Editorial Board

Editorial Board

Assoc.Prof.Dr. Cengiz TAŞKIN

Turkey
besyodergi@kilis.edu.tr
Subjects: Sports
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Yardımcı Editör


                                                   Doç. Dr. Önder KARAKOÇ
                                                    Turkey
                                                    besyodergi@kilis.edu.tr
                                                    Konular: Spor Bilimleri
                                                    Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Nurtekin ERKMEN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. M. Ruhat YAŞAR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. M. Ali YILDIRIM, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Faruk GÜVEN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Sekreterya

                                                                                          

Assoc.Prof.Dr. Cengiz TAŞKIN

Turkey
besyodergi@kilis.edu.tr
Subjects: Sports
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ