bilimleriyle ilgili güncel ve temel bilgileri kapsayan, beden eğitimi ve sporu içinde barındıran konular hakkındaki deneyimleri ve eleştirileri içeren konular yayınlanır.