Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 37 - 41 2018-09-10

Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Engin Işık ABANOZ [1]

45 80

Bu çalışmada; 40-60 yaş arası sedanter kadınların fiziksel aktivite düzeyleri ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Antalya iline bağlı Gazi-paşa ilçesinde oturan toplamda 81 sedanter kadın, gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan gönüllülerin yaş ortalaması 48,83±6,57 yıl, boy ortalaması 162,22±8,78 cm, ağırlık ortalamaları 63,83±13,10 kg'dır. 202 Vücut kitle indeksi ile fiziksel aktivite değerleri arasında düşük ve oturma arasında negatif anlamlı ilişki, orta, yüksek, toplam değerleri arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. (p<0,001) Sonuç olarak sedanter kadınların fiziksel aktivite düzeyleri arttıkça BMI değerlerinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı sedanter kadınların vücut kitle indeksi değerlerini etkilemekte artan vücut yağ oranı obeziteye sebep olmakta buda çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 

Kadın, Sedanter, Fiziksel Aktivite, Vücut Kitle İndeksi
  • [1] Orhan, Y., Bozbora, A. (2008). Obezite. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık. [2] Erkan, N. (2000). Yaşam boyu spor. Ankara: Bağırgan Kitapevi. [3] Öztora, S. (2005). İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevelansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması. Yayınlanmış Uzmanlık Tezi,İstanbul. [4] Yıldız, A.E. (2012). Obezite ve tıp 2 diyabet. Ankara: Reklam Kurdu Ajansı.[5] Peker, İ., Çiloğlu, F., Buruk, Ş., Bulca, Z. (2000). Egzersiz biyokimyası ve obezite, İzmir, Nobel Tıp Kitapevi. [6] Craig, C. L., Marshall, A.L., Sjostrom, M., Bauman, A. E. and Booth, M. L. (2003). International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine and Science in Sports and Exercise. 35: 1381-1395.[7] Öztürk, M. (2005). "Üniversitede Eğitim-Öğretlm Gören Öğrencilerde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin Geçerliliği ve Güvenirliği ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.[8] Memiş H. (2007). Yetişkin Obezlerde Fiziksel Aktivite Duzeyinin Belirlenmesi, Yuksek Lisans Te-zi, Dokuz Eylul Universitesi, İzmir.[9] Fine JT, Colditz GA, Coakley EH, et al. (1999). A prospective study of weight change and health-related quality of life in women. JAMA; 282(22):2136-42. [10] Ridgers D.N., Stratton G., Fairclough S.J., Twisk J.W.R.(2007). Longterm effects of a playground mar-kings and physial structures on children‟s recess physical ativity levels, Preventive Medicine, 393- 397, [11] Gorely T., Nevill M.E., Morris G.J., Stensel D.J., Nevill A. (2009). Effect of a school-based interven-tion to promote healthy lifestyles in 7-11 year old children, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.[12] Belton S., Brady P., Megan S., Woods C. (2010). Pedometer step count and VKI of irish primary school children aged 6-9 years, Preventinve Medicine, 189-192.[13] Duncan J.S., Schofield G., Duncan E.K. (2006). Pedometer-determined physical activity and body composition in New Zelland children, Medicine Science Sports Exercise, 38(8):1402-9, [12]Altay, M., Çocukluk v e Ergenlikteki Fiziksel Aktivite Deneyimleri İle Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Duzeyi Arasındaki İlişki Doktora Tezi, Gazi Universitesi, 2007,Ankara. [14] WHO. World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet. (2013). No:311. 2013, http://who.int/mediacentre/factsheets/fs3117en/print.html.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Cilt 2 Sayı 2
Authors

Author: Engin Işık ABANOZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { besbid472216, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {37 - 41}, doi = {}, title = {Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ABANOZ, Engin Işık} }
APA ABANOZ, E . (2018). Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 37-41. Retrieved from http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/472216
MLA ABANOZ, E . "Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 37-41 <http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/472216>
Chicago ABANOZ, E . "Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 37-41
RIS TY - JOUR T1 - Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Engin Işık ABANOZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 41 VL - 2 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Engin Işık ABANOZ %T Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P - %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ABANOZ, Engin Işık . "Sedanter Kadınların Fiziksel Aktivite Değerleri İle Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (September 2018): 37-41.