Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 28 - 36 2018-09-10

Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi

Hakan ACAR [1] , Erkut TUTKUN [2] , Osman İMAMOĞLU [3] , Mehmet ÇEBİ [4]

54 101

Çalışmada amatör futbolcularda kısa süreli ardışık koşularda etkili tekrar sayısının belirlenmesi amaçlanmıştır. 30 Amatör futbolcuya ardışık olarak 10 kez 30 metre sprint yaptırılmıştır. Sprintlerin 10 ve 20 metreleri de kayıt edilmiştir. Sprintler arasında 20 saniye toparlanma süresi verilmiştir. İstatistiksel analizde çok yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. İlk 10 metredeki sprint zamanları ilk koşuda ortalama 1,65, son koşuda 2,08 iken, 20 metre sprint için bu değerler sırasıyla; 2,89 ve 3,50, 30 metre sprint için ise 4,40 ve 5,00 saniye olarak tespit edilmiştir. 10 koşu ortalamasında 10 metre geçiş zamanı 1,85, 20 metre geçiş zamanı 3,22 ve 30 metre tamamlama zamanı 4,72 saniye olarak saptanmıştır. En iyi sprint zamanları 1. ve 2. sprintlerde, en kötü sprint zamanları ise 9. ve 10. sprintlerde tespit edilmiştir. Tekrarlı koşuya bağlı olarak sprint zamanlarının düştüğü saptanmıştır. Sonuç olarak kısa süreli ardışık sprintlerde 5-6 sprint sonunda performans düşüşleri olabilmektedir ve antrenmanlarda 20 sn aralıklı 5-6 tekrar sayısı önerilebilir.

futbol, sprint, toparlanma
 • [1] Sakallı M. (2017). Süperlig düzeyinde oynayan futbolcuların bazı fizyolojik ve fiziksel performanslarının karşılaştırılması, K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa.
 • [2] Wilfried K, Tim M. (2001). Internistische und leistungsphysiologische Aspekte im Fußball, Leistungsphysiologie Fussball; 17,139–147.
 • [3] Reilly, T. (1997). Energetics of high-intensity exercise (soccer) with particular reference to fatique. Journal of Sport Sciences; 17: 757-786.
 • [4] Hasegava, H. Dziados, J. Newton, R.U. Fry, A.C. Kraemer, W.J. Hakkinen, K. (2002). Periodized training programmes for athletes. Eds: W.J. Kraemer, K. Hakkinen, Handbook of Sports Medicine and Science, Strength Training for Sport, 69-134.
 • [5] Karatepe R. (2009). Genç Futbolcularda tekrarlı sprint derecelerinin aerobik güç ile ilişkisinin incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • [6] Eniseler, N. (1994). Futbolu Etkileyen Fizyolojik Faktörler. Futbol bilim ve Tek. Dergisi, 1(1),10-12.
 • [7] Bangsbo J. (1991). Anaerobic Energy Yield in Soccer Performance of Young Players, Science & Football, 5, 24-28.
 • [8] Ceylan, L. Demirkan, E.; Küçük, H. (2016). Farklı yaş gruplarındaki futbolcuların sprint zamanları ve tekrarlı sprint düzeylerinin incelenmesi, INTJSCS, 4(1), 188-192.
 • [9] Akın S. Coşkun Ö. Özberk Z. Ertan H. Korkusuz F. (2004). Profesyonel ve amatör futbol oyuncularının fiziksel özellikler ve izokinetik diz kaslarının konsantrik kuvvetinin karşılaştırması Artroplasti Artroskopik Cerrahi. 15(3).161-67.
 • [10] Cerrah A. O. Cemal, P.; Hayri, E. (2011). Süper amatör lig futbolcularının mevkilerine göre bazı fiziksel ve teknik parametrelerinin incelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-6.
 • [11] Yapıcı, H. (2011). Profesyonel ve amatör futbolcuların anaerobik güç, çeviklik ve vücut kompozisyonu parametrelerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kırıkkale.
 • [12] Little, T. Williams, A.G. (2005). Specifıcity of acceleration, maximum speed,and agility ın professional soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(1), 76–78.
 • [13] Açıkada, C. Hazır, T. Aşçı, A. Turnagöl, H. Özkara, A. (1998). Physical and physiological profiles of a second league division soccer team during preparation period, Hacettepe J. of Sport Sciences, (9), 1,3-14.
 • [14] Nikolaidis T.P. Knechtle, B. Clemente, F. Torres-Luque G. (2016). Reference values for the sprint performance in male football players aged from 9–35 years, Biomedical Human Kinetics, 8, 103–112.
 • [15] Kollath, E. Quade, K. (1993). Measurement of sprinting speed of professional and amateur soccer players. In: Reilly, T.; Clarys, J.; Stibbe, A.E. & Spon, F.N. (Eds.) Science and Football II (eds.), London, 31-36.
 • [16] Ziyagil, M.A. Zorba, E. Sivrikaya, K. Mercan, M. (1997). Trabzonspor’un Farklı yaş gruplarındaki futbolcuların somatotip ve sürat performansının analizi Futbol Bilim Dergisi, 4 (1), 28-40.
 • [17] Eniseler, N. Çamlıyer, H. Göde, O. (1996). Çeşitli lig seviyelerinde futbol oynayan oyuncuların oynadıkları mevkilere göre 30 metre mesafe içindeki sprint derecelerinin karşılaştırılması, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2), 3-8.
 • [18] Albay, F. (1999). Tekrarlı Sürat Koşularının futbolcular üzerinde oluşturduğu yorgunluğun performans açısından değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • [19] Çebi, M. (1999). Amatör ve profesyonel futbolcularda fizyolojik parametrelerin karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • [20] İmamoğlu, O. Ağaoğlu, S.A. Ağaoğlu, Y.S. (2000 a). Profesyonel ve amatör futbolcuların sprint ve reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Kongresi.
 • [21] İmamoğlu, O. Ziyagil, M. A. Çebi, M. (2000b). Futbolcularda profesyonel ve amatörlüğün, oyun mevkisi ve yaş faktörünün ortalama sürat performansına etkisi, Futbol: Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 11-17.
 • [22] Şiro, N. (1999). Diyarbakırspor ve Trabzonspor profesyonel futbol takımlarının fiziksel özellikleri ve sürat yeteneklerinin karşılaştırılması, Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır.
 • [23] Murat, Ö.F. Atakan, Y. Ayşe, K. (2014). Age Related Differences in Repeated Sprint Performance in Young Football Players, Hacettepe Journal of Sport Sciences, 25 (1), 1–10.
 • [24] Marangoz, İ. (2008). Kahramanmaraş spor ve siirt spor profesyonel futbol takımlarının müsabaka döneminde seçilmiş bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması, kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü beden eğitimi ve spor anabilim dalı yüksek lisan tezi.
 • [25] Kızılet, A., Erdem, K., Karagözoğlu, C., Topsakal, N., Çalışkan, E. (2004). Futbolcularda Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerin Mevkiler Acısından Değerlendirilmesi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (3), 67-78.
 • [26] Eniseler, N. Çolakoğlu, M. Altun, M. (2000). 1. Lig futbol oyuncularında h/q, diz bilateral, ve hamstring ecc/con kuvvet oranları ve 10-30 m sprint performansı ile ilişkisi, II. Futbol ve Bilim Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitapçığı, İzmir.
 • [27] Turgay, F. Çeçen, A. Karamızrak, O. Acarbay, Ş. (2003). Türk profesyonel futbol oyuncularının fiziksel ve fizyolojik profili, ıx. ulusal spor hekimliği kongresi, nobel yayın dağıtım, Ankara.
 • [28] Halil, T. (2006). Profesyonel futbolcularda bazı fiziksel parametrelerin ve 30 metre sprint yeteneğinin mevkilere göre incelenmesi, Spormetre beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, IV (2) 49-54.
 • [29] Bostancı, Ö. Taşmektepligil, Y. Ayyıldız, M. (2004). Amatör futbolcularda hazırlık periyodunun fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkileri, Gazi beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, IX, 2, 43- 8.
 • [30] Öztop, E. (1999). Birinci amatör kümede şampiyonluğa ulaşmış futbol takımlarının fizyolojik ve fiziksel kapasitelerinin araştırılması, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • [31] Buchheit, M. Mendez-Villanueva, A. Delhomel, G. Brughelli, M. Ahmaidi, S. (2010). Improving repeated sprint ability in young elite soccer players: repeated shuttle sprints vs. explosive strength training. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(10), 2715–2722.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Cilt 2 Sayı 2
Authors

Author: Hakan ACAR
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Erkut TUTKUN (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Osman İMAMOĞLU
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet ÇEBİ
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { besbid474524, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {28 - 36}, doi = {}, title = {Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ACAR, Hakan and TUTKUN, Erkut and İMAMOĞLU, Osman and ÇEBİ, Mehmet} }
APA ACAR, H , TUTKUN, E , İMAMOĞLU, O , ÇEBİ, M . (2018). Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 28-36. Retrieved from http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/474524
MLA ACAR, H , TUTKUN, E , İMAMOĞLU, O , ÇEBİ, M . "Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 28-36 <http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/474524>
Chicago ACAR, H , TUTKUN, E , İMAMOĞLU, O , ÇEBİ, M . "Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 28-36
RIS TY - JOUR T1 - Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi AU - Hakan ACAR , Erkut TUTKUN , Osman İMAMOĞLU , Mehmet ÇEBİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 36 VL - 2 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi %A Hakan ACAR , Erkut TUTKUN , Osman İMAMOĞLU , Mehmet ÇEBİ %T Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P - %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ACAR, Hakan , TUTKUN, Erkut , İMAMOĞLU, Osman , ÇEBİ, Mehmet . "Amatör Futbolcularda Kısa Süreli Ardışık Koşularda Etkili Tekrar Sayısının Belirlenmesi". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (September 2018): 28-36.